Üdvözöljük a

2017. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség éves bevallásának határideje: 2018. január 12. | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

2017. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség éves bevallásának határideje: 2018. január 12.

Szerző: Vargáné Krug Ágnes | 2018. január 8.

A Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerint a szakképzési hozzájárulást a gyakorlati képzés szervezésével teljesítő szervezet a bruttó kötelezettsége mértékét a gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel csökkentheti.

A 2017. évi nettó kötelezettség és az 1-11. hónapra vonatkozóan havonta befizetett előleg különbözetét 2018. január 12-ig kell bevallaniuk, befizetniük, vagy a többletfizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

A szakképzési hozzájárulás részletezésére a 1708A nyomtatvány 1708A-01-02 jelzésű oldalán van lehetőség.

 

Emlékeztető:

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2017. június 29-én hatályba lépő módosítása értelmében 480.000 Ft-ra emelkedett az alapnormatíva összege, amely egyaránt érinti a tanulószerződéses és együttműködési megállapodásos tanulókat. Előbbiek esetében az alap- és kiegészítő csökkentő tételeket is.

Az emelt összegű normatíva számolható el a teljes évre, azaz 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig. Az 1-5. hónapban, az alacsonyabb összeggel bevallott normatíva / normatívák korrekciójára is most van lehetőség!

ð  A tanulószerződéshez kapcsolódó alap csökkentő tételek mértéke változatlanul szakképesítéstől függőek (alapnormatíva*szakképesítésenkénti súlyszorzó).

ð  A tanulószerződéshez kapcsolódó kiegészítő csökkentő tételek mértékét is befolyásolja az alapnormatíva összegének emelkedése, mivel annak százalékában kerültek meghatározásra.

ð  Szakiskolai/szakközépiskolai/szakgimnáziumi tanuló gyakorlati képzéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodás esetén a csökkentő tétel összege 3.692 Ft/tanuló/nap (= 480.000 Ft /130).

 

Felhívjuk a figyelmet a „nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató” hozzájárulásra kötelezett résznél a kitöltés pontosságára és fontosságára. (Pontos megállapításához a 2011. évi CLV. törvény 3. § d) pontja nyújt segítséget.)

 

A 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról a 2017.12.31-i állapotnak megfelelően ezen a linken közvetlenül elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139651.340231