Módosult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata

Szerző: Kiss-Bauer Szilvia | 2017. július 13.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2017. május 30-i Küldöttgyűlésén átmeneti rendelkezésekkel fogadta el az átdolgozott Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatot.

- A mestervizsgát a befogadott mestervizsgára jelentkezéstől számított 1 éven belül kell megszervezni [7. § (8) bekezdés], ezért kiemelt jelentőséggel bír a továbbiakban a vizsgabizottságok felállításának módja, fajtája. Érdemes preferálni a teljes bizottság előtti és a regionálisan megszervezett mestervizsgákat.

- Eltörlésre került a szórvány mestervizsga, tehát a továbbiakban ezzel a lehetőséggel a területi kamarák nem élhetnek. Ehelyett javasolt elsősorban a regionális mestervizsgák szervezése, vagy abban az esetben, ha ez nem lehetséges, akkor az egymás közötti átirányítás [7. § (5) bekezdés].

- 2017. szeptember 1-jétől a mestervizsga jelentkezés csak akkor befogadható, ha

a) kizárólag mestervizsgára jelentkezés esetén a vizsgadíj legalább 50%-át,

b) mestervizsgára felkészítő tanfolyam és mestervizsgára jelentkezés esetén a területi kamara által kalkulált összes költség legalább 20%-át a jelentkezést követő 8 munkanapon belül igazoltan befizeti.

Ez a változtatás biztonságot ad a területi kamaráknak a mestervizsgák szakszerű, költséghatékony tervezéséhez.

- A mestervizsga bizottságok összetétele is konkretizálásra, szigorításra került annak megfelelően, hogy teljes, vagy a pedagógia, és/vagy a vállalkozási ismeretek vizsgarész kerül-e megszervezésre [6. § (2) (3) bekezdés].

- Külön figyelmet érdemelnek a mestervizsga bizottságok elnökeinek és tagjainak kibővített feladatai, illetve a jegyzőkönyvvezetői feladatok konkretizálása. A módosított szabályzat már deklaráltan engedélyezi az arra felkészült kollégák közreműködését és díjazását a mestervizsgákon (4. számú melléklet).

- A vizsga és eljárási díjakat továbbra is a Szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza, azonban a jelenleg hatályos díjszabások nagymértékben eltérnek az eddigiektől, illetve néhány esetben kibővítésre, pontosításra kerültek, ezért ezen rendelkezések áttanulmányozása elengedhetetlen.

- A mestervizsga bizottságok működéséről az eddigiektől eltérően a Szabályzat egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a szóbeli vizsgán azok osztottan is működhetnek [12. § (6) bekezdés].

Fontos változás továbbá a Mesterszabályzat 12. § (7) bekezdésében, hogy a „szóbeli vizsgán a szakmai elméleti részből póttétel húzása nem lehetséges.”

- A mestervizsgákhoz kapcsolódó felmentések és méltányossági kérelmekkel kapcsolatban kiemelendő új elem a győztes tanulók felkészítőire vonatkozó mestervizsga letételének kedvezményes feltételei [8. § (10) bekezdés]:

„…A WorldsSkills versenyen kiválósági szintet és/vagy annál jobb eredményt, az EuroSkills versenyen I-III. helyezést elért tanulók szakmai felkészítője az adott szakmában mentesül a mestervizsga szakmai vizsgarészei letétele alól abban az esetben, ha a verseny évétől számított 3 éven belül jelentkezik mestervizsgára. A szakmai vizsga alóli mentességéről a mestervizsgára jelentkezéshez az MKIK a jelölt kérésére igazolást állít ki.”

- A Szabályzat rendelkezéseinek megújításával egyidőben a Mesterszabályzat részét képező mellékletek is átdolgozásra kerültek. Ez a már rendelkezésre álló anyagok strukturális, tartalmi és formai megújítását, tartalmi kiegészítését, egyértelműsítését, valamint új dokumentumok létrehozását is jelenti.

- Megváltoztatásra került a mestervizsga bizottsági elnöki pályázatok feltételrendszere (szakmai), illetve új elemként került a Mesterszabályzatba kötelező feltételként a pedagógia és a vállalkozási ismeretek mestervizsga rész megszervezése esetén létrehozható bizottság elnökének és tagjainak szakirányú (közgazdász és/vagy pedagógus) végzettségének megléte. A pályázatokkal elnyert tisztségek 4 évre szólnak az eddigi 5 év helyett. A pályázati feltételek, illetve az ezzel kapcsolatos további szabályokat azonban csak 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

- Az adatszolgáltatás és a kötelező jelentések megkönnyítése érdekében 2018. március 1-jétől az alábbi területeken megszűnik a „papír alapú” adatbeküldés:

•           mestervizsga elnökök pályázata (szakmai, pedagógia-vállalkozási ismeretek),

•           mestervizsgára felkészítő tanfolyam bejelentése,

•           mestervizsga,

•           mestervizsgák féléves és éves szakmai jelentése,

•           mestervizsga nyilvántartó könyv,

•           minősítő ívek.

 

A rendszer kiépítése folyamatban van. Addig is megkezdődött a mestervizsga elnökök (MEON) névjegyzékének a teljes körű átvizsgálása, és az eltűnt vagy duplikálódott adatok rendbetétele.

 

A fenti összefoglaló segít megtalálni a legfontosabb változásokat, az azonban csak a Mesterszabályzat teljes szövegének ismeretében használható!