Üdvözöljük a

Szakképzést, gyakorlati képzés megvalósítását érintő lényeges törvényi változások | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Szakképzést, gyakorlati képzés megvalósítását érintő lényeges törvényi változások

Szerző: Pezenhofer-Horváth Zsanett | 2018. január 10.

2018. január 1-jével hatályba lépett törvény módosítások elsődleges célkitűzése továbbra is a duális szakképzési rendszer megerősítése.

Tanulószerződés kötés kapcsán elmondható változás:

 • Tanulószerződés köthető a szakgimnázium 11-12. évfolyamán (ha a képzés tanévenként a 250 órát meghaladja és a szakgimnázium szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésre irányul).
 • A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szervek, szervezetek köre kibővült, a köznevelési intézményekkel Szociális és Pedagógia ágazatban, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében, feltéve, hogy költségvetési szervként működnek, vagy alapítványi, egyesületi, esetleg egyházi fenntartásúak.
 • Bevezetésre került a tanuló-előszerződés intézménye. Célja, hogy még a tanulószerződés megkötése előtt szorosabb kapcsolat épüljön ki a tanuló és a leendő gyakorlati képző szervezete között. A tanuló-előszerződés kötésére az első szakképzési évfolyamot megelőző évfolyam október-április időszakában kerülhet sor.
 • Megváltozott a 12 fős szabály: 2018. január 1-jét követően a mikro- vagy kisvállalkozás egyidejűleg legfeljebb 12 tanulószerződéssel rendelkezhet. A már megkötött, hatályos szerződések nem kerülnek megszüntetésre és a szerződések számába nem számítanak bele a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és a sajátos nevelésű igényű (SNI) tanulók szerződései.
 • Nem szűnnek meg automatikusan a 9. évfolyamos tanulók tanulószerződései, mint korábban bizonyos képzők esetében.

Gyakorlati képzés megvalósításának lényeges változásai:

 • Megváltoztak a gyakorlati oktatókkal szemben támasztott követelmények. A mestervizsga letétele helyett, a kamara által szervezett gyakorlati oktatói vizsga letételét igazoló tanúsítvány megszerzése kötelező a gyakorlati oktatónak. Mentesül a tanúsítvány megszerzése alól az, aki többek közt mestervizsgával vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy elmúlt 60 éves. Azon oktatók, akik, olyan szakmában oktatnak, ahol a mestervizsga követelményeit a szakképesítésért felelős miniszter nem dolgozta ki, és nincs mestervizsga kötelezettség, az oktatónak 2019. szeptember 1-jéig kell a gyakorlati oktatói tanúsítványt megszereznie. Nem változott azon feltétel, hogy az oktató megfelelő szakirányú végzettséggel legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazoltan büntetlen előélettel rendelkezik, és nem áll foglalkozástól eltiltás alatt.
 • Évismétlő tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette.
 • Az elméleti és gyakorlati órák együttes száma adott tanítási napon kiskorú tanuló esetén legfeljebb hét, nagykorú tanuló esetén legfeljebb nyolc óra lehet.
 • Amennyiben a foglalkozási napló vezetését a gyakorlati képzést folytató szervezet csak valamely képzőhelyén mulasztja el, az eltiltás csak a mulasztással érintett képzőhelyet érinti.

 

Pénzügyi elszámolást érintő lényeges változások:

 • A szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódóan, a (Szh.) törvény hatályon kívül helyezte a „főtevékenységű gyakorlati képző” fogalmát, ezáltal eltöröl a fogalomhoz kapcsolódóan jó néhány korlátozást.
 • Minden kis- és középvállalkozás érvényesítheti tanulószerződéses tanulói után az oktatói kiegészítő csökkentő tételt.
 • A tanulószerződés kötésére jogosult ún. egyéb szervek, szervezetek a NAV felé történt bejelentkezést követően az együttműködési megállapodással megvalósított gyakorlati képzés után is visszaigényelhetik az állami támogatást, normatívát.
 • Az ún. 5%-os szabály esetén, ha a befejező évfolyamon a képzési idő 5 %-ban az iskola szervezi meg a gyakorlatot, mint teljesítési megbízott, abban az esetben az iskola részére átirányított arányosított normatíva nem tartalmazza a tanulói juttatás járulékainak összegét, mint ahogy a korábbi szabályozás ezt előírta.

Egyéb területet érintő változások:

 • A szakképző iskola a szintvizsga megszervezésének érdekében október 15-ig megküldi a kamara részére, az adott tanévben szintvizsgával érintett tanulóinak adatait.
 • Az említetteken túl, további új fogalmak kerültek meghatározásra a Szakképzési törvényben, mint pl. mellék-szakképesítés, ágazati képző központ, ágazaton belüli specifikáció.

A megjelölt változásokról szóló részletes tájékoztatókat a későbbiekben jelentetjük meg honlapunkon.  

Kérdéseivel, keresse szakképzési tanácsadóinkat.

 

Források:

 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 • 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról
 • 2017. évi CXCII. törvény egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról
 • www.tanuloszerzodes.hu