Üdvözöljük a

Általános iskolai igazgatók értekezlete a Pályaorientációs Show keretében | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Általános iskolai igazgatók értekezlete a Pályaorientációs Show keretében

Szerző: Kiss-Bauer Szilvia | 2017. október 5.

Általános iskolai igazgatók értekezletére került sor - Hogyan segítsük a diákok pályaválasztását? – címmel a Pályaorientációs Show keretében 2017. szeptember 27-én. A rendezvény célja az átgondolt pályaválasztás megalapozása volt. A rendezvényen több mint 40 általános iskolai igazgató, pályaorientációs és pályaválasztási tanácsadó, valamint a témában illetékes szakember vett részt.

Az értekezlet résztvevőit Szabó Tímea a VMKIK főtitkár helyettes, képzésért felelős vezetője köszöntötte. A résztvevők előadást hallhattak a Z generáció orientálásáról. Dr. Iker János ismertette a 21. századi készségeket, úgy mint a kommunikáció, az együttműködés, az innovatív tanulási környezet, vállalkozói készség, döntéshozatal stb. Elmondása szerint új 21. századi pedagógiai paradigma szükséges:  rugalmasan szerveződő tanulói közösségekkel, tanulási módokhoz igazított időkeretekkel, iskolán kívüli tanulási környezetekkel, probléma alapú, nyitott tantervekkel, feladat központú tanulással, egyéni, fejlesztő értékelésekkel, a tanulásban partnerségre van szükség.

 

 

 

Ezt követően a pályaválasztás és a pályaalkalmasság kapcsolatáról hallhattak előadást a résztvevők. Vargáné Nógrádi Gyöngyi szerint jól átgondolt pályaválasztásra van szükség. Meg kell vizsgálni a pályaválasztás során a pályaalkalmasságot, az egészségügyi alkalmasságot az érdeklődési kör mellett. A pályaalkalmasság terültén két területet emelt ki: SNI esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság jelöli ki az iskolát illetve adhat tantárgyi mentesítést.  Azonban ki kell hangsúlyozni, hogy komplex szakmai vizsga, gyakorlati vizsga alól, illetve szakmai tárgyakból nincs mentesítés! Egészségügyi problémák esetén kizáró és egyedi elbírálást jelentő okok foglalkozás egészségügyi szakorvos, szakrendelés hatáskörébe tartoznak. Néhány ilyen probléma a teljesség igénye nélkül: a cukorbetegség, az allergia/asztma, az epilepszia, vagy a bőrbetegségek.

Kiss-Bauer Szilvia bemutatta a jelenlévők számára a Vas megyei pályaorientációs együttműködésben résztvevő szervezeteket, azok feladatait.  2017. június 6-án írt alá ünnepélyes keret között pályaorientációs együttműködési megállapodást a Vas Megyei Kormányhivatal, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szombathelyi Tankerületi Központ, Sárvári Tankerületi Központ, Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum, Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum, Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja. Az együttműködés a pályaorientációs feladatok közös végrehajtása érdekében jött létre, melynek a fő együttműködési területei:

1. Pályaorientációs fejlesztési feladatok ellátása

2. Együttműködés a pályaorientációs tevékenységek megvalósítása érdekében

3. Az eredmények publikálása

Az együttműködésben résztvevő szervezetek megállapodtak a pedagógusok részére kidolgozandó, pályaorientáció témájú továbbképzés fejlesztésének és akkreditációjának szükségességében és felhatalmazták ELTE-RPSZKK-t, hogy tegye meg az ehhez szükséges lépéseket. Fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló szülők, az osztályfőnökök  tudják, hogy mely szervezet tud a segítségükre lenni a pályaválasztás folyamatában egy-egy probléma felmerülésekor.

A rendezvény zárásaként a 2017/2018-as tanév pályaorientációra fordítható tanítás nélküli munkanapok szakmai támogatásának egyeztetésére került sor. Csáki Ivett és Vargáné Nógrádi Gyöngyi ismertette az iskolák által igénybe vehető lehetőségeket: úgy mint az élmény alapú osztályfőnöki órák, a szülői értekezletek , a pályaorientációs napok szervezésében és lebonyolításában közreműködés, és a tanműhely illetve üzemlátogatások, buszos utaztatások.

Fontos, hogy minden segítséget megadjunk a pályaválasztás előtt álló tanulóknak, szüleiknek, illetve az osztályfőnököknek. Reméljük, hogy ezzel a rendezvénnyel is sikerült őket támogatnunk, hisz EZ A KÖZÖS CÉLUNK!!!