Üdvözöljük a

Beruházási Projektek Európai Portálja | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Beruházási Projektek Európai Portálja

2016. július 5.

Az Európai Bizottság egy uniós szintű - Európai Stratégiai Beruházási Alap (a továbbiakban: EFSI) projektjeitől teljesen független – projektportál elindítására vállalkozott, mely egy könnyen kezelhető és áttekinthető web felületen gyűjti össze és tárja a potenciális befektetők elé a 10 millió euró értékhatár feletti, állami és magán kezdeményezésű, következő 3 év folyamán indítani tervezett (rész)finanszírozásra váró nagyprojekteket.

Ennek eredményeképpen jött létre a Beruházási Projektek Európai Portálja (a továbbiakban: BPEP), melyről a következő linkek alatt találhat bővebb információt, projektgazdaként jelentkezési lapot, illetve befektetői regisztrációs útmutatót magyar nyelven: http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_hu és https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hu/add-project.html

(A 10 millió eurós értékhatár alatti projektek „programokba csomagolva” kerülhetnek fel az BPEP-re.)

A portál térségekre bontva, áttekinthető információt nyújt a - 3 éven belül indítandó, 10 millió eurós nagyságrendű - potenciális befektetési lehetőségekről, illetve segít a projektgazdák számára finanszírozási forrást találni. Azaz, igény szerint mindkét esetben hasznos lehet az Önök vállalata számára is.

A projektgazdák egy jelképes (projektenként 100 eurós) díj ellenében regisztrálhatják projektjeiket a portálon, annak érdekében, hogy azok -  akár az unió határain belülről vagy kívülről érkező - finanszírozókra, befektetőkre találjanak.

A projektjavaslatok az Európai Parlament és a Tanács 2015/1017 (EU) rendeletének 9. cikk (2) bekezdése szerinti lista értelmében számos szakterületről érkezhetnek:

a.) kutatás, fejlesztés és innováció

b.) az energetikai ágazat fejlesztése az energiaunió prioritásaival, többek között az energiaellátás biztonságával és a 2020-as, 2030-as és 2050-es éghajlat- és energiapolitikai keretekkel összhangban

c.) a közlekedési infrastruktúrák, valamint a közlekedést szolgáló berendezések és innovatív technológiák fejlesztése

d.) az Európai Beruházási Alapon vagy az Európai Beruházási Bankon keresztül pénzügyi támogatás a legfeljebb 3 000 alkalmazottat foglalkoztató szervezetek számára, különös hangsúlyt helyezve a kis- és középvállalkozásokra és a kisméretű közepes piaci tőkeértékű vállalatokra

e.) információs és kommunikációs technológiák fejlesztése és telepítése

f.) környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság

g.) humántőke, kultúra és egészség

A jelenleg zajló kezdeti projektgyűjtés célja, hogy az a BPEP indulása pillanatában valóságos magán és állami kezdeményezésű, (rész)finanszírozóra váró projekt-tartalmakkal fogadhassa a potenciális befektetőket. A BPEP kialakítása folyamatban van, ezért érdemes igyekezni projektgazdaként, hogy projektjeik adatlapját már az első portált meglátogató befektetők is látogathassák, és az Önök projektje találkozzon elsőként a befektetési igényekkel.

A BPEP-re feltöltött projekt leírás pontos és hiteles megadása segíthet Önöknek abban, hogy amennyiben rendelkeznek a kritériumoknak eleget tevő projekttel, egy globális méretű, nagybefektetők számára létrehozott információs portálon az meghirdethetővé váljon. Kritériumok:

•             összköltsége legalább 10 millió euró; témája az előre meghatározott, magas gazdasági hozzáadott értékkel rendelkező szakterületek egyikéhez kapcsolódik (a projektgazdák projektenként két szakterületet választhatnak);

•             megvalósítása a benyújtástól számított 3 éven belül elkezdődik;

•             projektgazdája az Unió tagállamainak valamelyikében letelepedett köz-vagy magánszektorbeli jogi személy;

•             összhangban áll az alkalmazandó uniós és tagállami jogszabályokban előírtakkal.

További információkkal kapcsolatban kérjük, közvetlenül a projekt elérhetőségein érdeklődjenek:

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hu/about.html

 https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hu/contact-helpdesk.html