Üdvözöljük a

Módosul és kiegészül a szakképzési törvény 2016. szeptember 1-jétől | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Módosul és kiegészül a szakképzési törvény 2016. szeptember 1-jétől

2016. augusztus 17.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény 2016. június 23-án jelent meg a Magyar Közönyben. A szakképzést érintő jelenlegi változások egységesen 2016. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

A legfőbb változások:

• A főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzők által a 9. évfolyamon kötött tanulószerződések automatikusan megszűnésre kerülnek a 9. évfolyam tanévének végén. Ennek indoka, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a 9. évfolyam után más, nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzőnél folytatni a gyakorlatot. [Szt. 42. § új (2a) bekezdése]

• Az előbbi változáshoz kapcsolódó szabály, hogy a főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzők egyidejűleg legfeljebb 12 tanulószerződéses tanulót fogadhatnak, kivéve, ha a kamara igazolja, hogy más, nem főtevékenységű gyakorlati képzőnél nem tudja elhelyezni a tanulót. [Szt. 42. § új (6) bekezdése]

• Amennyiben a tanulószerződéses tanuló (szülő) vagy a gyakorlati képző kezdeményezi, akkor a teljes gyakorlati képzési idő 5%-a erejéig a tanuló a gyakorlatot az iskolában tölti le, ha az iskola igazgatója így dönt. Az ilyen gyakorlatra a befejező évfolyamon (szakmai vizsgára való felkészülés céljából) és csak egybefüggően kerülhet sor. [Szt. 8. § új (6) bekezdése]

• Kedvező változás, hogy azok a gyakorlati képzéssel foglalkozó ún. egyéb szervezetek (pl. kórházak) ismét vehetnek át forrást a szakképző iskolától az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlat költségeinek fedezésére, amelyek 2016. január 1-jétől azért estek el ettől a lehetőségtől, mert saját kérelemre szakképzési hozzájárulási kötelezetté váltak. [Szt. 84. § módosult (4) és új (4a) bekezdése]

• Új lehetőség, hogy a felnőttoktatás esti munkarendje szerint folyó képzésben a szakképzési évfolyamok OKJ-ban meghatározott száma a felére csökkenthető. Ez azt jelenti, hogy az iskolai rendszerű képzésben, de csak az esti munkarendben, az egyébként két éves képzések akár egy év alatt is megszervezhetők lesznek. [Szt. 33. § új (7) bekezdése]

• Egyértelműsítésre került, hogy amennyiben a (nyári) összefüggő szakmai gyakorlatra nem külső helyen, hanem iskolai tanműhelyben kerül sor, akkor az iskolának nem kell tanulói pénzbeli juttatást fizetnie a tanulónak. [Szt. 63. § módosult (1) bekezdése]

 

(Forrás: Dr. Klész Tibor – Tájékoztató a szakképzést érintő, 2016. június 23-án kihirdetett törvényváltozásokról (MKIK Oktatási és Képzési Igazgatóság))