Üdvözöljük a

Megjelent a 2016/17-es tanév rendje | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Megjelent a 2016/17-es tanév rendje

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2016. július 11.

A következő tanévben több tematikus hét is lesz majd az iskolákban: pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és március 10. között, digitális témahét április 3. és április 7. között, valamint tartanak fenntarthatóság-környezettudatosság témahetet is, április 24. és április 28. között. A  nevelési-oktatási intézmény a  munkatervében meghatározott módon részt vehet a  témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat szervezhet a témahét keretében.

A tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A  tanítási napok száma 182 nap. A  nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 180, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma 181 nap.

Az őszi szünet november 2-ától november 4-ig tart, a téli szünet pedig december 22-étől január 2-ig. A tavaszi szünet április 13-ától április 18-ig tart majd.

A  tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart.

 

A 6 és 8 osztályos gimnáziumi központi felvételi időpontja: 2017. január 21. 10:00 óra.

A nyolcadikosok központi felvételi időpontja: 2017. január 21. 10:00 óra.

A középiskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2017. május 4.

 

 

A 2016. évi őszi írásbeli érettségi vizsgák 2016. október 17-én kezdődnek:

október 17.  8.00: magyar nyelv és irodalom

október 18.  8.00: matematika

október 19.  8.00: történelem

 

A 2016. évi őszi szóbeli érettségi vizsgák időpontjai:

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga: november 10–14.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga: november 21–25.

 

A  2017. évi tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2017. május 8-án kezdődnek:

május 8.  8.00: magyar nyelv és irodalom

május 9.  8.00: matematika

május 10.  8.00: történelem

 

 

A 2017. évi tavaszi szóbeli érettségi vizsgák időpontjai:

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga: június 8–15.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga: 2017. június 19–30.

 

 A miniszteri rendeletben meghatározott méréseket, értékeléseket a 2016/2017-es tanévben az Oktatási Hivatal szervezi meg május 24-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető.

 

A két tanítási nyelvű általános iskolában a hivatal 2017. május 31-ére szervezi meg a célnyelvi mérést.

Az eltérő ütemű fejlődésből, fejlesztési szükségletekből fakadó egyéni hátrányok csökkentésére, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2016. október 10-éig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az ezt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2016. október 28-áig a hivatal által meghatározott módon jelentik a hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2-áig kell elvégezniük.

 

Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő diákok esetében 2017. január 9. és április 30. között kell megszervezniük.

2017. január 2. és március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását - az ellenőrzést az Oktatási Hivatal folytatja le.