Üdvözöljük a

Amit az összefüggő nyári gyakorlatról tudni kell | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Amit az összefüggő nyári gyakorlatról tudni kell

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2015. június 4.

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll. Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része.

 

  • Kinek kell nyári gyakorlat?

    1. Szakiskolai szakképesítésekben tanulók esetén

    2. Szakközépiskolai ágazati szakképesítések tanulók esetén

    3. Szakképesítés-ráépülések (szakiskolai, szakközépiskolai)

 

  • Mikor kezdődik a nyári gyakorlat?

A szorgalmi időszak befejeztével: 2015.06.16-tól kezdődik.

  • Honnan tudják az időtartamát és mennyi idő alatt lehet teljesíteni?

Minden szakképesítés szakmai és vizsga követelményében illetve a központi programban van szabályozva:

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 -3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

 - 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Szakközépiskolai ágazati képzés esetén:

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Milyen jogi formában teljesíthető - kik a szerződő felek a TSZ és az EM esetén (mikor melyik javasolt/kötelező), és honnan tölthető le a nyomtatvány?

    1. Szakiskolai szakképesítésekben tanulók esetén

        2015.06.16-tól csak tanulószerződéssel teljesíthető!

   2. Szakközépiskolai ágazati szakképesítések tanulók esetén

Együttműködési megállapodással teljesíthető: A gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,

 

 

   3. Szakképesítés-ráépülések (szakiskolai, szakközépiskolai)

                      tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással teljesíthető

Tanulószerződés esetén: vállalkozó és a tanuló a két fél.

Együttműködési megállapodás esetén: iskola, a tanuló,az iskola és az iskola fenntartója a  szerződő felek.

Milyen bejelentési kötelezettséggel jár a tanulót foglalkoztató vállalkozásnak?

Együttműködési megállapodással foglalkoztatott tanulók esetén is vannak juttatások, melyeket a gyakorlat ideje alatt biztosítani kell számukra.

 Az összefüggő szakmai gyakorlat idejére pénzbeli juttatást kell fizetni, melynek összege havi 20 475 .- Ft. A tanuló ösztöndíját hetekre bontva kell megállapítani, minden megkezdett hét egésznek számít.

Az ágazati együttműködési megállapodásoknál nem kell pénzbeni juttatást fizetni, mert nem szakképzési évfolyamon kötötték, ugyanakkor a gazdálkodó elszámolhatja költségeit (a normatíva szerinti összeggel csökkentheti a kötelezettségét).

Kötelező tanulói juttatások:  munkaruha és védőfelszerelés, étkezés vagy étkezési hozzájárulás, felelősségbiztosítás, rendszeres foglalkozás, egészségügyi vizsgálat, munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás, tisztálkodási eszközök

Felelősségbiztosítást együttműködési megállapodás esetén az iskola, mint a gyakorlati képzés szervezője, köti a tanuló javára.

 A Foglalkozási naplót minden együttműködési megállapodással rendelkező gazdálkodó szervezetnek vezetnie kell!

 

OEP bejelentés:

Az 1997. évi LXXX tv. 5§ (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. (Tehát a bruttó összeg ugyanannyi, mint a nettó.)

SZJA fizetés:

Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA – mentes bevétel.

 

Munkaügyi ellenőrzésről:

Az Együttműködési megállapodás dokumentuma már a tanuló első munkanapjától legyen a gyakorlati helyen, illetve a Jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat.

 

Mi a tanuló kötelessége?

Minden munkanap részt venni a gyakorlati foglalkozáson.

 

Mi a vállalkozás kötelessége szakmailag és pénzügyileg?

Amennyiben a tanuló szakmunkás tanuló és a nyári összefüggő gyakorlatát gyakorlati képzőhelyen tölti tanulói díjazást szükséges fizetnie. Amennyiben ágazati szakközépiskolai képzésről van szó, nem kell tanulói juttatást fizetni a vállalkozásnak.

Figyelem, változás a Szakképzési törvényben!

A Szakképzési törvény megköveteli, hogy a 2015. június 16-tól kezdődő nyári időszaktól, minden szintvizsgával rendelkező tanulónak tanulószerződéssel kell rendelkeznie.

A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha megfelelő képzőhely biztosított és így köthető tanulószerződés, a tanuló gyakorlati képzése a szakiskola 9. évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően, kizárólag ennek keretében szervezhető meg. Ha a gazdasági kamara igazolást ad ki az iskola számára arról, hogy részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely, akkor a szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről.

 A tanulók  úgy tudják majd megkezdeni az összefüggő nyári szakmai gyakorlatukat június 16-tól, amennyiben a kamara a tanulószerződéseket nyilvántartásba vette és ellenjegyezte.

 

Együttműködési megállapodás esetén elszámolható költségek:

  • A költségek elszámolhatók a szakképzési hozzájárulás terhére.
  • A napi normatíva összegét úgy számoljuk ki, hogy az alapnormatívát (2015-ben 453.000 Ft) elosztjuk 130- cal (3485 Ft/tanuló/nap).
  • Az egyéni vállalkozók (alkalmazott nélkül) amennyiben tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással is rendelkeznek, csak a tanulószerződéses jogviszonyból származó normatívát igényelhetik vissza. Változást jelent 2012- höz képest, hogy nem veszítik el visszaigénylő pozíciójukat.
  • Társas vállalkozások vagy alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozások esetében két fő eset fordulhat elő. Az egyik:

 

    1.eset

    -          amikor az együttműködési megállapodás és a tanulószerződés normatíva összege  nagyobb, mint a bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettség,

    -          és az együttműködési megállapodás normatíva összege nagyobb vagy egyenlő a bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel.

    -          Ilyenkor kizárólag a tanulószerződés normatív összege vehető figyelembe visszaigénylésnél.

 

      2.eset

    -   az együttműködési megállapodás és a tanulószerződés normatíva összege nagyobb, mint a bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettség és

    -   az együttműködési megállapodás normatíva összege kisebb a bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettségnél és

    -   az együttműködési megállapodás normatíva összege nagyobb, mint a tanulószerződés normatíva összege

    -   Ilyenkor visszaigényelni nem lehet, csak 0- ig csökkenteni a bruttó szakképzési hozzájárulási kötelezettség összegét. Amennyiben az együttműködési megállapodás normatíva összege kisebb, mint a tanulószerződés normatíva összege, akkor visszaigényelhető a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó összeg. Ez azt jelenti, hogy mind az együttműködési megállapodásból, mind a tanulószerződésből eredő normatíva kötelezettséget meghaladó összege visszaigényelhető.

 

A nyári gyakorlat előtt tanulóknak is kötelező az üzemorvosi vizsgálat

A legújabb Szakképzési törvény úgy rendelkezik, hogy a gyakorlati képzőhelynek gondoskodnia kell a tanulószerződéses tanuló rendszeres foglalkozás - egészségügyi vizsgálatáról a képzési idő alatt.

A foglalkozás - egészségügyi vizsgálatot a tanulót megillető, egyéb juttatásként szükséges biztosítani.

A rendszeres orvosi alkalmassági vizsgálatot foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás keretében végzik. A tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató tanulók esetében kötelező évente elvégezni.

A vizsgálatot nem helyettesítheti a képzést megelőző szakmai alkalmassági vizsgálat és az iskolaorvosi vizsgálat sem, a gazdálkodó szervezet szerződött üzemorvosának kell elvégezni és igazolni.