Üdvözöljük a

Tájékoztatás a gyakorlati képzőhelyeknek | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tájékoztatás a gyakorlati képzőhelyeknek

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2020. március 18.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a tanulók és hozzátartozóik védelmének érdekében a veszélyhelyzetre vonatkozóan a szakképzésben is bevezette a digitális tanrendet.

DUÁLIS KÉPZÉS

A szakképzés 2020. március 16. napjától a közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

„Különösen indokolt esetben, amennyiben a tanulónak otthonában nem állnak rendelkezésére a digitális munkarend alkalmazásához szükséges eszközök vagy internetelérés, és más módon nem megoldható, a területileg illetékes szakképzési centrum gondoskodik arról, hogy a tanulók részére munkanapokon biztosított napközbeni felügyelet keretében valamely intézmény eszközeit, internet-elérését legfeljebb 5 fős csoportokban, személyenként külön eszköz biztosításával, a járványügyi előírások – különös tekintettel az eszközök minden használatát követő azonnali fertőtlenítésére – szigorú betartása mellett használhassák.”

A szakmai gyakorlati oktatást lehetőség szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.

Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről. Ilyen esetben a közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatását át kell csoportosítani.

A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető. Amennyiben továbbra is megtartják a gyakorlati oktatást, a levélben ismertetett járványügyi szempontok betartásával, amelyről az iskola nyilatkoztatja a duális képzőhelyet.

Az intézményvezető – a szakképzési centrumban a főigazgató és a kancellár együttesen – 2020. március 18. napjáig eljárásrendet alakít ki a digitális munkarend érvényesítésére (helyi eljárások) és megküldi az NSZFH Intézményirányítási Főosztálya számára.

 

SZINTVIZSGA

A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, az összefüggő gyakorlattól kezdve a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.

 

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről. (A mellékletben elérhető)

Csatolt állományok: