Üdvözöljük a

Elektronikus kommunikáció: bizottsági javaslat magas fokú adatvédelemre | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Elektronikus kommunikáció: bizottsági javaslat magas fokú adatvédelemre

2017. január 11.

Az Európai Bizottság új jogszabályt javasol, mely növeli az adatvédelem szintjét az elektronikus hírközlés terén, egyúttal új üzleti lehetőségeket biztosít.

Az előterjesztett intézkedések aktualizálják a jelenlegi adatvédelmi szabályokat, és azok hatályát kiterjesztenék az elektronikus hírközlésre. A rendeletjavaslat új lehetőségeket teremtene az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a hírközlési adatok feldolgozása terén, egyúttal növelné a digitális tartalmak egységes piacába vetett bizalmat és a szolgáltatások biztonságát, ami a digitális egységes piaci stratégia egyik legfontosabb célkitűzése. A javaslat egyúttal az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokat hozzáigazítja az EU új, világszínvonalú általános adatvédelmi szabályaihoz. A Bizottság új szabályokat javasol az uniós intézmények és szervek által kezelt személyes adatokra vonatkozóan is. Ezek azt hivatottak biztosítani, hogy a magánélet ugyanolyan szintű védelemben részesüljön az EU szerveinél, mint a tagállamokban az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint.

 

Ezen túlmenően a Bizottság stratégiai iránymutatást ad ki a személyes adatok nemzetközi továbbításához.

A ma beterjesztett elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet növelni fogja a magánélet védelmét, és új lehetőségeket tár fel a vállalkozások előtt. Míg a jelenlegi elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv csak a hagyományos távközlési szolgáltatókra vonatkozik, az új adatvédelmi szabályok a legújabb elektronikus hírközlési szolgáltatásokra is alkalmazandók lesznek – pl. WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage, Viber. Az új rendelet ezen felül egyszerűsíti a cookie-kra vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek eredményeképpen az internethasználóknak jelenleg lépten-nyomon nyugtázniuk kell a cookie-k használatára vonatkozó automatikus üzeneteket. A javaslat rendelkezései tiltják továbbá a kéretlen elektronikus üzenetek küldését akár e-mailben, akár SMS-ben, és elvileg az ilyen jellegű telefonhívásokat is, ha a hívott fél nem adta hozzájárulását ehhez.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_hu.htm