Üdvözöljük a

Eredményes a GDPR, de még van mit tenni | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Eredményes a GDPR, de még van mit tenni

2019. július 26.

Alig több mint egy évvel az általános adatvédelmi rendelet hatálybalépését követően az Európai Bizottság jelentést tett közzé az uniós adatvédelmi szabályok hatásairól, valamint arról, hogyan javítható tovább e szabályok végrehajtása. A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a legtöbb tagállam kialakította a szükséges jogi keretet, és az új rendszer az adatvédelmi szabályok végrehajtásának megerősítését szolgálja. A vállalkozások jogkövető magatartást alakítanak ki, a polgárok pedig egyre inkább tisztában vannak jogaikkal. A magas szintű adatvédelmi normákra irányuló konvergencia ugyanakkor nemzetközi szinten halad.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke kijelentette: „Az Európai Unió arra törekszik, hogy a digitális átalakulás során a személyes jogok védelmének élvonalában maradjon, miközben megragadja az általa kínált számos lehetőséget a munkahelyteremtésre és az innovációra. Az adatok a virágzó digitális gazdaság felbecsülhetetlen értékű elemévé váltak, és egyre fontosabb szerepet játszanak az innovatív rendszerek és a gépi tanulás fejlesztésében. Alapvető fontosságú számunkra, hogy a technológiai forradalom alakulását világszinten alakítsuk, és biztosítsuk a technológia megfelelő használatát a személyhez fűződő jogok tiszteletben tartása mellett.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos hozzátette: „Az általános adatvédelmi rendelet eredményesnek bizonyul. A rendelet erős eszközökkel vértezi fel az európaiakat a digitalizáció jelentette kihívások kezeléséhez, és rájuk bízza a személyes adataik ellenőrzését. Ez lehetőséget teremt a vállalkozásoknak arra, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a digitális forradalomból, miközben biztosítják az emberek digitalizációba vetett bizalmát. A rendelet Európán túl is új lehetőségeket nyit a digitális diplomácia előtt, hogy előmozdítsa a magas színvonalú adatáramlást az uniós értékeket valló országok között. Ahhoz azonban, hogy az új adatvédelmi rendszer teljes mértékben működőképes és hatékony legyen, folytatni kell a munkát.”

Az általános adatvédelmi rendeletnek köszönhetően egyre tudatosabbak az uniós polgárok az adatvédelmi szabályokkal és jogaikkal kapcsolatban, amint azt a 2019 májusában közzétett Eurobarométer felmérés is mutatja. Ugyanakkor csupán az európaiak 20%-a tudja, hogy mely hatóság felelős az adataik védelméért. Az Európai Bizottság ezért e nyáron új kampányt indított, amely arra ösztönzi az európai polgárokat, hogy olvassák el az adatvédelmi nyilatkozatokat és optimalizálják adatvédelmi beállításaikat.

Jóllehet az új adatvédelmi szabályok számos célkitűzésüket elérték, a Bizottság közleménye konkrét lépéseket is meghatároz e szabályok és azok alkalmazásának további megerősítése érdekében:

 Egy kontinens, egy törvény: Mára három tagállam – Görögország, Portugália és Szlovénia – kivételével már az összes tagállam az uniós szabályoknak megfelelően korszerűsítette nemzeti adatvédelmi jogszabályait. A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a tagállami jogszabályokat annak biztosítása érdekében, hogy az általános adatvédelmi rendelet nemzeti jogszabályok általi meghatározása során továbbra is összhangban maradjon a rendelettel, és hogy nemzeti jogszabályaikra ne vonatkozzon a túlszabályozás. A Bizottság szükség esetén habozás nélkül igénybe veheti a rendelkezésére álló eszközöket, beleértve a kötelezettségszegési eljárást is, annak érdekében, hogy a tagállamok helyesen ültessék át és alkalmazzák a szabályokat.

