A Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság megtette szakmaszerkezeti javaslatát.

Szerző: Kiss-Bauer Szilvia | 2017. április 11.

A Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2017. március 28-i ülésén elfogadta a 2018/2019-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti javaslatát.

A javaslat kiterjed a Vas megyében folytatott iskolarendszerű szakképzésben és ágazatokban indítható, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a megyében indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira), valamint az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések közül az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések vonatkozásában a felnőttképzésről szóló törvény alapján támogatható szakképesítésekre.

A Bizottság teljes mértékben a gazdaság igényeire alapozott javaslatot tett. Vas megyében jelenleg 2112 hetedik osztályos tanuló folytatja tanulmányait, akikre a szakmaszerkezeti javaslat vonatkozik az iskola rendszerű szakképzésben, illetve az ágazatokban. A Bizottság elegendő mozgásteret biztosított a keretszámok meghatározásánál, hogy egyrészről megvalósuljon a szabad iskolaválasztás, másrészről pedig a gazdaság igényei se sérüljenek.

2018/2019-es tanév szakmaszerkezeti javaslat az iskolai rendszerű szakképesítésekre vonatkozóan:

-           Támogatott szakképesítés 29, melyből 14 hiány-szakképesítés

-           Ezen kívül a Bizottság korlátozás nélkül támogatta (T) a szakközépiskolában folyó kétéves érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzést is.

-           Korlátozottan támogatott szakképesítés 117, melyből 11 hiány-szakképesítés. A korlátozottan támogatott szakképesítésekhez tartozó keretszám: 3501.

-           A gazdaság igényeit figyelembe véve nem támogatott szakképesítés 134.

2018/2019-es tanév az iskolai rendszerű ágazatokra vonatkozó javasat:

-           Támogatott 3

-           Korlátozottan támogatott 27. A korlátozottan támogatott szakképesítésekhez tartozó keretszám: 1235.

-           Nem támogatott 7.

Az iskolarendszeren kívüli képzésekre vonatkozó szakmaszerkezeti javaslat, 2017. június 1. és 2018. május 31. közötti egy éves időszakra szól: melynek értelmében a Bizottság javaslata alapján támogatott szakképesítés 216, nem támogatott szakképesítés 393.

A Bizottság az idei évben is 25 hiány-szakképesítésre tett javaslatot, melyeknél fontossági sorrendet is fel kellett állítani. A Bizottság hiány-szakképesítéseket tartalmazó javaslatában 18 szakközépiskolai szakképesítés jelent meg, amelyből 5 a „női szakmákhoz” sorolható, illetve az érettségire épülő szakképesítések esetén 7 hiány-szakképesítés került kialakításra, amelyből 3 a „női szakma”.