Üdvözöljük a

Tanév végi információk tanulószerződéssel végzős tanulót képzők számára | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanév végi információk tanulószerződéssel végzős tanulót képzők számára

Szerző: Vargáné Krug Ágnes | 2018. április 11.

A 2017/18. tanévben a középfokú iskola befejező évfolyamán a szorgalmi időszak utolsó tanítási napja: 2018. május 3. (csütörtök).

Ha a végzős tanuló a tanulmányi követelményeket a szorgalmi időszak végéig sikeresen teljesítette, akkor az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga utolsó napja közötti időszakban gyakorlati képzésre nem kötelezhető, azonban ebben az időszakban a gyakorlati képzést szervező vállalkozás pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló számára, ezért a tanulószerződés megszűnéséig csökkentheti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét a gyakorlati képzési normatíva összegével.

A végzős tanulókat közvetlenül a szakmai vizsga előtt legalább 10 munkanap felkészülési idő illeti meg. A gyakorlati képzővel történő külön megállapodás alapján az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga utolsó napja közötti időszakban – a vizsgát megelőző 10 munkanap kivételével – a tanuló részt vehet gyakorlati képzésen.

A tanulószerződés megszűnésének időpontja:

- sikeres szakmai vizsga esetén a bizonyítvány kiállításának napja,

- sikertelen vizsga esetén, az utolsó vizsganap,

- ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napja.

Ha a végzős tanuló a befejező szakképzési évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítette (valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott), nem bocsájtható szakmai vizsgára. A tanuló a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól (2018.05.04-től) a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult. Mivel a vállalkozásnak tanulói juttatást nem kell fizetnie, illetve a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, a vállalkozás szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nem csökkenthető a normatíva összegével.