 

 A vállalkozások hozzáigazítják tevékenységüket az új jogszabályokhoz: A rendeletnek való megfelelés elősegítette, hogy a vállalkozások növeljék adataik biztonságát, és versenyelőnyként dolgozzák ki a magánélet védelmét. A Bizottság támogatni fogja az általános adatvédelmi rendelet vállalkozásokat szolgáló eszköztárát, hogy megkönnyítse a megfelelést. Ide tartoznak az általános szerződési feltételek, a magatartási kódexek és az új tanúsítási mechanizmus. Ezenfelül a Bizottság továbbra is támogatni fogja a kkv-kat a szabályok alkalmazása során.

Az adatvédelmi hatóságok szerepének megerősítése: A rendelet nagyobb hatáskörrel ruházta fel a nemzeti adatvédelmi hatóságokat a szabályok betartatására. Az első évben a nemzeti adatvédelmi hatóságok szükség esetén hatékonyan használták fel ezeket az új hatásköröket. Az adatvédelmi hatóságok szorosabban együttműködnek az Európai Adatvédelmi Testülettel is. 2019. június végéig 516, több országot érintő ügyet sikerült az együttműködési mechanizmus keretében kezelni. A Testületnek fokoznia kell vezető szerepét, és folytatnia kell az uniós szintű adatvédelmi kultúra kiépítését. A Bizottság arra is ösztönzi a nemzeti adatvédelmi hatóságokat, hogy egyesítsék erőfeszítéseiket, például közös vizsgálatok lefolytatása révén. Az Európai Bizottság továbbra is finanszírozni fogja a nemzeti adatvédelmi hatóságokat az érdekelt felek megszólítására irányuló erőfeszítéseikben.

Az uniós szabályok referenciaként szolgálnak arra, hogy világszerte szigorúbbak legyenek az adatvédelmi normák: Mivel a világ egyre több országa vezet be modern adatvédelmi szabályokat, viszonyítási alapként tekintenek az uniós adatvédelmi normákra. Ez a felfelé irányuló konvergencia új lehetőségeket nyit meg az EU és a harmadik országok közötti biztonságos adatáramlás előtt. A Bizottság tovább fogja fokozni a megfelelőségi párbeszédeket, többek között a bűnüldözés terén folytatott párbeszédeket is. Egyik célja elsősorban az, hogy az elkövetkező hónapokban lezárja a Koreai Köztársasággal folyamatban lévő tárgyalásokat. A megfelelőségen túl a Bizottság arra törekszik, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a bizalmon alapuló adatcserét szolgáló többoldalú keretrendszerek jöjjenek létre.

 

A következő lépések

Az adatvédelmi rendelettel összhangban a Bizottság 2020-ban jelentést fog tenni a rendelet végrehajtásáról annak érdekében, hogy értékelje a kétéves alkalmazást követően elért eredményeket, ideértve az 1995. évi irányelv alapján elfogadott 11 megfelelőségi határozat felülvizsgálatát is.

 

Háttér-információk

Az általános adatvédelmi rendelet a személyes adatok védelmére vonatkozó, közös uniós megközelítésre épülő egységes szabályozás, amely közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban. Erősíti a bizalmat azáltal, hogy visszaállítja az érintett személyek ellenőrzését személyes adataik felett, ugyanakkor garantálja a személyes adatok szabad áramlását az uniós tagállamok között. A személyes adatok védelme alapvető jog az Európai Unióban.

 

Az általános adatvédelmi rendelet 2018. május 25-től alkalmazandó. Azóta majdnem minden tagállam kiigazította nemzeti jogszabályait az általános adatvédelmi rendelet figyelembevételével. A nemzeti adatvédelmi hatóságok feladata az új szabályok érvényesítése. E hatóságok az új együttműködési mechanizmusoknak és az Európai Adatvédelmi Testületnek köszönhetően jobban összehangolják tevékenységüket. A hatóságok iránymutatásokat bocsátanak ki az általános adatvédelmi rendelet legfontosabb kérdéseiről, hogy támogassák az új szabályok végrehajtását.

 

Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye – 2019. július 24.