Üdvözöljük a

Új bizottsági kezdeményezés a munkavállalók jobb egészségéért és fokozottabb biztonságáért | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Új bizottsági kezdeményezés a munkavállalók jobb egészségéért és fokozottabb biztonságáért

2017. január 11.

Az Európai Bizottság  kezdeményezést indított a munkahelyi egészség és biztonság Unió-szerte történő előmozdítása érdekében. A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági beruházások kedvező hatást gyakorolnak az emberek életére, mivel elősegítik a balesetek és az új kockázati tényezőkre – pl. a rákkeltő vegyi anyagokra – visszavezethető foglalkozási megbetegedések megelőzését. A Bizottság most bejelentett korszerűsítési törekvései arra irányulnak, hogy az eredményesség nagyobb, a papírmunka pedig kisebb hangsúlyt kapjon, továbbá hogy az érintett szereplők, különösen a kis- és középvállalkozások és a mikrovállalkozások könnyebben meg tudjanak felelni a jogi keretszabályoknak.

A Bizottság vállalta, hogy a jövőben is javítja a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot. Ennek érdekében a következő főbb intézkedéseket fogja meghozni: javítani fogja az egészségvédelmi és biztonsági szabályok betartását, különösen a kis- és a mikrovállalkozások esetében; expozíciós határértékeket fog megállapítani további hét rákkeltő vegyi anyagra vonatkozóan; valamint a tagállamokkal és a szociális partnerekkel közösen azon fog dolgozni, hogy eltörölje, illetve aktualizálja az idejétmúlt szabályokat, adminisztratív téren egyszerűsítse a követelményeket és csökkentse a terheket, ezzel egyidejűleg pedig továbbra is gondoskodjon a munkavállalók védelméről.

 

Részletek: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2_hu.htm