Bankgarancia – amikor a bank vállal kötelezettséget

2017. május 12.

A hazai kereskedelemben egyre népszerűbb fizetési biztosítékként jelennek meg a bankgaranciák. A garanciavállalással a bank arra kötelezi magát, hogy a kedvezményezett első írásbeli felszólítására, az alapügyletre való tekintet nélkül, jellemzően feltétel nélkül, azonnal fizetést teljesítsen.

A garanciák alkalmazásánál számos esetben nem adásvétel vagy szolgáltatásnyújtás áll a háttérben, hanem valamilyen – például fizetési, szerződéses vagy szállítási – kötelezettség teljesítése. Persze, mint minden biztosíték, ez is pénzbe kerül.

Első olvasatra talán kicsit bonyolultnak tűnik, de a bankgarancia meghatározott feltételek bekövetkezése esetére előre meghatározott összeghatáron belüli fizetésre tett visszavonhatatlan ígéret, amely meghatározott időn belül érvényesíthető.

Bankgarancia alapvetően két esetben adható. Kérheti valamely bank a saját követelésének biztosítására – természetesen ilyen bankgaranciát csak más bank bocsáthat ki. Gyakoribb azonban, hogy a vállalkozás a számlavezető bankjától kéri bankgarancia kibocsátását. Ebben az esetben általában hitelszerződést köt a vállalkozás és a bankgaranciát kibocsátó bank. A szerződésben pontosan meghatározzák a bankgarancia kibocsátásának feltételeit, tehát hogy mikor, milyen célból, kinek a javára, milyen összeghatárral, milyen határidőre szóljon a banki fizetési ígéret. A vállalkozás kötelezettsége általában kettős: egyrészt biztosítania kell a megállapodott módon a bankgarancia fedezetét, másrészt meg kell fizetnie a kibocsátót megillető garanciadíjat.

Fontos tisztában lenni azonban azzal, hogy a bankgarancia nem "általános" fizetési kötelezettség-vállalás a kibocsátó bank részéről, hanem többek között valamilyen konkrét ügylethez, ajánlati kötöttséghez, jóteljesítéshez stb. kapcsolódik, vagyis annak a biztosítéka. A bankgarancia kibocsátását kérő vállalkozásnak figyelnie kell arra, hogy a bankgarancia feltétel nélküli fizetési kötelezettség vállalását tartalmazza, általában olyan szövegezésben, hogy a kedvezményezett első írásbeli felszólítására a bank utalja a felszólításban megjelölt összeget. Ha a bank teljesít, akkor természetesen érvényesíti a követelését az ügyféllel szemben, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett valóban megalapozottan hívta-e le a bankgaranciát.

A bankgaranciát rezidens gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, non-profit szervezetek, gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek és külkereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások igényelhetik. Fontos megjegyezni, hogy Közbeszerzéshez, pályázatokhoz ma már elengedhetetlen a bankgarancia. A bankok általában feltételül szabják, hogy az ügyfél fizetési számlával rendelkezzen, vagy fizetési számlát nyisson, valamint rendelkezésre kell, hogy álljon a garanciakérelem alapjául szolgáló szerződés, pályázati kiírás, vagy egyéb megállapodás.

Természetesen a bankgarancia sincs ingyen. Az OTP Businessnél például a standard feltételekkel maximum 10 éves futamidővel lehet igényelni a minimum 100.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft, óvadék fedezete mellett maximum 250.000.000 Ft-os garanciát, amelynek díját minden esetben az aktuális hirdetmény szerint állapítják meg.