Üdvözöljük a

SPECIÁLIS PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁS | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

SPECIÁLIS PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÁS

Szerző: Füstné Holczapfel Tünde | 2018. december 14.

2018.   december 10-én pályaorientációs tanácsadást szerveztünk a sajátos nevelési igényű (SNI-s), illetve hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó osztályfőnököknek, pedagógusoknak és szakmai tanácsadóknak a Right Profession II „Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért” című SIHU54 számú projekt keretén belül.

Vargáné Nógrády Gyöngyi a Pedagógiai Szakszolgálat pályaorientációs tanácsadója a pályaválasztási döntéssel, önismerettel kapcsolatos eljárásokról, illetve az egyes szakmákat érintő korlátozó tényezőkről beszélt.

 

 

 

Előadást tartott Talabér István, Dr. Nagy László EGYMI Szakiskola Intézményegység-vezetője, aki előadásában az SNI tanulók képzésének sajátosságairól beszélt a szakiskolában, illetve bemutatta az iskolát és a tanulói utakat a szakiskolában. Elhangzott, hogy milyen beilleszkedési zavarokkal küzdenek az SNI-s illetve a hátrányos helyzetű gyerekek, melynek során negatív oldalra kerülnek, és ezzel is fokozódik a szegregációjuk. Módszertani tanácsokat kaptak a résztvevők, amelyben kiemelt hangsúlyt kapott a reális önismeret, énkép kialakítása, illetve a saját munka értékének felismertetése. Hozzájuk a tanulók általában komoly szociális hátránnyal, kapcsolattartási hiányosságokkal érkeznek. Az általa vezetett intézményben fontos a munkába állás kompetenciájának erősítése és a gyakorlati képzés erőteljes hangsúlyozása. A bizonyítványokkal kapcsolatosan elmondta, hogy a tanulóikat gyakran éri hátrányos megkülönböztetés akkor, amikor látják, hogy melyik iskolában szerezte a végzettséget. A céljaik elérését, az integrációt szolgálja többek között a kis létszámú osztályok, személyre szabott értékelések, belső (védett) tanműhelyek, rehabilitációs és szabadidős foglalkozások. Az intézmény nyitott a gyerekek és a szülők felé is, minden esetben a tanuló mellett állnak és lehetőségeikhez mérten segítik a problémák megoldását.

 

Társadalmi befogadás a sport által illetve az Adaptív sportok a testnevelésórán című előadások keretében egy kutatásba nyerhettek betekintést a részvevők, melyet Szabó Zoltán Tamás, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola hallgatója és Vass Lívia, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet munkatársa tartott. Prezentációjuk rávilágított arra, hogy a testnevelő hallgatók kevés ismerettel rendelkeznek a speciális igényű tanulókkal kapcsolatosan, és gyakran ez is közrejátszik abban, hogy nehezen tudnak bánni a speciális igényű tanulókkal. Előadásuk végén olyan feladatokról, játékokról beszéltek, amivel segítheti a pedagógus, a szakember az integrációt és az elfogadást.