Üdvözöljük a

Nem teljesített ajánlások 2016. II. félév | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Nem teljesített ajánlások 2016. II. félév

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2017. április 3.

A fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV.törvény36. § (1) bekezdése: Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza.

 • Szombathelyi lakos fogyasztó 2015. november 7.-én 24 990 Ft vételáron vásárolt egy pár gyermekcipőt a RENO CIPŐ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Határdomb utca 1. sz.. székhelyű vállalkozás 9700 Szombathelyi, Újvilág utca 1. szám alatt működő üzletében. A fogyasztó a szavatossági időn belül minőségi kifogást jelentett be a vállalkozásnál, kérte a vételár visszatérítését. A vállalkozás szakértői véleményt készíttetett, amely megalapozatlannak tartotta a fogyasztó igényét. Ennek alapján a vállalkozás is elutasító volt. Ezt követően a fogyasztó a békéltető testülethez fordult. A békéltető testület a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást a fogyasztó kártalanítására. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/60/2016)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó és felesége a Vero-Centrum Kft. 1085 Budapest, József krt. 69. szám alatti vállalkozás telefoni megkeresése alapján 2016. április 21.-én részt vett az ingyenesnek mondott egészségügyi felmérésen a 9700 Szombathely, Szelestey u. 13. sz. alatt lévő helyiségben. Ott egészségügyi témákról szóló előadást hallgattak meg, volt egészségügyi felmérés, melynek eredményéről kedvezőtlen információt kaptak. Az öltözetük szerint egészségügyi szakterületen jártas személyek felajánlottak olyan eszközöket, amelyek folyamatos használata egészségjavulást eredményez. A vásárlási döntést „nyereménnyel” is elősegítették. A különböző pszichológiai befolyások hatására a fogyasztók 400 000 Ft.-ért vásároltak takarót, matracot, párnát. A hazaszállítást a vállalkozás végezte. A fogyasztók az átvétel után döbbentek rá, hogy nem azt kapták, amit kiválasztottak. Vissza szerették volna kapni a kifizetett összeget. Kérésüket a vállalkozás elutasította azzal az indokkal, hogy üzletben vásároltak. A békéltető testület megállapította, hogy értékesítés módja, és körülményei alapján un. termékbemutatón történt a szerződés, ezért a fogyasztó elállása jogszerű. Emiatt ajánlásban szólította fel a vállalkozást a termékek visszavételére és a 400 000 Ft visszafizetésére. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/83/2016). A vállalkozás fentiekben ismertetett gyakorlata miatt több fogyasztó is kérelmezte az      eljárást. A békéltető testület mindegyik esetben felszólította a Vero-Centrum Kft. nevű vállalkozást a fogyasztók kártalanítására.

 Az érintett ügyek:

 

Fogyasztó lakhelye

vásárlás időpontja

vásárlás összege

Békéltető testületi határozat száma

Szombathely

2016. április

200 000 Ft.

(Bt/104/2016)

Szombathely

2016.május 21

250 000 Ft

Bt/111/2016

Szombathely

2016. április 6.

400 000 Ft

BT/131/2016.

Szombathely

2016. április 6.

450 000 Ft.

