Üdvözöljük a

Rendeződik az agrárkamarai tagdíj kérdése is | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Rendeződik az agrárkamarai tagdíj kérdése is

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2017. június 21.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ismét lehetővé teszi, hogy tagdíjfizetésre kötelezett tagjai – amennyiben nem végeznek agrártevékenységet – mentesüljenek a tagdíjfizetés alól.

Az Agrárkamara (NAK) 2017. május 24-én megtartott Küldöttgyűlése a tagdíjkedvezmények visszamenőleges érvényesítésére a következő lehetőséget alakította ki:

 2017. július 31-ig áll fenn a lehetőség az Agrárkamarai Alapszabály II. fejezetének G/06-11. pontjai  szerinti kedvezmények (pl. az árbevétel-arányosítás) 2013-2016 évekre visszamenőleges igénylésére. Az ehhez szükséges „egyedi tagi nyilatkozat” 2017. június 20-át követően a NAK portálján (www.nak.hu) , az e-Irodába belépve készíthető el.

 Ismét lehetőség van a 2013-2015. évi kötelezettségek elengedésére, továbbá a 2017. évi tagdíjfizetés alóli mentesülésre, amennyiben a gazdálkodó szervezet a bejegyzett agrárgazdasági tevékenységeit ténylegesen nem végzi, és a NAK önkéntes tagja sem kíván lenni. Ennek feltétele, hogy legkésőbb 2017. július 31-ig

-        a 2016. évi kirótt tagdíját (a pótlékkal együtt) megfizesse, és

-        töröltesse a cégjegyzékből és az egyéb nyilvántartásokból az agrárgazdasági tevékenységeket, és

-        a NAK Alapszabály II. fejezetének G/06-11. pontjai  szerinti tagdíjalap csökkentő kedvezményeket a 2016. évi tagdíj vonatkozásában ne igényelje, és

-        az e-Irodán keresztül 2017. június 20-a és 2017. július 31. között küldje meg a megfelelően kitöltött nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy 2019. december 31-ig nem keletkezik újra NAK tagsága. A NAK hangsúlyozza, hogy a kötelezettségek elengedéséhez a nyilatkozat újbóli elküldése és az abban foglaltak teljesítése akkor is szükséges, ha ezt a nyilatkozatot a gazdálkodó szervezet korában megküldte ugyan de az abban foglaltakat nem teljesítette maradéktalanul.

A 2017. évi tagdíjbevallás a NAK e-Irodáján keresztül 2017. július 15-ig küldhető meg pótlékmentesen. Ezt követően 2017. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőség a bevallás megtételére. Ha a tag a bevallási kötelezettségének ez utóbbi határidőig sem tesz eleget, úgy a NAK az állami adóhatóságtól beszerzett adatok alapján állapítja meg  a fizetendő tagdíj összegét. Ebben az esetben a NAK 20 százalékos mulasztási pótlékot számít fel.

 A 2017. évi tagdíj megfizetésének határideje 2017. július 31.

 A NAK a tagdíjbevallás elkészítéséhez a falugazdász, illetve a hétköznap munkaidőben a +36-80-900-365 belföldi számról ingyenes hívható kamarai telefonos ügyfélszolgálat segítségét ajánlja fel tagjainak.

 

Az Agrárkamara legutóbbi, májusi küldöttgyűlésén hozott döntés értelmében a tagjegyzékbe újonnan felvett, de agrárgazdasági tevékenységet ténylegesen nem végző tagok számára ismét lehetőség nyílik arra, hogy mentesüljenek a tagjegyzékbe való bekerülésük évét megelőző években esedékes tagdíjfizetés alól. Ehhez annyit kell tenniük, hogy 2017. július 31-ig megszüntették vagy megszüntetik az adott tevékenységet, és ezt jelzik is a kamara felé.

Megjegyezte, hogy 2017. július 31-ig ismételten megnyílik a 2013-2016 évekre a tagdíjalap arányosításának lehetősége azoknak, akik folytattak, illetve folytatnak agrártevékenységet. Amennyiben a tag agrárgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétele nem éri el a teljes árbevételének 33 százalékát – külön kérelem esetén az 50 százalékát –, úgy kérheti, hogy a tagdíjfizetési osztályba sorolás csak az agrárgazdasági tevékenységből származó árbevétele alapján történjen. Ez eddig 20 százalék, külön kérelem esetén 25 százalék volt.

A működési költségek csökkentése érdekében célszerű a TEÁOR számokat letisztázni, és csak a ténylegesen gyakorolt tevékenységi köröket megtartani.

 

 

 A csatolmányban megtalálják a NAK a tagjai körében egy keltezés nélküli, Darabos Tamás főigazgató aláírásával ellátott – csatolt – formalevelet is, amely egyebek mellett a tagoknak nyújtott térítésmentes szolgáltatásokról (online kalkulátorok, online keresők, gazdálkodási napló, biztosításközvetítés, területmérés, tápanyag-gazdálkodási terv készítés, pályázati tanácsadói hálózat, felnőttképzés stb.), ezek szüntelen fejlesztéséről, az agrárkamarai szolgáltatási díjak egy részének a kamarai tagdíjból való leírásának lehetőségéről ad tájékoztatást.

 

Csatolt állományok: