Üdvözöljük a

SIKERESEN ZÁRUL A „DOLGOZVA TANULJ” PROJEKT | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

SIKERESEN ZÁRUL A „DOLGOZVA TANULJ” PROJEKT

Szerző: MKIK sajtóközlemény | 2015. október 27.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Európai Unió Európai Szociális Alap 1,191 milliárd forintos támogatási összegéből 23 hónap alatt 700 fő részére szervezett 60 órás továbbképzést, 3000 fő mesterképzését és vizsgáztatását biztosította, 10 000 fővel vette fel a kapcsolatot és tájékoztatott a gyakornoki programról és 500 fő mentor munkáját segítette.

 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 23 konzorciumi partnerével közösen valósította meg a TÁMOP 2.3.4.B/13-1-2013-0001 azonosító számú kiemelt projektet.

Az országos hatókörű kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzés gyakorlati képzéséhez szükséges minőségi oktatói feltételeket és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát, elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését, pályán maradását.

Az európai uniós támogatás segítségével a projekt három területen ért el sikereket, amelyek eredményeképpen javultak a duális képzés gyakorlati képzési feltételei.

Az „A” alprojekt keretén belül mintegy 700 fő részére került sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügyigazgatási ismeretek átadására. A 60 órás Módszertani képzésre, az iskolai rendszerű szakképzésben együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként részt vevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vehettek részt.

A „B” alprojekt célja 3000 gyakorlati oktató támogatása a mestercím megszerzéséhez, elősegítve, hogy a külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával. A projekt keretében országos szinten 29 szakma képviselői összesen közel 3000-en szereztek mesterlevelet. A szakmájukat magas színvonalon gyakorló szakemberek segítségével a szakképzésben résztvevő tanulók a kor szakmai elvárásainak, technikai fejlődésének megfelelő gyakorlati tudáshoz juhtatnak hozzá a gyakorlati képzőhelyükön.

A „C” alprojekt keretében a TÁMOP-2.3.4.A „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” programban részt vevő, gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújtottak szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A program a pályakezdő szakemberek szakmai ismereteinek elmélyítését és az önálló, kreatív munkavégzés elsajátítását segítette elő a területi kamaráknál kialakított tanácsadói hálózat keretében.

A 2015. november 30-án záruló projekt eredményeként a részt vevő vállalkozások, szakemberek, a tanulófoglalkoztatással kapcsolatos törvényi kötelezettségeiknek eleget tehettek, alkalmassá váltak az új jogszabályok szerinti tanuló foglalkoztatásra. A gyakornoki program hosszabb távon pozitív hatással van a pályán maradók számának emelkedésére.

 

A projektről további információt a www.mkik.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Varga Zoltán projektmenedzser Elérhetőség: tel.: 06 20 469 24 65 ; e-mail: varga.zoltan@mkik.hu

 

Csatolt állományok: