Üdvözöljük a

Pályázati felhívás felnőttképzési intézmények részére | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pályázati felhívás felnőttképzési intézmények részére

2019. január 28.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet „a kamarai gyakorlati oktató képzés és vizsgáztatás országosan egységes rendszeréhez kapcsolódó tréningek lebonyolításában való részvételre” címmel 2019. január 23-i egységes megjelentetési dátummal.

A pályázat hivatkozási száma: MKIK 510-1/2019.

A pályázat célja és rövid bemutatása:

Az MKIK a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás országosan egységes rendszeréhez kapcsolódó lebonyolításában való részvételre keres felnőttképző intézményeket. A pályázat kiírójának célja statisztikai régiónként lehetőséget biztosítani a gyakorlati képzőhelyen gyakorlati oktatóként foglalkoztatott szakembereknek, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni. Pályázni stratégiai régiónként kell. Abban az esetben, ha a pályázó a pályázatában több régiót jelöl meg, ezt egy pályázati anyagon belül kell megtennie, de a pályázatban feltüntetett feltételeknek egyenként meg kell felelnie.

Együttműködő partnerek:

-          MKIK

-          a területen illetékes kereskedelmi és iparkamarák

Pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be valamennyi engedéllyel rendelkező felnőttképző intézmény, amely a pályázat benyújtásának feltételei pontban felsoroltaknak megfelel.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

A/ A pályázat benyújtójával szemben támasztott alapkövetelmények:

a)      A pályázatot benyújtó legalább 3 éve működő, engedélyezett felnőttképző intézmény kell, hogy legyen,

b)      A megpályázott statisztikai régióban a pályázó legalább 3 éve székhellyel vagy bejegyzett telephellyel rendelkezzen,

c)      A felnőttképző intézmény OKJ-s képzések mellett 3 éve pedagógus, egészségügyi vagy szociális továbbképzéseket is végezzen,

d)     Igazoltan végzett tréninget az érzelmi inteligencia területén,

e)      Igazolja, hogy az elmúlt 3 év üzleti eredménye pozitív volt.

B/ A pályázati adatlapon szereplő alábbi adatok kitöltése kötelező:

a)      Az elmúlt 3 évben a pályázó felnőttképző intézménynél:

-          pedagógus továbbképzésen végzettek száma

-          szociális továbbképzésen végzettek száma

-          egészségügyi továbbképzésen végzettek száma

b)      A pályázó felnőttképző intézménynél érzelmi intelligencia témakörben lebonyolított képzések száma az elmúlt 3 évben

c)      A pályázó felnőttképző intézménynél engedélyezett képzési programok száma (amennyiben rendelkezik ilyennel) érzelmi intelligencia, pedagógus, szociális, egészségügyi és egyéb területen,

d)     Kiképzett trénerek száma a pályázó felnőttképző intézménynél érzelmi intelligencia tréningek megtartására.

C/ A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

a)      a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata,

b)     hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap

c)      a pályázó felnőttképző intézmény felnőttképzési engedélyének másolata

d)     a feladat ellátásához szükséges infrastrukturális és adminisztrációs háttér bemutatása (képekkel illusztrálva)

e)      oktatói és tréneri humánerőforrás kapacitás bemutatása

f)       trénerek, oktatók névsora szakmai önéletrajza

g)      kamarai önkéntes tagság igazolása

h)      legalább egy szakmai ajánlás

i)        a pályázó felnőttképző intézmény nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,

j)        a B/ pont a) alpontjában megadott létszámadatok igazolása (OSAP jelentés)

k)      a pályázó nyilatkozata arról, hogy köztartozása nincs.

Részvételi díj:

A pályázaton való részvétel díjmentes.

 

Miért érdemes pályázni?

-          Országosan egységes, hosszútávon fenntartható képzési struktúra kialakításában és működtetésében való részvétel.

-          Presztízs értékű a felnőttképző intézmények részére, hogy egy minőségi képzésben vehet részt, amellyel a színvonalas gyakorlati oktatást segíti elő a szakképzés területén.

Pályázat benyújtásának módja:

-          A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál.

-          A pályázatot 1 példányban nyomtatottan és 1 példányban elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on) kell benyújtani.

-          A pályázatot az MKIK székhelyére a főtitkárnak kell címezni: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

-          Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség.

Pályázat benyújtásának határideje:

2019. február 8. 12.00 óra

 

A pályázat elbírálása:

-          A pályázatról az MKIK főtitkára dönt.

-          A döntés határideje: 2019. február 20.

A pályázat eredményhirdetése:

-          A hivatalos eredményhirdetésre 2019. február 25-én kerül sor.

-          A pályázat eredményéről az érintettek elektronikus úton kapnak tájékoztatást.

További információ:

Feczkó Tímea, feczko.timea@mkik.hu

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Kapcsolódó anyagok: