Üdvözöljük a

Magyarországról is megjelent a bizottsági országjelentés a gazdasági és szociális prioritások terén elért haladásról | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Magyarországról is megjelent a bizottsági országjelentés a gazdasági és szociális prioritások terén elért haladásról

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2017. február 28.

Az Európai Bizottság  közzé tette a tagállamok gazdasági és szociális helyzetéről készített éves elemzését az európai szemeszter keretében.

A tagállamokban zajlik a tavaly kapott egyedi szakpolitikai iránymutatások végrehajtása, amelyek a beruházásélénkítést, a strukturális reformokat és a felelősségteljes fiskális politikát hivatottak elősegíteni. A tagállamok által elért haladás értékelése, más néven az európai szemeszter téli csomagja része az uniós szintű gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusának.

 

A novemberben közzétett 2017. évi éves növekedési jelentéssel és az euróövezetre vonatkozó ajánlásokkal szemben a ma nyilvánosságra hozott csomag elemei az európai szintű prioritások helyett az európai szemeszter nemzeti dimenziójára összpontosítanak, megalapozva a tavasszal megfogalmazásra kerülő országspecifikus ajánlásokat. A csomag részeként 27 országjelentés készült (a makrogazdasági kiigazítási program hatálya alá tartozó Görögország kivételével a tagállamok mindegyikéről), amelyek a Bizottság szakértőinek éves értékelését közlik a tagállamok gazdaságának állapotára vonatkozóan. Az országjelentésekben közölt elemzések azt mutatják, hogy a gazdasági fellendülés a legtöbb tagállamban hozzájárult a munkanélküliség csökkentéséhez. A részletes vizsgálattal is kiegészített jelentésekből jól látszik, hogy számos tagállamban megtörtént a nagy hiányt mutató folyó fizetési mérlegek korrekciója, továbbá a bruttó hazai termék arányában kifejezve csökkenésnek indult a magánszektor adóssága, az államadósság és a külső adósság is. Néhány kockázat azonban továbbra is fennáll: egyes tagállamokban a folyó fizetési mérlegek nagy többletét csak korlátozott mértékben igazították ki, és a nemteljesítő hitelek méretes felhalmozott állományai fogják vissza a pénzügyi szektor teljesítményét.

 

A Magyarországra vonatkozó országjelentés főbb megállapításai szerint:

  • A magyar gazdaság teljesítménye továbbra is szilárd, és egyre inkább a belső kereslet által generált.
  • A munkaerőpiaci helyzet tovább javul, de egyre több jel utal munkaerőhiányra.
  • A 2016. évi jelentős visszaesés után a beruházások az előrejelzés szerint fokozatosan növekedni fognak. A vállalatok alacsony beruházási szintje azonban visszafogja a termelékenységnövekedést és ezáltal a versenyképességet és a potenciális növekedést.
  • A magánszektornak nyújtott hitelezés javul.Különösen a vállalati szektorban azonban továbbra is visszafogott a bankok hitelezési hajlandósága.
  • A költségvetési irányvonal az eddigi prudens politika után várhatóan lazulni fog, ami kockázatot jelent a középtávú adósságcsökkentésre nézve.
  • A közelmúltbeli adóügyi intézkedések a helyes irányba mutatnak, de az adórendszer kihívásai továbbra is fennállnak.
  • Az intézményi teljesítmény hiányosságai rányomják bélyegüket az üzleti környezetre és csökkentik a gazdaság növekedési potenciálját.

Magyarország összességében korlátozott haladást ért el a 2016. évi országspecifikus ajánlások végrehajtásában. Némi haladás történt az alacsony jövedelműek adóékének csökkentésében, de az ágazatspecifikus adók csökkentése és a közbeszerzési átláthatóság és verseny fokozása terén korlátozott volt a haladás. Utóbbi nagyrészt arra vezethető vissza, hogy késik az e-közbeszerzés kifejlesztése és megvalósítása. Némi haladás történt a közmunkaprogramból az elsődleges munkaerőpiacra való átlépés megkönnyítése és az egyéb aktív munkaerőpiaci intézkedések megerősítése tekintetében. Korlátozott haladás történt a szociális segélyek és a munkanélküli-ellátások megfelelőségének javításában és a támogatottak körének felülvizsgálatában; valamint az oktatás eredményeinek és a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák inkluzív többségi oktatásban való részvételének a javításában.

 

Kapcsolódó anyagok: