Üdvözöljük a

Gyakorlati képzés szabályai a téli szünetben | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Gyakorlati képzés szabályai a téli szünetben

Szerző: Papp Helén | 2017. december 11.

A tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet szerint a téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart.

(A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. – péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. – szerda.)

A szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII. törvény) az oktatási szünetekben történő gyakorlati képzés megszervezésével és megvalósításával kapcsolatban a következőképpen rendelkezik:

26. § (3) Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés – az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt – a szakmai gyakorlat igazolatlan mulasztásának pótlása kivételével – gyakorlati képzés nem szervezhető.

26. § (5) A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül – a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető.

38. §  (2 A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe vagy abban az esetben, ha a tanuló mulasztását pótolja. Az igénybe vett idő helyett – a mulasztás pótlásának esetét kivéve, lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.