Tanulószerződéses tanulók pénzbeli juttatásának emelése

Szerző: Folmeg Mónika | 2017. október 2.

A Szakképzési törvény rendelkezései alapján a 2016/2017. tanévet sikeresen teljesítő - 2017. augusztus 31-e előtt hatályos tanulószerződéssel rendelkező - tanulók esetében 2017. szeptember 1-jétől szükséges a pénzbeli juttatás emelése.

Minden magasabb évfolyamba lépő tanuló jogosult a pénzbeli juttatás emelésére.

Az emelés mértéke a képzők által egyedileg kialakított szempontok alapján és meghatározott összegben kerül megállapításra a tanévet sikeresen teljesítő tanulókra vonatkozóan.

A tanulószerződésben foglaltak alapján az emelés mértéke a sikeres félév teljesítésén túl további szempontokhoz kötött (pl. iskolai és/vagy gyakorlati jegyek átlaga stb.), így csak a szükséges dokumentumok és érdemjegyek megismerését követően kerülhet pontosan megállapításra a tanulóknak járó emelés.

Abban az esetben, ha a tanuló a 2016/2017. tanév követelményeit nem teljesítette és évfolyamot kell ismételnie, havi juttatása a megismételt évfolyam első félévében az előző félévre járó pénzbeli juttatás fele.

A fentiek alapján megállapított emelt vagy csökkentett mértékű juttatásra 2017. szeptember 1-jétől jogosultak a tanulók, amelynek átutalására a tárgyhónapot követően elsőként legkésőbb 2017. október 10-ig kerül sor.