Üdvözöljük a

Összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatás | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatás

2016. június 27.

2016. június 16-tól kezdetét vette a szakiskolai és szakközépiskolai tanulók összefüggő szakmai gyakorlata.

Kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás gyakorlat keretében 6.00 és 22.00 között kell a képzést megszervezni, nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat. Ennek megfelelően szakközépiskolai képzésben 9. évfolyamon 70 óra (10 nap), 10. évfolyamon 105 óra (15 nap), 11. évfolyamon 140 óra (20 nap), 13. évfolyamon 160 óra (20 nap). Szakiskolai képzésben 9. és 10. évfolyamot követően 140 óra (20 nap) a kötelezően letöltendő gyakorlat.

A szakmai gyakorlatot összefüggően (megszakítás nélkül) kell megvalósítani. A nyári gyakorlat letöltése a magasabb évfolyamba lépés feltétele.

A tanulószerződéssel ellentétben az együttműködési megállapodásban érintett tanulókat nem kell bejelenteni az OEP és a NAV felé, a Kamara által ellenjegyzett dokumentummal igazolható a tanuló képzőhelyen történő jelenléte és „munkavégzése”.

A tanulókat a gyakorlat idejére pénzbeli és természetbeni juttatás (kedvezményes étkezési hozzájárulás, munkaruha és védőfelszerelés, tisztálkodó eszközök) illeti meg. A pénzbeli juttatás mértékét a Szakképzési törvény 21.645 Ft-ban állapítja meg az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódóan, amelyből minden egyes megkezdett hét után az egynegyedét kell kifizetni vagy átutalni a tanuló részére. A tanuló juttatását az igazolatlanul mulasztott napok arányában csökkenteni kell, illetve a tanulónak az igazolatlan mulasztást be kell pótolnia.

A tanulószerződéses tanulók juttatását szintén a Szakképzési törvény határozza meg, az elmélet-gyakorlat arányától függően.

A képzőhelynek az összefüggő szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan kötelező dokumentációt kell vezetnie: munka- baleset- és tűzvédelmi napló, foglalkozási napló, átvételi elismervények (juttatások biztosításáról), jelenléti ív. A Kamara által előkészített nyomtatványok a www.vmkik.hu oldalról letölthetők.

Az összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatos tartalmi elvárások az együttműködési megállapodások függelékében és/vagy az iskolák honlapján megtalálhatók, illetve az iskolai kapcsolattartók tudnak bővebb tájékoztatást nyújtani. Egyéb kérdésekben Kamaránk szakképzési tanácsadói tudnak segíteni.