BT/175/2016

A vállalkozás az ajánlásokat nem teljesítette

 • Szombathelyi lakos fogyasztó 2015 novemberében a Yan Feng Kft 1149 Budapest Egressy u. 23-25.sz. székhelyű vállalkozás Szombathely Szűrcsapó u. 23. sz. alatt működő üzletében vásárolt egy pár cipőt 3 330 Ft. összegért. A cipőt minőségi hiba miatt a vállalkozás 2015. december 29.-én kicserélte. A csereként kiválasztott bakancs ára 5 140 Ft. volt, ezért a fogyasztó az 1 840 Ft. árkülönbözetet kifizette. Ez a lábbelivel kapcsolatban a fogyasztó 2016. április 19. napján szavatossági igényt jelentett be a vállalkozásnál. A vállalkozás ezt az igényt elutasította, álláspontja szerint a szavatossági idő az első cipő vásárlásától számítódik, így a hat hónapos jótállási idő letelt. Békéltető Testület megállapította, hogy a vállalkozás álláspontja nem jogszerű. Az egyes termék - még ha „levásárlás” útján is került a fogyasztó birtokába, a szavatossági jogok az újabb átvételétől, 2015. december 29. napjától kezdődtek, ezért a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta, emiatt ajánlásban szólította fel a vállalkozást a fogyasztó kártalanítására. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/88/2016)
 • Meszleni lakos fogyasztó 2016. március 12. napjánvásárolt a CCC Hungary Shoes Kft.1123 Budapest Alkotás u. 53.sz. alatti székhelyű vállalkozás 9700 Szombathely, Körmendi u 52-54 sz.-alatt működő üzletében 1 pár lányka cipőt 8 190 Ft vételáron. A fogyasztó 2016. június 12. napján, a szavatossági igényt jelentett be és kérte a cipő vételárának visszatérítését. Álláspontja szerint a cipő sarokrésze nem megfelelő, ez hordási problémákat okoz. A vállalkozás szakértői véleményt készíttetett, amely megalapozatlannak tartotta a fogyasztó igényét. Ennek alapján a vállalkozás is elutasító volt. Ezt követően a fogyasztó a békéltető testülethez fordult. A békéltető testület szakértő testületi tag bevonásával a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást a fogyasztó kártalanítására. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/98/2016)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó a Vero-Centrum Kft. 1085 Budapest, József krt. 69. szám alatti vállalkozás többszöri telefoni megkeresése alapján 2016. május 31. napján részt vett az ingyenesnek mondott egészségügyi felmérésen a 9700 Szombathely, Szelestey u. 13. sz. alatt lévő helyiségben. Adatai rögzítése után néhány perces műszeres vizsgálat történt, majd előadások voltak az időskori betegségekről. Jelezték, hogy ezeket milyen módszerekkel lehetne kezelni, amelyben kulcsszerepe volt a vállalkozások által forgalmazott mágneses derékaljnak és a lézeres értágítónak. Az előadások után sorsolás volt, mely eredménye az volt, hogy a fogyasztó az egyik terméket ingyen, a másikat fél áron kapja, így csupán 450 000 Ft.-ot kell fizetni. A fogyasztó előlegként kifizetett 60 000 Ft-ot. a kapott számlán eladóként a Dr. Sales Kft. 2980 Tata, Toldi Miklós. u. u.17. sz. alatti székhelyű vállalkozás szerepelt. Másnapra a fogyasztó átgondolta a történteket, úgy döntött, hogy nincs szüksége az ajánlott termékekre, ezért kérte vissza a már kifizetett 60 000 Ft. összeget. A vállalkozások ezt különböző indokokkal megtagadták. A békéltető testület a vállalkozások eljárását jogsértőnek ítélte. Ajánlásban szólította fel az ügyletben együttesen résztvevő vállalkozásokat a 60 000 Ft. visszafizetésére, ami nem történt meg. (Bt/100/2016)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó a 2016. május 14. napján vásárolt a CCC Hungary Shoes Kft.1123 Budapest Alkotás u. 53.sz. alatti székhelyű vállalkozás 9700 Szombathely, Varasd u 1. sz.-alatt működő üzletében 1 pár cipőt 9.790,-Ft-ért. A fogyasztó 2016. június 6. napján. napján, a szavatossági igényt jelentett be és kérte a cipő vételárának visszatérítését. Álláspontja szerint a lábbeli mindkét sarok kéregrészén és a felső rész szárzáró részén varratszakadást mutatott, valamint a lábbeli kéregszártól felfelé anyagszakadás következett be.  A vállalkozás szakértői véleményt készíttetett, amely megalapozatlannak tartotta a fogyasztó igényét. Ennek alapján a vállalkozás is elutasító volt. Ezt követően a fogyasztó a békéltető testülethez fordult A békéltető testület szakértő testületi tag bevonásával a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást a fogyasztó kártalanítására. A vállalkozás a fogyasztónak 30%-os vásárlási kupont ajánlott fel. A fogyasztó ezt nem fogadta el, a békéltető testület ajánlása nem teljesült. (BT/107/2016)
