Üdvözöljük a

Közelgő határidő | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Közelgő határidő

Szerző: Vargáné Krug Ágnes | 2017. január 5.

Szakképzési hozzájárulás éves elszámoló bevallásának határideje: 2017. január 12.!

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségének nem, részben vagy időszakosan tesz eleget gyakorlati képzés szervezésével, valamint a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel, a bruttó kötelezettségét vagy a nettó kötelezettségét az állami adóhatóságnál vezetett számlára történő befizetéssel teljesíti (Szht. 6. §.).

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a tárgyév 1-11 hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulás előleget fizet. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a 2016. évre vonatkozóan az Szht. 8. § (1) bekezdésében meghatározott csökkentő tétel és az Szht. 5. § e) pontja szerinti, pénzügyileg teljesített költségek levonása időarányosan figyelembe vehető az előleg befizetésénél és a 8. § (2) bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetén visszaigényelhető.

Az előleg összegét a hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig, vagy visszaigényli az Szht. 9. § (3) bekezdés szerinti összeget (Szht. 9. § (2)-(4) bekezdés).

A hozzájárulásra kötelezett

a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,

b) az Szht. 8. § (1) bekezdése szerinti csökkentő tétel és az 5. § e) pontja szerinti levonás éves összegét,

c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti összeg különbözeteként megállapított éves nettó kötelezettségét maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak, vagy igényli vissza a 8. § (2) bekezdése szerint figyelembe vehető összeget (Szht. 9. § (1) bekezdés).