Üdvözöljük a

Új menetrend a készségek fejlesztésére | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Új menetrend a készségek fejlesztésére

2016. augusztus 25.

Az Európai Bizottság új, átfogó készségfejlesztési programot (New Skills Agenda) fogadott el. A kezdeményezés azt hivatott biztosítani, hogy az emberek fiatal koruktól kezdve a készségek széles skáláját sajátítsák el, illetve hogy a lehető legjobban kamatoztatni lehessen az európai humántőkét. A program célja az, hogy az előmozdítsa a foglalkoztathatóságot, a versenyképességet és a gazdasági növekedést az európai kontinensen. A Bizottság azt is el szeretné érni, hogy a szakoktatás és szakképzés a „második opció” helyett egy „elsődleges választássá” lépjen elő, ahonnan egyenes út vezet a munkaerőpiac, illetve a továbbképzés felé. Az új európai készségfejlesztési programban a Bizottság felkéri a tagállamokat és az üzleti szféra képviselőit, hogy javítsák a képzés minőségét, és segítsék a munkaerő piaci keresletnek megfelelő készségek elsajátítását.

A Bizottság a következő két évre vonatkozóan 10 konkrét intézkedés megvalósítását szorgalmazza. Az intézkedések közül néhány már kezdetét is vette:

 

Készséggarancia: a kezdeményezés azt hivatott elősegíteni, hogy az alacsonyan képzett felnőttek minimális szintű írástudásra, olvasáskészségre, számolni tudásra és digitális készségekre tegyenek szert.

Az európai képesítési keretrendszer felülvizsgálata: a cél a képesítések értelmezhetőségének és az európai munkaerőpiacon rendelkezésre álló összes készség hasznosításának javítása.

 A digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció: a kezdeményezés keretében a tagállamok, valamint az oktatásügyi, a foglalkoztatási és az ágazati érdekelt felek együtt tudnak működni annak érdekében, hogy tekintélyes tehetségbázis jöjjön létre, és hogy az európai polgárok és munkavállalók birtokában legyenek a megfelelő digitális kompetenciáknak.

A készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés terve: a cél az, hogy meghatározott gazdasági ágazatokban javuljon a készségekkel kapcsolatos információgyűjtés, és csökkenjen a szakképzett munkaerő hiánya.

 

Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) szkeptikus az Európai Bizottság tízpontos tervének a megvalósíthatóságát illetően, illetve véleménye szerint az csak kevéssel tér el az bizottsági korábbi, erre irányuló kezdeményezéseitől