Üdvözöljük a

32 milliárdért hirdetett meg pályázatokat a kormány. | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

32 milliárdért hirdetett meg pályázatokat a kormány.

Szerző: Szigethy Péter | 2015. február 16.

Nemcsak amiatt volt jelentős nap a múlt péntek a magyar fejlesztéspolitika életében mert öt Operatív Programunkat elfogadta Brüsszel, hanem amiatt is, hogy a kormány rögtön 15 fejlesztési célra meg is hirdetett pályázati kiírásokat. Ezek keretösszege együtt 32 milliárd forintot tesz ki, amelyből messze a legnagyobb az innovatív iskolák fejlesztésére fordítható (14,5 milliárd forint) fejlesztési forrás. A legtöbb friss kiírás köz-, illetve felsőoktatási intézmények, valamint egyházi fejlesztési elképzelések finanszírozására alkalmas. Érdemes azonban a kutatás-fejlesztési területen mozgó vállalkozásoknak is megnézni az egyik kiírást, hiszen egy uniós keretprogramra való felkészüléshez lehet támogatást nyerni. Egyes kiírásoknál a pályázatok benyújtási lehetősége már rögtön adott, míg más pályázatoknál még 2-3 hetet várni kell erre.

Az alábbiakban az egyes pályázati kiírásoknak csak a legfontosabb információit mutatjuk be, a részletekért érdemes az egyes linkekre kattintani.

Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés" című (TÁMOP-6.2.4.B/14/2 kódszámú) könnyített elbírálású pályázati felhívás.

A konstrukció célja az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 1.315.643.037 forint.

A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenését követő második munkanaptól számítva 15 napig lesz lehetséges. A kitöltőprogram megjelenéséről közleményben fog tájékoztatást nyújtani a hivatalos kormányzati pályázati oldal.

A pályázat részletes kiírása itt érhető el.

A tudományos képzés műhelyeinek támogatását célzó felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Tudományos képzés műhelyeinek támogatása" című (TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv kódszámú) pályázati kiírás.

A pályázati kiírás célja olyan komplex feltételek megteremtése a felsőoktatási intézményekben, amelyek lehetőséget biztosítanak a kutatói tevékenységbe aktívan bevonódni kívánók számára mind az egyéni, mind a közösségi fejlődésre.

Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amelyek egyrészt az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget biztosítanak a kutatói készségek és ismeretek fejlesztésére, másrészt azokat az oktatókat, kutatókat támogatják, akik aktívan rész vesznek az utánpótlás nevelésében és a kutatói utánpótlás biztosításában.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2 milliárd forint, amely kizárólag a konvergencia régiókban használható fel.

A pályázatok benyújtása 2015. február 16-tól 2015. február 27-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

A pályázat részletes kiírása itt érhető el.

Az egészséges táplálkozás elterjesztését támogató felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a TÁMOP 6.1.2.B-14/1 kódszámú, "Egészséges táplálkozás elterjesztése a közétkeztetésben" című kiemelt projekt felhívás.

A konstrukció célja a közétkeztetésben érintett szolgáltatók (élelmezésvezetők) felkészítése annak érdekében, hogy maradéktalanul teljesíteni tudják a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben és más táplálkozás-egészségügyi előírásokban megfogalmazott követelményeket, s ezzel hozzájáruljanak az egészséges táplálkozás közétkeztetésben történő megvalósításához, elterjesztéséhez.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 500 000 000 forint

A projektjavaslatok benyújtása a felhívás megjelenésétől számított 30 napig, azaz február 13-tól március 15-ig lehetséges.

A pályázat részletes kiírása itt érhető el.

Az interdiszciplináris kutatói teamek felkészítését támogató felhívás a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén


A Széchenyi 2020 keretében megjelent az "Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén" című (TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV kódszámú) felhívás.

A pályázati kiírás közvetlen célja a felsőoktatási intézményekben működő kutatói teamek közreműködésével megvalósuló komplex kutatási projektek előkészítése, illetve a kapcsolódó kutatásmenedzsment kapacitások fejlesztése.

A kiírás keretösszege 3 milliárd forint, amely kizárólag a konvergencia régiókban használható fel.

A pályázatok benyújtása 2015. február 16-tól 2015. február 26-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

A pályázat részletes kiírása itt érhető el.

Az Iskola a természetben című felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent az "Iskola a természetben" című (TÁMOP-3.3.17-15/1 kódszámú) pályázati felhívás

A 600 millió forint keretösszegű kiírás célja a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken élő tanulók társadalmi beilleszkedése a helyi természeti adottságban rejlő lehetőségekre, különös tekintettel a mezőgazdasági ismeretekre támaszkodva. A tevékenységek a szakmai ismeretek megszerzésére irányulnak, amelyek hozzájárulnak a fiatalok életesélyeinek javításához.

