Üdvözöljük a

KIHÍVÁSOK A PÁLYAORIENTÁCIÓ TERÜLETÉN - konferencia kamaránkban | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

KIHÍVÁSOK A PÁLYAORIENTÁCIÓ TERÜLETÉN - konferencia kamaránkban

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2017. június 6.

A gazdaság szempontjából, a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetet tekintve, egyre jelentősebb szerepe van az időben megkezdett pályaorientációs tevékenységnek, a pályaválasztás segítésének.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évek óta folytat pályaorientációs tevékenységet. A pályaválasztás előtt álló 6.-7.-8. osztályos általános iskolás tanulók és szüleik osztályfőnöki órák és szülői értekezletek alkalmával kapnak tájékoztatást a szakmatanulás előnyeiről. Ezt a felvilágosító munkát az általunk összeállított különböző tájékoztató kiadványok is segítik. E mellett rendezvények szervezésével, cég- és üzemlátogatások-, interaktív foglakozások lehetőségével hívja fel a tanulók figyelmét kamaránk az egyes szakmák iránt. Nyaranta tábort szervezünk a 6-7. osztályos diákoknak, lehetővé téve nekik, hogy minél több szakma rejtelmeit ismerjék meg.

E felvilágosító tevékenység egyik állomása az a Pályaorientációs Konferencia, melynek keretén belül egy együttműködési megállapodás aláírására is sor került a mai napon.

A gazdasági szereplők számára létszükséglet – minden szinten – a megfelelően képzett, motivált munkaerő. Ahhoz, hogy az ember megtalálja helyét a munka világában, ismerni kell képességeit, készségeit, s nem utolsó sorban lehetőségeit.

A pályaválasztás előtt álló fiatalokat ezen ismeretek feltérképezésében kell segíteni, melyben a pályaorientációban érintett szervezetek sokat tudnak tenni.

A téma aktuális kérdéseire, megoldásra váró feladataira kívántak választ adni a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 2017. június 6-án, 10.00 órai kezdettel, a kamara székházában megtartott pályaorientációs konferencia résztvevői.

Kovács Vince, a vasi kamara elnökének köszöntője után Pölöskei Gáborné az NGM szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára, Köpeczi-Bócz Attila a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara osztályvezetője, Dr. Iker János az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ programvezetője fogalmazták meg a pályaorientáció területének legfontosabb feladatait.

A pályaválasztás előtt álló fiatalok és szüleik könnyebb, felelősebb döntéshozatalához, ami később a gazdasági életre, a munkaerőpiacra is kedvezően hat, szélesebb körű együttműködésre van szükség. Ezt felismerve született meg az az „Együttműködési megállapodás” az érintett szervezetek között, melyet a rendezvény zárásaként írtak alá a

-              Vas Megyei Kormányhivatal

-              Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

-              Szombathelyi Tankerületi Központ

-              Sárvári Tankerületi Központ

-              Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum

-              Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum

-              Vas Megyei Pedagógia Szakszolgálat

-              ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ képviselői.

 

 

Az együttműködés célja: olyan munkakapcsolat létrehozása, amely során az információk rendszeres közvetítése hozzájárul a pályaorientációs tevékenységük fejlesztéséhez, hatékony, koordinált végrehajtásához. Egymást segítve végzik feladataikat, a másik fél által felajánlott tájékoztatást, ismeretátadást fogadják, illetve azokat továbbítják.

Ezt az együttműködést a pályaorientációs fejlesztési feladatok ellátása, a pályaorientációs tevékenységek megvalósításának, valamint az eredmények publikálásának a területén végzik, tiszteletben tartva egymás érdekeit, különös tekintettel az adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra.

Az együttműködés irányvonalát, témáit az abban résztvevő felek évente felülvizsgálják, értékelik, s ha szükséges módosítják azt/azokat.

 

 

 

 A rendezvény az NFA-KA-NGM-1/2016/TK/18 támogatási szerződés keretében kerül lebonyolításra.