Üdvözöljük a

A német útdíj rendszer uniós jogot sértene a képviselők szerint | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A német útdíj rendszer uniós jogot sértene a képviselők szerint

Szerző: Pesthy Zsuzsanna | 2017. március 23.

A német útdíjszedési rendszer, bár a Bizottság elfogadta a változtatásokat, még mindig tartalmaz olyan elemeket, amelyek az uniós jog megsértésének minősülnek, különösen az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tekintetében . Ezt a díjat ugyanis csak a német sofőrök vonhatják le a gépjárműadóból.

Mivel még a felülvizsgált rendszer is megengedi, hogy a német autósok levonják az útdíjat az adóból, az így nem hárít többletterheket a német fogyasztókra és ezáltal fenntartja az állampolgárságon alapuló közvetett megkülönböztetést - jelentik ki a képviselők az 510 szavazattal 126 ellenében 55 tartózkodás mellett elfogadott szövegben.

Az EP arra kíváncsi, hogy a Bizottság miért függesztette fel a Németországgal szembeni kötelezettségszegési eljárást.

“A Bizottságnak a Szerződések őreként a jogszabály elfogadása után nyomon kell követnie annak megfelelő végrehajtását és alkalmazását” - mondta ennek kapcsán Karima Delli (Zöldek, Franciaország) a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke.

A Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy tegye közzé a német hatóságok által ismertetett, a „Pkw-Mautra” vonatkozó új intézkedések elemzéséről és azok uniós joggal való összeegyeztethetőségéről szóló információkat.

A képviselők hangsúlyozzák, hogy bármely úthasználatidíj-rendszer, amely állampolgársági alapon közvetlen megkülönböztetést alkalmaz, vagy amely kizárólag a saját állampolgárok számára előnyös adóügyi intézkedésekkel párosul a megkülönböztetés mentesség EUMSZ 18. cikkében rögzített elve megsértésének minősül.

Közös keret az útdíj szabályokra

A Parlament szerint közös keretekre van szükség annak érdekében, hogy az Európai Unión belül következetes, tisztességes úthasználatidíj-rendszerek jöjjenek létre. Az Eurovignette-re és az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatásra vonatkozó jogi szabályozás felülvizsgálata jó lehetőség egy ilyen keret kidolgozására.

Háttér

A 2015-ös eredeti rendszer megengedte volna a német sofőröknek, hogy a gépjárműadóból vonják le az útdíjat, ezt azonban - mivel a külföldieket diszkriminálta - a Bizottság elkaszálta. A jogsértési eljárást felfüggesztették, miután a Bizottság és a német közlekedési minisztérium tavaly decemberben megállapodásra jutott.