A projektek keretében a tanórán kívüli programokkal a gyermekek társas és szociális kompetenciának, valamint koncentrációs képességeinek fejlesztése, emellett tanulási, problémamegoldó és döntési kompetenciáik erősítése valósul meg.

A konstrukció hozzájárul a felelős állampolgárrá válás folyamatainak előmozdításához, a felelősségvállalásra, a megfelelő értékrend kialakítására és magatartásformák megválasztására való felkészítés és az önkéntesség elterjesztése által.

Pályázatonként 150-329 millió forint támogatás nyerhető el.

A pályázatok benyújtása 2015. február 16. és 2015. március 16. között lehetséges.

A pályázat részletes információi ide kattintva érhetők el.

A versenyképes IKT szektor fejlesztését támogató felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Versenyképes IKT szektor fejlesztése" című (GOP-2015-3.3.4 kódszámú) pályázati felhívás.

A kiírás célja, hogy az IKT, vagy informatikai témájú K+F+I projekteket fejlesztő vállalkozások - elsősorban KKV-k - nemzetközi piaci lehetőségei bővüljenek, és az Európai Unió Horizon 2020 programjában való aktív részvételük növekedjen. A pályázat keretében vállalkozások számára a Horizon 2020 program megismerésére, innovációs tanácsadás igénybevételére és marketing tevékenység támogatására nyílik lehetőség.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint a 2015-ös évre. A támogatott pályázatok várható száma: 110-140 db, a vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft.

A pályázatok benyújtása 2015. március 2. - 2015. március 12-ig lehetséges.

Részletes információk a pályázatokról ide kattintva érhetők el.


A gazdaságban esélyegyenlőségi célcsoportokat támogató felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent az "Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban - megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása" című (GOP-2015-3.5.1/A kódszámú) pályázati kiírás.

A pályázat célja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénnyel, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvénnyel összhangban a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató nonprofit vállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása az átlagos foglalkoztatási színvonal növelése érdekében, valamint a munkalehetőség kínálati oldalának támogatásával egyenlő esélyek teremtése a munkaerő-piaci elhelyezkedésben és munkavégzésben.

A program keretében 500 millió forint áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtására 2015. március 2-től március 16-ig van lehetőség.

A pályázat részletes kiírása itt található.

Az egyházak köznevelési feladatainak támogatását célzó felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent "Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása" című (TÁMOP-3.1.17-15 kódszámú) pályázati felhívás.

A 2 milliárd forint keretösszegű kiírás célja, hogy a bevett egyházakhoz tartozó köznevelési intézményekben azonos integrált fenntartói és irányítási rendszer alakuljon ki, különösen minőségirányítás, adminisztráció, humán erőforrás gazdálkodás, vezetői információs rendszerek és egyéb informatikai rendszerek tekintetében.

A támogatás segítségével az intézményekben végzett oktatási-nevelési tevékenységek mind eredményesebben és hatékonyabban hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítéséhez. A konstrukció keretében az ehhez szükséges tartalmi és módszertani fejlesztésekre kerülhet sor az intézményfenntartói feladatok ellátó bevett egyházak által fenntartott intézményekben.

Pályázatot egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézmények (általános iskolák, többcélú intézmények) nyújthatnak be. A támogatás összege a bevont feladat-ellátási helyek száma szerint differenciáltan változik, pályázónként akár 900 millió forint támogatás is elnyerhető.

A pályázatok benyújtása 2015. február 16. és 2015. március 16. között lehetséges.

A pályázat részletes kiírása ezen a linken érhető el.

A felsőfokú szakirányú és ágazati továbbképzés fejlesztése az informatika területén című kiemelt projekt felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Felsőfokú szakirányú és ágazati továbbképzés fejlesztése az informatika területén" című (TÁMOP-4.1.2.F-15/1 kódszámú) kiemelt projekt felhívás.

A 600 millió forint keretösszegű kiírás célja, hogy a felsőoktatási képzések és azokban használható tartalmak spektrumának bővítésével és módszertani fejlesztésével hozzájáruljon az informatikai területeken tanulók és végzettek számarányának növeléséhez.

A konstrukció angol és magyar nyelvű online képzési központ kialakítását és fejlesztését támogatja; alapképzések szakirányaihoz, kiegészítő moduljaihoz, felsőoktatási szakirányú képzésekhez, valamint ágazati képzésekhez igazodó informatika tárgyú továbbképzésekben egyaránt használható tartalmi modulok és digitális taneszközök kidolgozására, átdolgozására és adaptálására nyílik lehetőség.

A projektjavaslat benyújtása a felhívás megjelenését követő 30 napon belül lehetséges.

A pályázat részletes kiírása ezen a linken érhető el.

Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztését támogató felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent "Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztése" című (TÁMOP-5.4.12-14/1 kódszámú) pályázati felhívás.

A pályázat célja a szociális alap- és szakellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása olyan szolgáltatás-fejlesztéssel, szolgáltatás-koordináció kialakításával, mely a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt, a felmerülő igényeknek megfelelően működő, probléma centrikus, rövid reakcióidejű szolgáltatások kialakításával.

Szintén cél a modernizációs folyamatba bevont szolgáltatások körének bővítése (szociális és szolgáltatások/szolgáltatási elemek), illetve a projekt időszak alatt hatékony szolgáltatási, tervezési és elosztási struktúra kialakítása.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2 milliárd forint a konvergencia régiókban.

A pályázatok benyújtása 2015. február 16-tól 2015. március 13-ig lehetséges.

A pályázat részletes kiírása ezen a linken érhető el.

A felsőfokú szakirányú és ágazati továbbképzés fejlesztése az informatika területén című kiemelt projekt felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Felsőfokú szakirányú és ágazati továbbképzés fejlesztése az informatika területén" című (TÁMOP-4.1.2.F-15/1 kódszámú) kiemelt projekt felhívás.

A kiírás célja, hogy a felsőoktatási képzések és azokban használható tartalmak spektrumának bővítésével és módszertani fejlesztésével hozzájáruljon az informatikai területeken tanulók és végzettek számarányának növeléséhez.

A konstrukció angol és magyar nyelvű on-line képzési központ kialakítását és fejlesztését támogatja; alapképzések szakirányaihoz, kiegészítő moduljaihoz, felsőoktatási szakirányú képzésekhez, valamint ágazati képzésekhez igazodó informatika tárgyú továbbképzésekben egyaránt használható tartalmi modulok és digitális taneszközök kidolgozására, átdolgozására és adaptálására nyílik lehetőség.

A projektjavaslat benyújtása a felhívás megjelenését követő 30 napon belül lehetséges.

A pályázat részletes kiírása ezen a linken érhető el.

Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztését támogató felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent "Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztése" című (TÁMOP-5.4.12-14/1 kódszámú) pályázati felhívás.

A pályázat célja a szociális alap- és szakellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása olyan szolgáltatás-fejlesztéssel, szolgáltatás-koordináció kialakításával, mely a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt, a felmerülő igényeknek megfelelően működő, probléma centrikus, rövid reakcióidejű szolgáltatások kialakításával.

Szintén cél a modernizációs folyamatba bevont szolgáltatások körének bővítése (szociális és szolgáltatások/szolgáltatási elemek), illetve a projekt időszak alatt hatékony szolgáltatási, tervezési és elosztási struktúra kialakítása.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2 milliárd forint a konvergencia régiókban.

A pályázatok benyújtása 2015. február 16-tól 2015. március 13-ig lehetséges.

A pályázat részletes kiírása ezen a linken érhető el.

A Kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére című kiemelt projekt útmutatója


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére" című (TÁMOP 5.2.10-15/1 kódszámú) kiemelt projekt útmutatója.

A kiemelt kiírás célja olyan nemzetközi program adaptációja, amely a gyermekek, szülők és a gyermekek nevelésében részt vevő pedagógusok, dajkák számára lehetőséget biztosít elsajátítani barátságos társas környezet kialakításának képességét és kellő ismeretet biztosít a bullying (zaklatás) felismeréséhez és megelőzéséhez.

A rendelkezésre álló keretösszeg 452 millió forint, amely kizárólag a konvergencia régiókban használható fel.

A projektjavaslatok benyújtása a felhívás megjelenésétől számított 30. napig lehetséges.

A projektjavaslatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

A pályázat részletes kiírása ezen a linken érhető el.

Az innovatív iskolák fejlesztését támogató felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent az "Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem" című (TÁMOP-3.1.4.C-14 kódszámú) pályázati felhívás.

A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását, a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését.

A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén.

A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez, illetve a gyógypedagógiai intézményekben elérhető szolgáltatások minőségének javításához.

A rendelkezésre álló keretösszeg 14.500.000.000 forint.

A pályázatok benyújtása 2015. február 20-tól 2015. március 20-ig lehetséges.

A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

A pályázat részletes kiírása ezen a linken érhető el.

Az egészségtudományi, egészségipari innovációs környezet fejlesztése, szakmai hálózatosodás elősegítését támogató felhívás


A Széchenyi 2020 keretében megjelent az "Egészségtudományi, egészségipari innovációs környezet fejlesztése, szakmai hálózatosodás elősegítése" című (TÁMOP-4.2.6-15/1 kódszámú) felhívás.

A pályázat célja az egészségügyi, illetve egészségiparhoz kötődő kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeinek erősítése, a szakmai hálózatosodás, valamint tudásmenedzsment és tudástranszfer tevékenységek elősegítése az egészségügyi, felsőoktatási, akadémiai, non-profit gazdasági és civil szervezetek együttműködésében.

A rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd forint a konvergencia régiókban.

A pályázatok benyújtása 2015. február 16-tól 2015. március 16-ig lehetséges.

A pályázat részletes kiírása ezen a linken érhető el. 

 

 

forrás: http://www.portfolio.hu/