Üdvözöljük a

Elkészült az „Általános iskolások pályaválasztása 2015.” kérdőíves kutatás tanulmánya | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Elkészült az „Általános iskolások pályaválasztása 2015.” kérdőíves kutatás tanulmánya

2015. július 29.

A tanulmány a pályaválasztás előtt álló, hetedik osztályos általános iskolás tanulók továbbtanulás és szakmaválasztás iránti érdeklődését vizsgálja. Az eredmények a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) országos pályaorientációs vizsgálatának eredményein alapulnak.

 A tanulmány eredményei egy olyan adatfelvételen alapulnak, amelynek keretében 9088 hetedik osztályos tanulót kerestek fel a területi kamarák szakértői. A mintába az egyes megyékből olyan arányban kerültek a tanulók, amilyen arányt az adott megye képviselt a végzett nyolcadikos tanulók között 2012-ben, korrigálva a szakiskolai képzést megkezdők arányának az országos átlagtól való eltérésével. A mintát utólag úgy súlyoztuk, hogy a területi egységek súly összege megmaradjon a mintavétel szerint kitűzött arány, ugyanakkor a kompetencia felmérés eredményei alapján kialakított kategóriák súlya minden megyében megfeleljen az ott megfigyelt aránynak.

 A tanulók közül már majdnem mindenki (92%) foglalkozott a továbbtanulás kérdéseivel. Közülük a legtöbben (86%) a szülőkkel való beszélgetést választották a tájékozódásra, 69%-uk osztályfőnöki órán, 24%-uk pedig iskolai pályaválasztási rendezvényen szerezte az információit.

A továbbtanulási terveket tekintve a nyugat-dunántúli diákok válaszai a közép-dunántúliakétól némileg eltérő képet mutatnak – a szakközépiskolai érettségit itt tervezik a legmagasabb arányban a gyerekek. A továbbtanulás időtartama is nagyjából a középmezőnyben van, bár Vas megyében alacsonyabb az átlagosnál (5,4 év), Zala megyében pedig magasabb (5,9 év). A Nyugat-Dunántúlon tanácsolják a szülők legnagyobb arányban a pályaválasztási rendezvényeken való részvételt. Szintén itt tanácsolják a legtöbben a szívesen végzett szakma és a jól kereső szakma választását. A nyugat-dunántúli régióban érdeklődik a legtöbb gyerek az építészet és a belsőépítészet, a természettudományos cikkek, az egészséges életmód és a sporthírek iránt. A diákok minden szakmacsoport iránt átlagon felüli érdeklődés mutatnak ebben a régióban, főleg a kreatív és a kreatív műszaki munkáknál kiemelkedő. A Nyugat-Dunántúlon a második legmagasabb a diákokátlagos Kreativitás-index értéke.

 

A  GVI által szerkesztett tanulmányt a mellékletben érik el.

 

Forrás: MKIK GVI