Üdvözöljük a

Bizottsági javaslat a pénzügyi rendszer megerősítésére és az adófizetők fokozott védelmére | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Bizottsági javaslat a pénzügyi rendszer megerősítésére és az adófizetők fokozott védelmére

2016. november 29.

Az Európai Bizottság új szabályokat terjesztett elő annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen kezelni a pénzügyi piacok rendszerszintű piaci infrastruktúráival, az ún. központi szerződő felekkel kapcsolatban jelentkező esetleges problémákat.

 A központi szerződő felek közvetítőként járnak el különféle pénzügyi eszközök, többek között kötvények, részvények, származtatott termékek és tőzsdei áruk (például mezőgazdasági termékek, olaj és földgáz) adott ügyleteinek egyszerre mindkét oldalán. Döntő szerepük van a pénzügyi rendszer kockázatainak és szövevényességének csökkentésében. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a pénzügyi vállalkozások és a végfelhasználók – például a vállalkozások – kezelni tudják üzleti kockázataikat. Nagyságrendjük és jelentőségük Európában és globálisan is csaknem megkétszereződött, mióta a G20-ak a válság után kötelezettséget vállaltak arra, hogy a szabványosított tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket központi szerződő feleken keresztül számoltatják el. A világ 500 billió eurós derivatívaszerződés-állományának nagy részét 17 európai központi szerződő fél számolja el. A javasolt szabályok értelmében a központi szerződő feleknek és a hatóságoknak fel kell készülniük a problémák felmerülésére, azok elhárítása érdekében korán be kell avatkozniuk, és szükség esetén közbe kell lépniük.

 

A teljes sajtóközlemény: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3747_hu.htm