Kötelező pihenőidő hőség esetén: így szabályos

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2017. július 7.

A „kedvezőtlen klímakörnyezet esetén” kötelező pihenőidőre vonatkozó tudnivalókat a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának szakemberei foglalták össze.

A munkahelyeken kialakuló kedvezőtlen klímakörnyezettel (nyári hőséghullámok) kapcsolatban a munkáltatókat a munkavédelmi kötelezettségeken túlmenően egyéb munkaszervezési feladatok is terhelik. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kedvezőtlen klímakörnyezet esetén a munkavégzés megszakításával „pihenőidő” biztosítására kötelezi a munkáltatót: óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 °C (K) EH [(korrigált) effektív hőmérséklet] értéket meghaladja.

A munkaviszony alatt mindenkor a munkáltató kötelezettsége, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítsa, míg a munkavállaló kötelezettsége, hogy munkavégzés céljából rendelkezésre álljon. A rendkívüli időjárási körülmények azonban mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló érdekkörén kívül eső olyan objektív körülmények. Ilyen esetekben a munkáltatónak a Rendeletben előírt pihenőidőt biztosítania kell, a munkavállalónak pedig igénybe kell azt vennie.

E pihenőidő esetében nem a „szokásos” munkaközi szünetről van szó! Nem azonos ugyanakkor az Mt. 104-106. §-ai szerinti pihenőidővel sem (amely a munkavégzési kötelezettség teljesítését követően biztosítandó pihenőidőt, pihenőnapot jelenti).