Üdvözöljük a

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Europe Direct Tájékoztató Központ - Vas Megye


BEMUTATKOZÓ

Tevékenységek és szolgáltatások

  • Általános információk az Európai Unióról.
  • Határmentiségből adódó speciális információs igények kielégítése.
  • Munkavállalással kapcsolatos kérdések.
  • Vállalkozásalapítás más tagországban.
  • Külföldi továbbtanulási lehetőségek a közép- és felsőfokú képzésben.
  • Diákcsere programok.
  • Az EU teljesebb megismerését elősegítő rendezvények, programok szervezése.
  • A magyar integrációt elősegítő kistérségi EU napok.
  • Konferenciák, üzletember találkozók, szakmai tapasztalatcserék.
  • EU tanórák és tanulóversenyek.

Az európai beruházási terv – portál és tanácsadás

2017. február 14.

Létrejött egy online platform, a beruházási projektek európai portálja. A vállalatok nagyobb nyilvánosságot adhatnak a tízmillió eurót meghaladó értékű beruházási projektjeiknek, ha regisztrálják a beruházási projektek európai portálján (ec.europa.eu/eipp). Ez az új portál lehetővé teszi az uniós székhelyű, állami vagy magánszektorbeli projektgazdák számára, hogy világszerte eljussanak a potenciális beruházókig.

Felülvizsgálták az uniós környezetvédelmi politikák végrehajtását

2017. február 6.

Az Európai Bizottság elfogadta  a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálatáról szóló közleményét. Az európai környezetvédelmi politika és a közösen megállapított szabályok hatékonyabb végrehajtását szolgáló új eszköz egy új folyamat első lépését jelenti. A Bizottság a tagállamokkal együtt keres megoldást a végrehajtási hiányosságok okaira, még mielőtt a problémák sürgetővé válnának. Az uniós szabályok alkalmazásához a tagországoknak nyújtott segítség a lakosság, a hivatalok és a gazdaság szempontjából is hasznosnak ígérkezik; a Bizottság elkötelezett a lehető legjobb minőségű levegő, víz és hulladékkezelés biztosítása mellett. A bemutatott csomag ajánlásokat is tartalmaz valamennyi tagállam számára.

30 éve - ERASMUS

2017. január 26.

 Összesítették az Erasmus eredményeit: kiderült, hány éves, mennyit kap havonta az átlagos ösztöndíjas, és mennyi időt tölt a programmal külföldön.

A magyarok sokkal kevesebb halat fogyasztanak, mint az átlag európai

2017. január 16.

Az európaiak többsége saját bevallása szerint azért fogyaszt halat, mert az egészséges. Az európaiak 42%-ának otthon heti rendszerességgel kerül hal vagy tengeri gyümölcs a tányérjára, és arányuk növekedést mutat. Ugyanez a magyarok mindössze 4%-áról mondható el. Ezzel szemben a hazai fogyasztók 42%-a soha nem fogyaszt ilyen terméket otthon, 66%-a pedig étteremben sem. A magyar válaszadók 38%-a inkább az édesvízi halakat részesíti előnyben (EU: 7%), a tengeri termékeket pedig a magyarok 14%-a szereti jobban (EU: 39%).

Málta vette át az Unió soros elnökségét

2017. január 12.

2017. január 1-jétől 6 hónapra  Málta vette át az Unió soros elnöki tisztét Szlovákiától, majd júliusban Észtországnak adja tovább a tisztséget. Az unióhoz 2004-ben csatlakozó Málta először látja el a félévente tagállamról tagállamra szálló tisztet.

Új bizottsági kezdeményezés a munkavállalók jobb egészségéért és fokozottabb biztonságáért

2017. január 11.

Az Európai Bizottság  kezdeményezést indított a munkahelyi egészség és biztonság Unió-szerte történő előmozdítása érdekében. A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági beruházások kedvező hatást gyakorolnak az emberek életére, mivel elősegítik a balesetek és az új kockázati tényezőkre – pl. a rákkeltő vegyi anyagokra – visszavezethető foglalkozási megbetegedések megelőzését. A Bizottság most bejelentett korszerűsítési törekvései arra irányulnak, hogy az eredményesség nagyobb, a papírmunka pedig kisebb hangsúlyt kapjon, továbbá hogy az érintett szereplők, különösen a kis- és középvállalkozások és a mikrovállalkozások könnyebben meg tudjanak felelni a jogi keretszabályoknak.

Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) kvóta

2017. január 5.

Az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) hatálya alá tartozó hazai létesítményeknek minden év január 20-ig szükséges adatszolgáltatást benyújtania Nemzetgazdasági Minisztérium részére a működésükben a tárgyévet megelőzően bekövetkezett azon jelentős változásokról, amelyekből kifolyólag módosítani szükséges a korábbiakban a részükre térítésmentes kiosztásra megállapított kibocsátási egységmennyiséget.

EU Hírlevél 2016/20.

2016. december 15.

Megjelent az MKIK Brüsszeli EU Képviseletének soron következő elektronikus hírlevele.

Életre kel a Galileo, Európa műholdas navigációs rendszere

2016. december 15.

Az európai műholdas navigációs rendszer, a Galileo műholdjai és földi infrastruktúrája működésre készek, így holnap indítja kezdeti ingyenes szolgáltatásait a közigazgatási szervek, vállalkozások és a lakosság számára. A Galileo megtízszerezi a földrajzi helymeghatározás pontosságát, és a helymeghatározáson alapuló olyan technológiák következő generációjának működését teszi lehetővé, mint amilyenek az autonóm autók, az összekapcsolt eszközök és az okos városi szolgáltatások.

Befektetés az európai ifjúságba: A Bizottság létrehozza az Európai Szolidaritási Testületet

2016. december 7.

Az Európai Bizottság ma létrehozza az új Európai Szolidaritási Testületet. Mától a 18 és 30 év közötti fiatalok új lehetőségekre jelentkezhetnek, hogy Európa-szerte jelentős társadalmi hozzájárulást tehessenek, felbecsülhetetlen tapasztalatokhoz juthassanak, és karrierjük kezdetén értékes készségeket sajátíthassanak el.

Elfogadták a 2017-es EU költségvetést: több forrás a fiataloknak, a növekedésnek

2016. december 1.

A jövő évi költségvetés elfogadásával a képviselők biztosítják a források növelését, így támogatva a munkanélküli fiatalokat, valamint olyan további alapokat, amelyek kulcsfontosságúak a kis-és középvállalkozások, közlekedési infrastruktúra, kutatás és az Erasmus+ hallgatói mobilitás fejlesztéséhez. A 2017-es költségvetésben 157,8578 milliárd euró az előirányzott kötelezettségvállalás és 134,49 milliárd euró a tervezett kifizetés.

Bizottsági kampány a nők elleni erőszak megszüntetéséért

2016. november 30.

Az Unióban minden harmadik nő átélte már a nemi alapú erőszak valamilyen formáját.

Az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésében rejlő üzleti lehetőségek 2016. december 9.

2016. november 30.

Tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozata szervezésében megrendezésre kerülő „Az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésében rejlő üzleti lehetőségek” című rendezvényünkre. A fórum keretében tartjuk meg a Tagozat tisztújító közgyűlését is.

Bizottsági javaslat a pénzügyi rendszer megerősítésére és az adófizetők fokozott védelmére

2016. november 29.

Az Európai Bizottság új szabályokat terjesztett elő annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen kezelni a pénzügyi piacok rendszerszintű piaci infrastruktúráival, az ún. központi szerződő felekkel kapcsolatban jelentkező esetleges problémákat.

Az európai szemeszter őszi csomagja: erőfeszítések az erőteljesebb gazdasági fellendülésért

2016. november 17.

Az Európai Bizottság meghatározta az EU következő évre vonatkozó gazdasági és szociális prioritásaira vonatkozó, Jean-Claude Juncker bizottsági elnök Unió helyzetéről szóló, 2016-os értékelő beszédére, valamint a Bizottság 2016. őszi előrejelzésének legfrissebb gazdasági adataira támaszkodó iránymutatását. A dokumentumcsomaggal indul a gazdasági kormányzás 2017-es ciklusa, az úgynevezett európai szemeszter.

2017. téli gazdasági előrejelzés

2017. február 13.

A Bizottság minden tagállamban növekedésre számít.

Az EU nyilvánossá teszi a cégek tényleges tulajdonosainak személyét

2017. január 30.

