Üdvözöljük a

Új bizottsági jelentés az Alapjogi Charta 2016-os alkalmazásáról | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Új bizottsági jelentés az Alapjogi Charta 2016-os alkalmazásáról

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2017. május 23.

Az Európai Bizottság közzétette az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról szóló éves jelentését, mely felvázolja, hogy az EU 2016-ban milyen kezdeményezéseket tett az alapvető jogok megerősítésére. Megvizsgálja továbbá, hogy e jogokat 2016-ban hogyan alkalmazták a különféle uniós szakpolitikákban és a tagállamokban. A jelentés megjegyzi, hogy 2016-ban az EU fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy a határon átnyúló szülői felelősséggel kapcsolatos vitákban biztosítsa a gyermekek védelmét; elősegítse a nemzetközi párok számára a vagyonjogi szabályok tisztázását; online vitarendezési platformot indított a fogyasztóvédelem megerősítésének elősegítésére; jogellenes online gyűlöletbeszéddel szembeni fellépést szolgáló magatartási kódexről állapodott meg a Facebookkal, a Twitterrel, a YouTube-bal és a Microsofttal; valamint fontos párbeszédet folytatott a jogállamiságról a tagállamokkal.

Az adatvédelmi reform 2016. áprilisi végső elfogadása egyetlen szabálysort állapított meg, mely szabályok az emberek számára könnyebben hozzáférhetővé teszik saját személyes adataikat, biztosítják az adathordozhatóság jogát, tisztázzák a „személyes adatok tárolásának a megszüntetéséhez való jogot”, és bizonyos jogokat biztosítanak a személyes adatok megsértése esetén. A Bizottság létrehozta továbbá az EU–USA adatvédelmi pajzsot, és megkötötte az adatvédelmi keretmegállapodást, hogy jobban védje az európai polgárok személyes adatait az USA-ba történő adattovábbítás során. A tisztességes eljáráshoz való jognak ugyancsak konkrét joghatást biztosítottak 2016-ban azáltal, hogy irányelveket fogadtak el az ártatlanság vélelméről és a tárgyaláson való jelenlét jogáról; a költségmentességről; valamint a gyermekek eljárási jogairól.