Üdvözöljük a

Tájékoztató együttműködési megállapodás keretében megvalósuló nyári összefüggő szakmai gyakorlatról | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tájékoztató együttműködési megállapodás keretében megvalósuló nyári összefüggő szakmai gyakorlatról

Szerző: Vargáné Krug Ágnes | 2017. május 24.

A tanulóknak kizárólag 2017.06.16-tól 2017.08.31-ig van lehetőségük a nyári gyakorlat letöltésére, amelynek kötelező óraszáma a képzési formától és évfolyamtól függően különböző:

•           szakgimnáziumi 9. évfolyamon nincs kötelezően előírt összefüggő szakmai gyakorlat,

•           szakközépiskolai 10. évfolyamon 105 óra (7 óra * 15 nap),

•           szakközépiskolai 11. évfolyamon 140 óra (7 óra * (20 nap),

•           szakgimnáziumi 13. évfolyamon 160 óra (8 óra * 20 nap).

Javasoljuk, hogy a tanulók legkorábban 2017. június 19-én (hétfőn) kezdjék meg a gyakorlat letöltését.

A gyakorlati képzést kiskorú tanuló esetében legfeljebb napi 7 órában, 6.00 és 22.00 között, folyamatosan kell megszervezni. Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat.

A nyári gyakorlatot összefüggően - megszakítás nélkül, de heti 2 pihenőnap biztosításával - kell megvalósítani!

A tanulói pénzbeli juttatás egy hónapra megállapított összege 24.863 Ft, melynek egynegyede, minden megkezdett hét után jár a tanuló részére.

Ennek megfelelően (heti 5 nap gyakorlattal számolva):

 

•    10. évfolyam 105 órás gyakorlata esetén (15 nap * 7 óra naponta) tanulói fizetendő juttatás bruttó (=nettó) 18.648 Ft

 

•    11. évfolyam 140 órás gyakorlata esetén (20 nap * 7 óra naponta) tanulói fizetendő juttatás bruttó (=nettó) 24.863 Ft

 

•   13. évfolyam 160 órás gyakorlata esetén (20 nap * 8 óra naponta) tanulói fizetendő juttatás bruttó (=nettó) 24.863 Ft

 

(Amennyiben a hét során csupán 1 nap gyakorlatot tölt le a tanuló, az is megkezdett hétnek számít, így a tanulót megilleti az egy hétre járó 6.216 Ft)

 

A tanulói pénzbeli juttatás a gyakorlat letöltését követően készpénzben kifizethető (átvételi elismervénnyel igazolandó), illetve a tanuló vagy törvényes képviselője bankszámlájára átutalható, befizethető.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét az igazolatlanul mulasztott napok arányában csökkenteni kell. A tanuló az igazolatlan mulasztást pótolni köteles.

A pénzbeli juttatás mellett kedvezményes étkezési hozzájárulás is megilleti a tanulót a gyakorlati napokra, melynek formája és mértéke nincs jogszabályban meghatározva, azonban ennek átadás-átvételét is dokumentálni kell!

Az együttműködési megállapodásos tanulók esetében is minden gyakorlati napra vonatkozóan kötelező a foglalkozási napló vezetése.

Az együttműködési megállapodás alapján megvalósuló gyakorlati képzéshez kapcsolódóan a szakképzési hozzájárulási kötelezettségből 3.485 Ft/tanuló/nap számolható el a 1708-asnyomtatványon azokra a napokra, amikor ténylegesen megvalósult a gyakorlati képzés.