Üdvözöljük a

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról - 2018.01.01-i változások - | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról - 2018.01.01-i változások -

Szerző: Papp Helén | 2018. január 18.
  • A tanulószerződés kötésére jogosult ún. egyéb szervek, szervezetek együttműködési megállapodás után is közvetlenül megkaphatják az állami támogatást. Ehhez az szükséges, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára bejelentik: a szakképzési hozzájárulást együttműködési megállapodás keretében folytatott gyakorlati képzéssel teljesítik. Szht. 2.§ h)
  •  Az 5%-os képzés esetén megvalósuló teljesítési megbízotti jogviszonynál (Szt. 8. § (6)) a gyakorlati képző szervezet (aki a tanulószerződést kötötte) biztosítja a pénzbeli juttatást a tanuló számára és a képzőhelyet terhelik a kifizetés járulékai. A korábbi szabályozás értelmében gyakorlati képzőhelynek a  járulékokra eső  normatíva részt is át kellett adnia az iskolának, ahol az 5%-os képzés zajlott. A törvénymódosítás azonban kimondja, hogy a járulékra eső normatíva összegét nem kell az oktatási intézménynek átadnia. Szht. 8.§ (5 a)
  • Plusz adminisztrációként jelenik meg, hogy a hozzájárulásra kötelezett és a teljesítési megbízott között létrejött megállapodásra, amennyiben a teljesítési megbízott iskola, a továbbiakban fel kell tüntetni annak OM azonosítóját is.
  •  A nem főtevékenységként/főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett definíciója megszűnt. E fogalom helyét átvette az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozó, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro- vagy kisvállalkozás. Mindez azt jelenti, hogy a gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezet nagysága vagy formája dönti el, hogy 12 tanulószerződésnél többel is rendelkezhet-e. (Ebbe a számba azonban nem kell beleszámítani a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat, illetve az átmeneti szabály értelmében a 2018. január 1. előtt kötött tanulószerződéseket.)

Mindezekből következik, hogy a gyakorlati oktatói kiegészítő csökkentő tételt minden olyan képző figyelembe veheti majd, aki beletartozik a kis- vagy közepes vállalkozás fogalmába.

 

Forrás: www.tanuloszerzodes.hu