Üdvözöljük a

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodással | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodással

2015. június 1.

Az együttműködési megállapodás a szakképző iskola és a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet között jön létre nyári időszakban összefüggő szakmai gyakorlatra, tanítási év idején kiegészítő szakmai gyakorlatra.

A szervezet lehet szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet, költségvetési szervként működő intézmény, vagy alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy és a fenntartásukban működő intézmény.

Az együttműködési megállapodás megkötése abban az esetben lehetséges, ha az alábbiak közül legalább egy feltétel teljesül:

-          a gyakorlati képzésre előírt képzési idő kevesebb, mint a teljes képzési idő negyven százaléka,

-          összefüggő szakmai gyakorlat megvalósítására kötik abban az esetben, ha a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola,

-          a tanulók kiegészítő gyakorlati képzésére kötik a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában,

-          a tanulók gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor.

Együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés esetében a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola. A gyakorlati képzésért és a szakmai vizsgára történő felkészítésért a szakképző iskola a felelős.

Az együttműködési megállapodást megkötő szakképző iskola feladata vizsgálni az együttműködő feleknél a feltételek meglétét. A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően is folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét, illetve gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon.

Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, megkötése, módosítása a területi kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

 

Összefüggő szakmai gyakorlat szakiskolai képzésben

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére csak az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára és csak a szakképzési évfolyamon jár pénzbeli juttatás, melynek havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes minimálbér tizenöt százalékának 1,3 szorosánál (2015. évben ez az összeg 20.475 Ft).

A pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár, heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére kifizetett tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára történő befizetéssel történő teljesítést.

 

 Összefüggő szakmai gyakorlat ágazati szakközépiskolai képzésben

Az ágazati szakközépiskolai képzés során a szakközépiskola 9-11. évfolyamain a szakképzési kerettantervben előírt összefüggő szakmai gyakorlatának megvalósítására a törvényi szabályozás szerinti együttműködési megállapodás köthető.

A gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, a területi kamarának ezen együttműködési megállapodásokat is ellen kell jegyeznie.

A szakközépiskola 9-12. évfolyamain folyó gyakorlati oktatás is gyakorlati képzés, azonban ezek nem szakképzési évfolyamok, így pénzbeli juttatást a tanuló részére a gazdálkodó szervezet nem köteles fizetni.

 

OEP bejelentés

Az 1997. évi LXXX tv. 5§ (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé. Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem.

SZJA fizetés

Az 1995. évi CXVII. tv 1. sz. melléklete 4.11. pontja alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA mentes bevétel.

Gyakorlati képzéssel teljesíthető a szakképzési hozzájárulás

Amennyiben a szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet a szakközépiskolával vagy szakiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a jogszabályban meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti, nincs akadálya a költségek elszámolásának.

Ha a gazdálkodó szervezet a hozzájárulási kötelezettségét kizárólag szakképző iskolai tanuló részére megszervezett gyakorlati képzés szervezésével teljesíti, és a csökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt az alábbiak szerint – egyetlen eset kivételével –, az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.

Ha a tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben az együttműködési megállapodás és a tanulószerződésre számított csökkentő tételek összege a bruttó kötelezettség mértékét meghaladja, és

- az együttműködési megállapodás (EM) alapján számított csökkentő tétel ≥ bruttó kötelezettség (BK), akkor kizárólag a tanulószerződés (TSZ) alapján számított csökkentő tétel vehető figyelembe,

- az együttműködési megállapodás alapján számított csökkentő tétel < bruttó kötelezettség, és az együttműködési megállapodás alapján számított csökkentő tétel ≥ tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel, akkor a csökkentő tétel legfeljebb a bruttó kötelezettség

- az együttműködési megállapodás alapján számított csökkentő tétel < bruttó kötelezettség, és az együttműködési megállapodás alapján számított csökkentő tétel < tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel, akkor a csökkentő tételnek a bruttó kötelezettséget meghaladó összege igényelhető vissza (legoptimálisabb verzió).

 

 Ha a bruttó kötelezettség nulla, akkor kizárólag a tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel vehető figyelembe a visszaigénylésnél.

A fenti összefüggések az előlegnél és az elszámolásnál is érvényesek.

Az a gazdálkodó szervezet, aki kizárólag együttműködési megállapodás alapján végez képzési tevékenységet, a csökkentő tételt csak a bruttó kötelezettség mértékig veheti figyelembe.

Visszaigénylés nincs.

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető normatívák

 Az alap normatíva összegét minden évben a költségvetésről szóló törvény állapítja meg, 2015. évben ez az összeg 453 000 forint/fő/év.

Együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzésben érintett tanuló esetében az elszámolásnál figyelembe vehető normatíva összege egy napra kerül meghatározásra az alap normatíva összegének 130-cal történő elosztásával, amely 453.000/130 = 3.485 Ft/tanuló/nap.

Előleg havonta tanulónként: gyakorlati napok száma × 3.485 Ft/tanuló/nap

Éves csökkentő tétel tanulónként: tárgyévi gyakorlati napok száma × 3.485/tanuló/nap

 

Kötelező egyéb juttatások

-          munkaruha és védőfelszerelés (iskola, a fenntartója vagy a gyakorlati képzőhely biztosítja)

-          felelősségbiztosítás (iskola vagy fenntartója biztosítja)

-          rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (iskola vagy fenntartója biztosítja)

-          étkezés vagy étkezési hozzájárulás (gyakorlati képzőhely biztosítja)

-          munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás (gyakorlati képzőhely biztosítja)

-          tisztálkodási eszközök (gyakorlati képzőhely biztosítja)