Üdvözöljük a

Jogszabályi változás! | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Jogszabályi változás!

2015. június 26.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 63.§ (1) bekezdés b) pontja 2015. június 12-i hatályba lépéssel megváltozott.

A változás a szakközépiskolai ágazati képzés keretében együttműködési megállapodással megszervezett összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésére is kiterjeszti a tanulói pénzbeli juttatás fizetési kötelezettségét.

 

„63. § (1) Pénzbeli juttatást köteles fizetni

a) a gyakorlati képzést szervező szervezet a tanuló részére a tanulószerződés alapján, továbbá

 

b) a gyakorlati képzést folytató szervezet az 56. §-ban foglaltak szerint a gyakorlati képzésben együttműködési megállapodás alapján és nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő tanuló részére a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére.”

 

Fentiek értelmében a 2015. június 11-én, vagy korábban megkötött szakközépiskolai ágazati képzés összefüggő gyakorlatára irányuló együttműködési megállapodás esetén nem kötelező pénzbeli juttatást biztosítani a tanuló számára, azonban a 2015. június 12-én vagy az azt követően megkötött együttműködési megállapodások esetén a gyakorlati képzést folytató szervezetnek eleget kell tennie a fizetési kötelezettségének.