Üdvözöljük a

Szakképzési feladatok | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakképzési feladatok

Szerző: Vargáné Krug Ágnes | 2014. április 8.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara feladatai a szakképzésben

  •  —  Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásba vétele, köztes ellenőrzése

A bevezető ellenőrzés a gyakorlati képzést megelőző, a jogszabályban rögzített személyi és tárgyi feltételek meglétét vizsgáló, szakértők bevonásával megvalósuló közigazgatási hatósági eljárás. Ennek eredményeként rendelkezhet a kérelmet benyújtó gazdálkodó vagy egyéb szervezet képzési engedéllyel.

A köztes ellenőrzés a képzési engedéllyel, valamint hatályos tanulószerződéssel rendelkező gyakorlati képzést szervező szervezetet érintő, a gyakorlati képzés jogszabályban előírt feltételeinek megvalósulását vizsgáló közigazgatási hatósági eljárás.

 

  • —  Potenciális képzőhelyek felkutatása, teljes körű tanácsadás­

A kamara által működtetett szakképzési tanácsadói hálózat munkatársainak feladata a gyakorlati képzőhelyek számának növelése, valamint olyan szervezetek bevonása a gyakorlati képzésbe, akik újabb szakképesítésekben tudják biztosítani a gyakorlati képzés feltételeit. A kamara tanácsadói teljes körű tanácsadásban részesítik a potenciális képzőket, tájékoztatják a szervezet képviselőit a kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről, valamint a normatíva elszámolásának lehetőségéről.

 

  • —  Együttműködési megállapodások nyilvántartása, gondozása

A speciális szakiskolai, szakiskolai és ágazati szakközépiskolai (2016. szeptember 1-jétől szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi) képzéshez kapcsolódó évközi, illetve összefüggő (nyári) gyakorlati képzés – bizonyos esetekben – megvalósulhat az elméleti képzést biztosító intézmény és a gyakorlati képző között létrejött együttműködési megállapodás alapján. Az együttműködési megállapodások a kamara ellenjegyzésével válnak érvényessé.

 

  • —  Tanulószerződések megkötésének elősegítése, nyilvántartása, gondozása

A tanácsadói hálózat munkatársai osztályfőnöki órák és szülői értekezletek kereti között népszerűsítik a tanulószerződés rendszerét. Tájékoztatják a tanulókat és gondviselőiket a tanulószerződéshez kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről, valamint a tanulókat érintő előnyökről.

A kamara segítséget nyújt a gyakorlati képzőhelyek keresésében, a tanulószerződések megkötésében. A tanulószerződések ellenjegyzése, nyilvántartása és gondozása is a kamara feladata.

A tanácsadó kollégák képzőhely-látogatások, tanácsadások alkalmával személyesen, ezen kívül e-mailben folyamatosan tájékoztatják a gyakorlati képzést szervező szervezetek képviselőit a jogszabályi változásokról, továbbá segítséget nyújtanak a gyakorlati képzés törvényi előírásoknak megfelelő megvalósításában.

 

 

  • —Együttműködés szakképzési intézményekkel, iskolákkal, gazdálkodó- és egyéb szervezetekkel
  •  —Vizsgabizottsági elnökök, tagok delegálása

A kamara ellátja az iskolarendszerű valamint az iskolarendszeren kívüli moduláris és komplex szakmai záróvizsgák elnöki és tagi vizsgadelegálásával kapcsolatos feladatokat is. Közreműködik a vizsgabizottságok felállításában, a tagi pályázatok elbírálásában.

 

  • —  Szintvizsgák szervezése és lebonyolítása

A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában (szakközépiskolában) az első szakképzési évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében. A sikeres szintvizsga teljesítése előfeltétele annak, hogy a tanuló egyedi képzőhelyen, tanulószerződés keretei között tölthesse gyakorlatát.

 

  • —  A gazdaság igényeinek felmérése (Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság)

A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság közreműködik a munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában.

A bizottság javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint a megye beiskolázásait figyelembe véve a szakképzés megyei szükségleteire. A bizottság javaslatot tesz az adott megyében folytatott szakképzésben indított szakképzés irányaira és a beiskolázás arányaira.

 

  • —  Pályaorientációs tanácsadás

A kamara pályaorientációs tevékenységet is folytat. A pályaválasztás előtt álló 6.-7.-8. osztályos általános iskolás tanulók és szüleik osztályfőnöki órák és szülői értekezletek alkalmával kapnak tájékoztatást a szakmatanulás előnyeiről. A munkát a kamara pályaorientációs tanácsadója által összeállított különböző tájékoztató kiadványok segítik.

A kamara pályaorientációs rendezvények szervezésével, cég- és üzemlátogatások-, interaktív foglakozások lehetőségével hívja fel a tanulók figyelmét az egyes szakmák iránt. A Szakma Sztár Fesztiválon való részvétel is remek lehetőség a dákok számára, hogy betekintést nyerjenek az egyes szakmák rejtelmeibe.

—  Országos szakmai versenyek szervezésében való közreműködés (SZKTV, OSZTV)

Minden tanévben megrendezésre kerül a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Az írásbeli elődöntők lebonyolítását a területi kamarák biztosítják. Az országos döntőre, a Szakma Sztár Fesztiválra történő utaztatás megszervezése és lebonyolítása – az általános iskolai, pályaválasztás előtt álló, valamint a szakiskolai tanulók számára – is a területi kamara feladata.

 

  • — Mesterképzés és mestervizsgák szervezése

A magyar nemzetgazdaság stratégiai érdeke a minőségi szakképzés, és az erre épülő mesterképzés. A mestervizsgáztatás a gazdaságot képviselő kamarák feladata, kompetenciája, amelyet a kamara kiemelt feladatként kezel. A mestervizsga, a szakemberek szakmai fejlődési folyamatában, jelentős mérő,- értékelő és minősítő szintet hivatott képviselni.

A mesterképzés jelentőségét növelte a szakképzési törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos változása, miszerint azokban a szakképesítésekben, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit – bizonyos mentességek kivételével –, csak mestervizsgával rendelkező oktató folytathat gyakorlati képzést.

 

 

 

Vargáné Krug Ágnes

képzési csoportvezető