 • Táplánszentkereszti lakos fogyasztó a Vero-Centrum Kft. 1085 Budapest, József krt. 69. szám alatti vállalkozás telefonos invitálására 2016. június 6.-ánn részt vett az ingyenesnek mondott egészségügyi felmérésen a 9700 Szombathely, Szelestey u. 13. sz. alatt lévő helyiségben. Az orvosinak álcázott vizsgálat a fogyasztó egészségi állapotát lesújtónak minősítette. A vállalkozás képviselője a megijedt fogyasztót azzal „vigasztalta” , hogy ők tudnak olyan kezeléseket, melyek segítik a gyógyulást. 20 kezelés ára 900 000 Ft, de mivel a fogyasztó a helyben rendezett sorsoláson nyert 400 000 Ft-ot, 500 000 ft.-ért hozzájuthat a kezelésekhez, részletfizetéssel is. Az első részletet 50 000 Ft-ot a fogyasztó kifizette. Otthon internet alapján, megállapította, a számlát kiállító Dr. Sales Kft. 2980 Tata, Toldi M. u. 17 sz. székhelyű vállalkozás nem jogosult ilyen jellegű szolgáltatások végzésére. Másnap visszament és kérte vissza a befizetett összeget, mely kérést a vállalkozás elutasította. A fogyasztó hosszas utánjárása nem járt eredménnyel, ezért a békéltető testülethez fordult. A békéltető testület a vállalkozás eljárását jogsértőnek ítélte. Ajánlásban szólította fel a vállalkozást az 50 000 Ft. visszafizetésére, ami nem történt meg. (Bt/108/2016
 • Körmendi lakos fogyasztó 2015. szeptember 4. napján Gyenesdiás községben a FO-LI Kft 6400 Kiskunhalas Alkotmány u. 8. sz. székhelyű vállalkozás által tartott termékbemutatón vett részt, ahol 2 db pulzáló matracot vásárolt és kifizetett 50.000 Ft előleget fizetett. A fogyasztó először szóban, majd írásban a törvényes határidőn belül a szerződéstől elállt, a matracot visszaküldte és kérte befizetett összeg visszafizetést. Miután a vállalkozás a fogyasztó bejelentésére nem reagált, az ügy a békéltető testülethez került. A bekéltető testület megállapította, hogy a vállalakozás jogsértően és tisztességtelenül járt el. Ajánlásban szólította fel a vállalkozást az 50 000 Ft, és annak kamatainak visszafizetésére. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette. A fogyasztó se a pénzt, se a matracot nem kapta meg. (BT/110/2016)
 • Az idős, mozgáskorlátozott és keringési problémákkal küzdő szombathelyi lakos fogyasztó, a Vital Risk Plus Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1083 Budapest, Práter utca 59.) vállalkozás telefonos megkeresése alapján 2016.07.11. napján részt vett egy egészségügyi tanácsadáson a 9700 Szombathely, Szelestey utca 13. szám alatti helyiségben. Itt orvosinak mondott és elsőre annak is tűnő vizsgálatot, egészségfelmérést végeztek a fogyasztón. A vizsgálatnak álcázott termékbemutatót követően részt vehetett egy sorsoláson, ahol a kihúzott boríték tartalma alapján (állítólag rendkívüli, vissza nem térő feltételekkel) lehetősége nyílt megvásárolni egy ajándéknak nevezett lágylézert. Az ott közreműködő személy, aki mint kiderült, orvosi végzettséggel nem rendelkezett, meggyőzte, hogy ez a termék túlélési esélyt nyújthat betegségére. és 200 000,-Ft-ért megvásárolta az „ajándék” terméket. Otthon, a készüléket kicsomagolva, átvizsgálva azzal szembesült, hogy az átvett készülék, karcos, kopott, tehát vélhetően használt volt. Ráébredt arra, hogy becsapták. Reklamációja nem vezetett eredményre, ezért fordult a Békéltető Testülethez. A békéltető testület alaposnak tartotta a fogyasztó kártalanítási igényét és ajánlásban felszólította a vállalkozást, fizesse vissza a fogyasztónak a 200.000 Ft-ot, valamint ezen összegnek 2016.07.12. napjától a kifizetés napjáig járó, Ptk. szerinti késedelmi kamatait. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/114/2016) A vállalkozás fentiekben ismertetett eljárása miatt több fogyasztó is indított eljárást. A békéltető testület mindegyik esetben felszólította a Vital Risk Plus Szolgáltató Kft. nevű vállalkozást a fogyasztók kártalanítására:

