Üdvözöljük a

Tanulói juttatás adóvonzatát érintő törvényi változás | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanulói juttatás adóvonzatát érintő törvényi változás

Szerző: Vargáné Krug Ágnes | 2017. július 20.

Adómentes lehet a tanulók részére kötelezően biztosítandó étkezés.

A 2017. évi LXXVII. egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény 2017.06.20-i hatállyal iktatta be a 1995. évi CXVII. a személyi jövedelemadóról szóló törvény alábbi kiegészítését.

„92. § (1) Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvénnyel megállapított …, 1. számú melléklet 2. pont 2.12. alpontja, 3. pont 3.3. alpontja, 4. pont 4.7. és 4.33–4.37. alpontja, 6. pont 6.1. alpont a) alpontja, 7.35. pontja a 2017. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható.

„1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez

Az adómentes bevételekről

4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:

4.37. a szakképzésről szóló törvény és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet alapján a szakképző iskolai tanulóknak gyakorlati képzésük ideje alatt kötelezően biztosított vagy a gyakorlati képzést végző szervezet által saját döntése alapján biztosított nem pénzbeli juttatások, ideértve az utazási költségtérítést is.”

Fentiek értelmében a 4/2002. (II. 26.) az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló OM rendeletben meghatározott nem pénzbeli juttatások (pl. kedvezményes étkezési hozzájárulás) is az adómentes juttatások körébe tartoznak. A kedvezmény visszamenőlegesen 2017. január 1-jétől érvényesíthető.