Üdvözöljük a

Jelentkezzen támogatott mesterképzésre – önrész: 60.000 Ft/fő Jelentkezési határidő: 2017. február 28. (kedd) | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Jelentkezzen támogatott mesterképzésre – önrész: 60.000 Ft/fő Jelentkezési határidő: 2017. február 28. (kedd)

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a tavalyi évhez hasonlóan az idén is egy alkalommal indít támogatott mesterképzéseket! Ne maradjon le a lehetőségről!

A mestervizsga célja, hogy biztosítsa: a magasabb szakmai minősítés elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges, magas szintű szakmai és pedagógiai ismeretek elsajátítását, a vállalkozás indításához, sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását, a vállalkozás mesterjelölt eleget tehessen az egyes szakmákban, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott működési feltételeknek.

Ki jelentkezhet támogatott mesterképzésre?

-          Aki az adott szakmában a szaktárca által rendeletben kibocsátott mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik (http://mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/rendeletben-kiadott-mestervizsga-kovetelmenyek-2583) és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén az illetékes szerv által honosított bizonyítvánnyal igazolja,

-          illetve az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, vagy cégkivonattal igazolja; külföldi mesterjelölt esetében magyar nyelvű, hitelesített igazolás fogadható el. A jelentkezés időpontjában a mesterjelölt jelentkező nem áll felmondás alatt és a jelentkezés időpontját figyelembe véve az elmúlt 365 napban folyamatos munkaviszonnyal rendelkezett.

-          aki együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként, illetve folytatójaként részt vevő gazdálkodó szervezetek, az ISZIIR-ben nyilvántartott gyakorlati oktatók, akik vállalják, hogy a mesterképzés és a mestervizsga költségeit a vizsgaszervezőnek előre meghatározott önrész befizetésével egészítik ki.

-          illetve a tavalyi évtől eltérően idén azon leendő oktatók is bevonhatók a mesterképzésbe és vizsgáztatásba, akik saját jogon vagy munkáltatójuk által nyilatkoznak arról, hogy a gyakorlati oktatói tevékenységüket a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdik. A támogatás odaítélését megelőzően a jelöltnek, illetve munkáltatójának erre vonatkozóan kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírniuk.

A támogatott képzéseket minimálisan 6 fő jelentkezése esetén tudjuk elindítani.

A támogatott mesterképzés és mestervizsga az NFA-KA-NGM-1-2015/TK/18 támogatási szerződés keretében valósul meg. A támogatás összege: 240.000,- Ft/fő (a mestervizsgára felkészítés és az első vizsga mindösszesen).

Önrész fizetése és ütemezése: 20%, azaz 60.000,- Ft/fő, amit a jelentkezőnek kell megfizetnie a képzés megkezdése előtt.

 

A mestervizsgára jelentkezéshez csatolandó dokumentumok hiteles másolatban:

 

1.       Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány.


2.       Adott esetben: eredményesen letett szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyítvány/oklevél, illetve egyéb beszámítható vizsgák bizonyítványai.


3.       Adott esetben: 1996-tól letett mestervizsgát igazoló bizonyítvány vagy egyes mestervizsga-részek letételét igazoló bizonyítvány(ok).
4.       Vállalkozói igazolvány


5.       A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolások a munkaadótól. (30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás vagy vállalkozói igazolvány, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolás, vagy cégkivonat)

 

A 2016. évben, vagy korábban benyújtott jelentkezési lapokat is aktualizálni kell egy 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással. A nem aktualizált, korábban benyújtott jelentkezéseket nem tudjuk figyelembe venni az elbírálásnál.

Amennyiben nem támogatott, hanem piaci alapú mesterképzésre jelentkezne, abban az esetben is kérjük keresse kollégánkat.

 

A mesterképzésekkel kapcsolatosan bővebb információ:

Bauer Éva: 94/501-859; bauer.eva@vmkik.hu

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok letölthetőek, illetve a mesterszakmákról bővebb tájékoztatás elérhető Kamaránk holnapján: www.vmkik.hu Mesterképzés, vizsgáztatás menüpont alatt.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2017. február 28. (kedd)