Üdvözöljük a

Hatályba léptek a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokat megkönnyítő új szabályok | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Hatályba léptek a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokat megkönnyítő új szabályok

2017. június 29.

Az Európai Unió egész területén hatályba léptek a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások új szabályai. A Bizottság 2012-ben tett javaslata alapján az uniós jogalkotók 2015-ben fogadták el ezeket a szabályokat.

Az új szabályok célja, hogy elősegítsék a követelésbehajtást a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban. E szabályok a tagállamközi követelésbehajtásra vonatkozó kollektív eljárások eredményességének és hatékonyságának biztosításával megkönnyítik a vállalkozások számára a szerkezetátalakítást, a hitelezők számára pedig pénzük visszaszerzését. A rendelet a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban előforduló kollíziós és a joghatósági összeütközések feloldására helyezi a hangsúlyt, és az EU egész területén biztosítja a fizetésképtelenséggel kapcsolatos ítéletek elismerését.

Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke az alábbiakat nyilatkozta: „Egy valódi belső piacon az alkalmazandó nemzeti szabályokkal kapcsolatos konfliktusok nem képezhetnek akadályt a szerkezetátalakításra szoruló vállalkozások előtt, ahogy a nemzeti határok sem akadályozhatják a hitelezőket követeléseik behajtásában. Ezek az új szabályok a jogbiztonság megszilárdítása révén támogatást nyújtanak a vállalkozásoknak és a beruházásoknak. Tovább kell lépnünk, és – amint azt a Bizottság már javasolta – közös szabályokat kell elfogadnunk a vállalatok korai szerkezetátalakításának biztosítása érdekében.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket mondta: „A fizetésképtelenségi eljárásról szóló új rendelet megkönnyíti az EU-n belüli, határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárást és megakadályozza a „csődturizmus” kialakulását. A szerkezetátalakításra és a második esélyre vonatkozóan javasolt új szabályokkal kiegészített fizetésképtelenségi keret megszünteti a befektetések előtt álló akadályokat és támogatja a tisztességes vállalkozókat.”

Az új szabályok legfontosabb jellemzői

Tágabb hatály: Az új szabályok a nemzeti szerkezetátalakítási eljárások szélesebb körére alkalmazandók. A régi szabályozás nem terjedt ki a nemzeti szerkezetátalakítási eljárások egyes korszerű és hatékony típusaira, vagyis ezeket nem lehetett alkalmazni határon átnyúló ügyekben. Mostantól lehetőség nyílik arra, hogy korszerű nemzeti szerkezetátalakítási eljárásokat alkalmazzanak a vállalkozások megmentése vagy a más uniós országokban található adósoktól történő pénzbehajtás céljából.

Erősödik a jogbiztonság és megszilárdulnak a „csődturizmussal” szembeni biztosítékok Ha az adós röviddel a fizetésképtelenségi eljárás megindítása előtt áthelyezi a székhelyét, a bíróságnak gondosan mérlegelnie kell az ügy összes körülményét annak megállapítása céljából, hogy a székhelyáthelyezés valódi és nem az enyhébb csődeljárási szabályok kihasználására irányul. A bíróságnak ellenőriznie kell, hogy az adós nem „csődturistaként” jár-e el.

Nagyobb esély a társaságok megmentésére: Az új szabályok elkerülhetővé teszik a „másodlagos eljárásokat” (a társaság létesítő okirat szerinti székhelye szerinti országtól eltérő uniós ország bíróságai által indított eljárásokat). Ez megkönnyíti a társaságok szerkezetátalakítását határokon átnyúló helyzetben. A szabályok ugyanakkor olyan biztosítékokat is nyújtanak, amelyek garantálják a helyi hitelezők érdekeinek tiszteletben tartását.

Csoportos fizetésképtelenségi eljárás: Az új szabályok bevezetik a csoportos fizetésképtelenségi eljárási keretet. Ez növeli azoknak a fizetésképtelenségi eljárásoknak a hatékonyságát, amelyek egy vállalatcsoport különböző tagjait érintik, ami pedig nagyobb esélyt biztosít a csoport egészének megmentésére.

A fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolása: 2019 nyarára az egész EU-ra kiterjedő összeköttetés létesül az elektronikus nemzeti fizetésképtelenségi nyilvántartások között. Ez megkönnyíti a más uniós országokban zajló fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó információk beszerzését.

 

 

Háttér-információk

Az Európai Bizottság 2012-ben javaslatot terjesztett elő a 2000. évi rendelet frissítésére, hogy javítsa a jogszabály egyes rendelkezéseinek alkalmazását, és így hatékonyabbá tegye a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások kezelését. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2015. május 20-án elfogadta ezt a javaslatot, amely a mai napon hatályba lép.

2014-ben a Bizottság a szerkezetátalakításra és a második esélyre vonatkozó ajánlást is kibocsátott. Amikor a Bizottság felülvizsgálta az ajánlás tagállami végrehajtását, egyértelművé vált, hogy egyes országokban még mindig eltérőek és alacsony hatékonyságúak a szabályok.

Ezért az Európai Bizottság 2016 novemberében javaslatot tett a vállalkozások fizetésképtelenségére vonatkozó irányelvre, amely a korai szerkezetátalakítás és a második esély elősegítésére összpontosít.

Ez a két jogi eszköz – a fizetésképtelenségi eljárásról szóló új rendelet és a javasolt irányelv – a növekedést és a vállalkozókat támogató, koherens keretet alkot.

További információk

(EU) 2015/848 RENDELET a fizetésképtelenségi eljárásról