Üdvözöljük a

Kedvezően változnak a gyakorlati képzés megvalósításához kapcsolódó elszámolható összegek. | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kedvezően változnak a gyakorlati képzés megvalósításához kapcsolódó elszámolható összegek.

2017. július 6.

2017. június 26-án a 2017. évi 98. Magyar Közlönyben megjelent, és 2017. június 29-től hatályos a 2017. évi LXXXVI. törvény a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról.

Ezen jogszabály 8. §-a kimondja, hogy a Kvtv. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. §(1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 480 000 forint/fő/év.”

I.             TANULÓSZERZŐDÉSSEL MEGVALÓSÍTOTT GYAKORLATI KÉPZÉS ESETÉN

1)            Alapnormatíva összege 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 480 000 forint/fő/év, amely az oktatott szakképesítés súlyszorzójával szorozva érvényesíthető. Csatolt mellékletben megtalálja az aktualizált összegeket.

2)                  Beruházási kiegészítő csökkentő tétel

Mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva összegének a szorzata

a)            1–10 főt foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén alapnormatíva 38%-a (182.400 Ft/tanuló/év)

b)           11–50 főt foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén alapnormatíva 18%-a (86.400 Ft/tanuló/év)

c)            50 főnél többet foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén alapnormatíva 9%-a (43.200 Ft/tanuló/év)

3)                  Oktatói kiegészítő csökkentő tétel

Mértéke évente, tanulónként az alapnormatíva 21%-a: 100.800 Ft/tanuló/év; 8.400 Ft/tanuló/hó.

4)                 Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel

Mértéke évente, tanulónként az alapnormatíva 25%-a: 120.000 Ft/9. évf. tanuló/év; 10.000 Ft/9. évf. tanuló/hó.

 

II.            EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT GYAKORLATI KÉPZÉS ESETÉN

Az együttműködési megállapodással érintett szakiskolai tanuló és/vagy szakközépiskolai és/vagy szakgimnáziumi ágazati tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani, ennek megfelelően 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 3.692 Ft/tanuló/nap (= 480.000 Ft /130).

Az emelt összegű normatívákat először 2017. június 29-ét követően (2017. június hónap tekintetében) lehet érvényesíteni a havi előlegbevallásokban. 

A 2017. év 1-5. hónapra vonatkozó előlegbevallását illetően majd az éves bevallásban lehet korrigálni az alap- és kiegészítő csökkentő tétel összegét.

A Nemzetgazdasági Minisztériummal történt kamarai egyeztetés alapján, az önrevízió ebben az esetben nem értelmezhető, mert az 1-5. hónapra vonatkozó bevallások az akkor hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően készültek el, ezért eleve nem volt még olyan szabályozás (normatíva mérték), amelyhez képest korrekcióra lenne szükség.

 

További kérdés esetén szakképzési tanácsadóinkat keressék!