 

Az érintett ügyek:

 

Fogyasztó lakhelye

vásárlás időpontja

vásárlás összege

Békéltető testületi határozat száma

Szombathely

2016.június 21

300 000 Ft.

BT/129/2016

Táplánszentkereszt

2016.június 24

200 000 Ft.

BT/130/2016

Szombathely

2016.július 27

450 000 Ft.

BT/132/2016

Szombathely

2016.július 26

200 000 Ft.

BT/133/2016

Szombathely

2016.július 21

60 000 Ft.

BT/136/2016

Nemesbőd

2016.július 14

250 000 Ft.

BT/137/2016

Szombathely

2016.július 04

200 000 Ft

BT/149/2016

Szombathely

2016.augusztus 18

250 000 Ft.

BT/151/2016

Nárai

2016.június 21

200 000 Ft

BT/154/2016

Szombathely

2016.szeptember 12

450 000 Ft.

BT/176/2016

Szombathely

2016.július 11

250 000 Ft.

BT/179/2016

 

A vállalkozás az ajánlásokat nem teljesítette

 

 

 • A fogyasztónak minősülő Balogunyomi vállalkozás, békéltető testületi eljárást kezdeményezett az NMX Shop 6000 Kecskemét Gázló u. 45. sz. székhelyű vállalkozással szemben Előadta, hogy egy megbízója részére 2016. május 2-án interneten trapézlemezes kerítésrendszert rendelt meg a vállalkozástól 1 187.340 Ft. értékben, amely összeg kifizetésre került. A kikötött 15 napos szállítási határidőt a vállalkozás 44 nappal túllépte, ezért megbízója ezen időszak alatt kénytelen volt az építkezési terület őrzéséről gondoskodni, amelynek összegét 150.000 Ft-ban jelölte meg. A szállítási csomagból hiányzott 5 600 Ft értékű alkatrész. A fogyasztó elmondta továbbá, hogy a vállalkozás a késedelmes szállítás miatt 10 000 Ft visszatérítést vállalt, de ezt sem teljesítette. A fogyasztó kérelme arra irányult, hogy békéltető testület összesen 165 600 Ft. megfizetésére kötelezze a vállalkozást. A békéltető testület az őrzési díj iránti igényt nem tartotta megalapozottnak. Ajánlásban kötelezte a vállalkozást 15 600 Ft. megfizetésére, mely teljesítése nem történt meg. (BT/118/2016)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó békéltető testületi eljárást kezdeményezett a Balogh Óra Ékszer Kft., a korábbi nevén az Inter-Gold 2004 Kft (.9700 Szombathely Fő tér 27) vállalkozás ellen. Kérelmében előadta, hogy 2016. március 19-én két db divatékszert (gyűrű, és köves kísérő gyűrű) vásárolt a vállalkozás üzletében 18 810 Ft összegben. A fogyasztó a kötelező jótállási időn belül hibát jelzett, ugyanis a köves gyűrűből 8-10 db kő kiesett. Ezt először cserével, majd javítással kívánta a vállalkozás orvosolni, de a hibajelenségek a csere, és a sikertelen javítást követően továbbra is fennálltak. A fogyasztó a vételár visszafizetésére tartott igényt, mivel a vállalkozással szemben nincs bizalma. A békéltető testület a fogyasztó elállási szándékát megalapozottnak tartotta ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást a termék visszavétele mellett a 18 810 Ft visszaadására. A fogyasztó jelezte, hogy vállalkozás csak cserét (levásárlás) vállalt, vagyis a testület ajánlását nem teljesítette (BT/168/2015)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó 2016. július 4.-én szóbeli szerződést kötött Németh Tibor 970 Szombathely, Kodály Zoltán u. 10. 8/35. székhelyű építőipari tevékenységet folytató vállalkozóval, burkolási munkák elvégzésére. A vállalkozó a munkát hibásan teljesítette, ezért fogyasztó több ízben felszólította a szakszerű javításra. Ezek eredményre nem vetettek. Ezért a fogyasztó a békéltető testülethez fordult. A békéltető testület a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást, hogy a fogyasztónak fizessen meg 156.700 forintot. A vállalkozó az ajánlást nem teljesítette (BT/145/2016)
 • Lukácsházai lakos fogyasztó 2016. február 11.-én üzletrész adásvételre vonatkozó értékesítési szerződést kötött a TS-Handel Magyarország Kft. – ügyvezető: Móric Jaroslav 4642 Tornyospálca, Hajnal u. 9. szám alatti vállalkozással. A szerződés megkötésekor 10 000 Ft előleget fizetett ki  Ezen szerződést, élve a szerződésben biztosított 14 napos elállási jogával, felmondta,melyet a vállalkozás elfogadott, és ígéretet tett a pénz visszafizetésére. A fogyasztó, miután többszöri sikértelenül kísérelte meg  a z összeg visszakövetelését, a békéltető testülethez fordult. A békéltető testület a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást, hogy a fogyasztónak fizesse vissza a 10 000 forintot. A vállalkozó az ajánlást nem teljesítette (BT/161/2016)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó, békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte a Gimesi Gránit Kft. 9400 Sopron, Várkerület 25. szám alatti vállalkozással szemben. Kérelmében előadta, hogy 2014. május 5. napján vállalkozási szerződést kötött a vállalkozással 2 db családi síremlék felújítási munkálatainak elvégzésére, 1.150.000 Ft vállalkozási díjért. A vállalkozás a szerződésben az általa elkészített és felállított síremlékekre 50 év garanciát vállalt. 2016 nyarán vette észre, hogy az egyik síremlék gránit fedőlapján hajszálrepedés jelent meg, amely egyre hosszabbodik. A fogyasztó felszólította a vállalkozást a garanciális kötelezettség teljesítésére, a vállalkozás azonban ennek a többszöri felszólítás ellenére sem tett eleget. A fogyasztó igényének sikertelen rendezése után fordult a Békéltető Testülethez.A Békéltető Testület alaposnak ítélte a fogyasztó kérelmét és ajánlásban szólította fel  a vállalkozást, a síremlék gránit fedőlapjának kijavítására, vagy ha ez   nem lehetséges, akkor kicserélésére. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/176/2016)