Az uniós tagállamok 2017-től kötelesek követni az Európai Unió új, a pénzmosás megakadályozását célzó irányelvét. Az irányelv olyan központi adatbázis létrehozására kötelezi a tagállamokat, amelyből gyakorlatilag bárki számára megismerhetőek lesznek a gazdasági társaságok és különböző jogi személyek úgynevezett tényleges tulajdonosai.

EU Hírlevél 2017/1. szám

2017. január 24.

Megjelent az MKIK  Brüsszeli EU Képviseletének elektronikus hírlevele.

2017 fő témái az EP-ben

2017. január 12.

A migrációs- és menekültválság kezelése, a terrorizmus elleni küzdelem, az adócsalás visszaszorítása és a digitális egységes piac is kiemelt helyen szerepel az Európai Parlament napirendjén 2017-ben. Az EP-képviselők emellett foglalkoznak az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerével (ETS) és a tiszta energia kérdésével is, hogy Európa megtartsa vezető szerepét a klímaváltozás elleni küzdelemben. Összefoglaltuk, hogy melyek lesznek a főbb napirendi témák a következő hónapokban.

A Bizottság felvázolja az európai adatgazdaság kiépítését célzó következő lépéseket

2017. január 11.

Az EU jelenleg nem kamatoztatja teljes mértékben az adattechnológiákban rejlő lehetőségeket. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, fel kell számolnunk a tagállamok közötti szabad adatáramlást indokolatlanul hátráltató akadályokat, és több tekintetben is javítanunk kell a jogbiztonságot. A ma közzétett bizottsági közlemény szakpolitikai és jogi megoldásokat vázol fel az európai adatgazdaságban rejlő potenciál kibontakoztatása céljából. Ezen felül a Bizottság két ízben nyilvános konzultációt indított, továbbá szakmai vitát kezdeményezett a tagállamokkal és az érdekelt felekkel, hogy meghatározza a soron következő lépéseket.

Elektronikus kommunikáció: bizottsági javaslat magas fokú adatvédelemre

2017. január 11.

Az Európai Bizottság új jogszabályt javasol, mely növeli az adatvédelem szintjét az elektronikus hírközlés terén, egyúttal új üzleti lehetőségeket biztosít.

Enterprise plus projekt

2016. december 19.

Az Enterprise plus projekt célja, hogy segítséget nyújtson a fiataloknak a vállalkozói attitűd elsajátításában. A magyar csapat a tananyag kialakításában vesz részt. Az Európai Unióban a 15 és 25 év közötti fiatalok veszélyezetteknek számítanak a munkanélküliség tekintetében.

Tiszta levegőt Európának!

2016. december 15.

A tagállamoknak drasztikusan csökkenteniük kell a légszennyezettséget az új uniós szabályok értelmében.

Éves Alapjogi Kollokvium

2016. december 12.

Médiapluralizmus és demokrácia : bizottsági tervek az Éves Alapjogi kollokvium után

Az Európai Bizottság ma tette közzé az Éves Alapjogi Kollokviumhoz fűződő  intézkedéseket, melyek a médiapluralizmus és a demokrácia előmozdítását szolgálják.

Nyilvánosságra hozták a legfrissebb PISA-felmérés eredményeit

2016. december 7.

Évről-évre egyre rosszabbak az eredmények.

MKIK EU Hírlevél 2016/19.

2016. november 30.

Megjelent az MKIK Brüsszeli EU Képviseletének legújabb hírlevele.

Európai beruházási terv: az elvégzett értékelések alapján hasznos a terv és indokolt a megerősítése

2016. november 30.

Az európai beruházási terv az eddigiekben is hasznos eszköznek bizonyult az európai beruházási szint fenntartható növekedésének ösztönzésére.

Európa védelmére nagyobb uniós együttműködést sürgetnek a képviselők

A terrorizmus, a hibrid fenyegetések, a kibernetikai és energetikai biztonság hiánya szükségessé teszik az uniós országok számára, hogy növeljék a biztonsági és védelmi együttműködésüket, megteremtve az utat egy Európai Védelmi Uniónak.

MKIK EU Hírlevél 2016/18.

2016. november 28.

Megjelent az MKIK Brüsszeli EU Képviseletének soron következő elektronikus hírlevele, melyet mellékletünkben talál.