Üdvözöljük a

Tanulószerződéses tanulók pénzbeli juttatásának emelése | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulószerződéses tanulók pénzbeli juttatásának emelése

2015. szeptember 28.

A Szakképzési törvény rendelkezései alapján a 2014/2015. tanévet sikeresen teljesítő - 2015. augusztus 31. előtt hatályos tanulószerződéssel rendelkező - tanulók esetében 2015. szeptember 1-jétől szükséges a pénzbeli juttatás emelése.

Az emelés mértéke a tanulószerződésben előre meghatározott, a képzők által egyedileg kialakított szempontok alapján kerül megállapításra a tanévet sikeresen teljesítő tanulókra vonatkozóan.

Minden magasabb évfolyamba lépő tanuló jogosult a pénzbeli juttatás emelésére.

Abban az esetben, ha a tanulószerződésben foglaltak alapján az emelés mértéke további szempontokhoz kötött (pl. iskolai és/vagy gyakorlati jegyek átlaga stb.), a szükséges dokumentumok és érdemjegyek megismerését követően kerülhet megállapításra a tanulóknak járó emelés.

Abban az esetben, ha a tanuló a 2014/2015. tanév követelményeit nem teljesítette és évfolyamot kell ismételnie, havi juttatása a megismételt évfolyam első félévében az előző félévre járó pénzbeli juttatás fele.

A fentiek alapján megállapított emelt vagy csökkentett mértékű juttatásra 2015. szeptember 1-jétől jogosultak a tanulók, amelynek kifizetésére a tárgyhónapot követően legkésőbb 2015. október 10-ig kerül sor.