Üdvözöljük a

Pályázati felhívás- gyakorlati oktatói vizsgabizottsági elnök és tag részére | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pályázati felhívás- gyakorlati oktatói vizsgabizottsági elnök és tag részére

2019. január 28.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2019. január 23-i egységes megjelentetési dátummal pályázatot hirdet a Kamarai Gyakorlati Oktatói Vizsgabizottsági Elnökök és Tagok Országos Névjegyzékébe történő felvételre.

1. A pályázat célja

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. §-a alapján a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakemberek/szakoktatók kamarai gyakorlati oktatói vizsgáztatása, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

 

2. A pályázaton történő részvétel feltételei

2.1. Kamarai gyakorlati oktatói vizsgabizottsági elnök az lehet, aki

a) pedagógus végzettséggel, vagy

    szociológus végzettséggel, vagy

    kommunikáció szakos bölcsész végzettséggel rendelkezik

és legalább 120 órás tréneri képzésről kiállított tanúsítvány, vagy alacsonyabb óraszámú tréneri képzésről kiállított tanúsítvány legalább 3 éves tréneri gyakorlattal,

b) büntetlen előéletű,

c) 15 vezetett tréning, coaching igazolása (az igazolást a megbízó cég (ek) állítsa(k) ki,

d) az MKIK által kiírt kamarai gyakorlati oktatói vizsgaelnöki pályázatra eredményes pályázatot nyújtott be, és szerepel az MKIK által jóváhagyott Kamarai Gyakorlati Oktatói Vizsgabizottsági Elnökök Névjegyzékén.

 

2.2. Kamarai gyakorlati oktatói vizsgabizottsági tag az lehet, aki

a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább 120 órás tréneri képzésről kiállított tanúsítvány, vagy alacsonyabb óraszámú tréneri képzésről kiállított tanúsítvány legalább 2 éves tréneri gyakorlattal

b) büntetlen előéletű,

c) legalább 10 vezetett tréning, coaching igazolása, vagy co-trénerkénti részvétel igazolása (az igazolást a megbízó cég (ek) állítsa(k) ki,

d) az MKIK által kiírt kamarai gyakorlati oktatói vizsgabizottsági tagi pályázatra eredményes pályázatot nyújtott be, és szerepel az MKIK által jóváhagyott kamarai gyakorlati oktatói vizsgabizottsági tagok névjegyzékén.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vizsgáztatási gyakorlat.

 

3. A pályázathoz csatolandó eredeti dokumentumok

Pályázni a megfelelő adatlap kitöltésével és a kötelezően csatolandó mellékletek hiánytalan beadásával lehet az alábbiak szerint:

a) Iskolai végzettség(ek)et igazoló okiratok másolata, tréneri végzettségről igazolás.

b) Cvonline-nal vagy europass-al szerkesztett, aktualizált Szakmai önéletrajz.

c) A 10-15 alkalmat igazoló, tréneri munkát alátámasztó referencia levél.

d) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez.

e) Pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa. (Amennyiben most igényli, az igénylőlap aláírt másolata és az eredeti erkölcsi bizonyítványt 2 hónapon belül el kell juttatni a pályázat kiírójához.)

 

4. A pályázat benyújtása

Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet csatolása esetén kerül a pályázat elbírálásra. Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség.

A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 3. pontban felsorolt mellékletek csatolásával egyidejűleg az illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához legkésőbb 2019. február  8. 12:00 óráig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton.

( VMKIK, 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.)

 

A hiánytalan pályázati anyagokat az illetékes területi és iparkamara 2019. február 12. 14:00 óráig továbbítja az MKIK felé.

 A pályázatok elbírálásáról írásban értesítjük a területi kamarákat.

Kapcsolódó anyagok: