Üdvözöljük a

Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) kvóta | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) kvóta

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2017. január 5.

Az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) hatálya alá tartozó hazai létesítményeknek minden év január 20-ig szükséges adatszolgáltatást benyújtania Nemzetgazdasági Minisztérium részére a működésükben a tárgyévet megelőzően bekövetkezett azon jelentős változásokról, amelyekből kifolyólag módosítani szükséges a korábbiakban a részükre térítésmentes kiosztásra megállapított kibocsátási egységmennyiséget.

Az ENSZ Klímaváltozási Keretegyezményét és annak Kiotói Jegyzőkönyvét ( avagy a Kiotói Egyezményt ) aláíró európai uniós tagállamok az üvegházhatású gáz kibocsátások mérséklésének legkisebb költség ráfordítás melletti elérésének érdekében kibocsátás kereskedelmi rendszert ( Emissions Trading Scheme, ETS ) hoztak létre. Az uniós tagállamok mellett a rendszer kiterjed az Európai Gazdasági Térség további három tagországára: Norvégiára, Izlandra és Liechtensteinre is.

Az EU ETS ún. fix kvótás kereskedelmi ( cap-and-trade ) rendszer. A kibocsátás összmennyisége rögzített, ezen a határértéken belül azonban a rendszer résztvevőinek lehetősége van a rendszerben kereskedelmi „fizetőeszközként”, „valutaként” szolgáló kibocsátási egységek, kvóták igény szerinti adásvételének lebonyolítására.

Az EU ETS rendszer 2005.január 01-én kezdte meg működését. A rendszerben meghatározott kereskedési időszakok:

- Első kereskedési időszak: 2005. január 01. - 2007. december 31.

- Második kereskedési időszak: 2008. január 01. – 2012. december 31. ( egybeesik a Kiotói Egyezmény  első kötelezettségvállalási időszakával )

- Harmadik kereskedési időszak: 2013. január 01. – 2020. december 31.

A rendszer lényege, hogy a fizikai megvalósulás helyétől függetlenül egy üvegházhatású gáz kibocsátást csökkentő projekt által realizált kibocsátás-csökkentés értékesíthető, azt egy másik résztvevő ország megvásárolhatja kiváltva ezzel saját üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentési kötelezettségét. A rendszer kötelezett résztvevői a következő iparágak nagy kibocsátó létesítményei: villamosenergia-termelés, távhő, cukorgyártás, olajfeldolgozás, kokszolás, vas- és acéltermelés és feldolgozás, cementipar, mésztermelés, üveggyártás, tégla- és kerámiagyártás, papír és cellulózgyártás. 2012-től a polgári légiközlekedésre is kiterjesztették a rendszert. 2013-tól  bevonásra kerültek azok a létesítmények is, melyek a kibocsátott üvegházhatású gázok elkülönítésével, szállításával és geológiai tárolásával foglalkoznak; a petrolkémiai, ammónia- és alumíniumipari ágazatok CO2-kibocsátásai; a salétromsav, az adipinsav és a glioxilsav előállítása során keletkező dinitrogén-oxid kibocsátások; valamint az alumíniumgyártás során keletkező pentafluor-karbon-kibocsátások.

 A 2017. évi térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségének megállapításához szükséges, az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (1) és 12/A. § (8) bekezdései szerinti adatszolgáltatással  kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta ki az NGM:

 

"Az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) hatálya alá tartozó hazai létesítményeknek minden év január 20-ig szükséges adatszolgáltatást benyújtania tárcánk részére a működésükben a tárgyévet megelőzően bekövetkezett azon jelentős változásokról, amelyekből kifolyólag módosítani szükséges a korábbiakban a részükre térítésmentes kiosztásra megállapított kibocsátási egységmennyiséget. A fenti kötelezettség határidőben történő teljesítéséhez szükséges követelményeket tárcánk közzétette a kormányzati portálon és annak emissziókereskedelmi-klímapolitikai tematikus oldalán. Az utóbbi oldalon a közlemény az alábbi linken érhető el:

    http://klima.kormany.hu/az-europai-unio-emisszio-kereskedelmi-rendszeren-eu-ets-belul-teritesmentesen-kiosztando-kibocsatasi-egysegek-mennyisegenek-megallapitasahoz-szukseges-valtozas-bejelentesi-adatszolgaltatas-kovetelmenyeinek-kozzetetele.

Kérjük, hogy a tájékoztatást szíveskedjenek alaposan elolvasni, és az adatszolgáltatást a közleményben foglaltak szerint elkészíteni. Továbbá szíves felhasználásra mellékelve küldjük a helyes adatszolgáltatás elkészítésének elősegítéséhez a főosztályunk által tapasztalt gyakori hibák megoldásait tartalmazó dokumentumot.

Tárcánk tisztában van azzal, hogy a jelentős változásokat, a beolvadást és a kiválást bejelentő adatszolgáltatások elkészítése nagyobb időigénnyel járó feladat, mint a változatlansági nyilatkozaté, ezért kérjük, hogy a január 20-i jogszabályi határidőben mindenképpen kerüljön megküldésre egy tájékoztatás főosztályunkra arról, hogy milyen kiosztandó kvótamennyiséget módosító változások történtek a létesítményben. Az előbbiek ellenére szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kiosztás minél előbbi végrehajthatósága érdekében szükséges a helyes adatszolgáltatások minél előbbi eljuttatása főosztályunkra.

Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Főosztálya”

 

Mellékeljük a Főosztály által készített dokumentumot, amely az adatszolgáltatásokban tapasztalt leggyakoribb hibákra hívja fel a figyelmet