Üdvözöljük a

Nem teljesített ajánlások 2017. II. félév | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Nem teljesített ajánlások 2017. II. félév

2018. október 18.

A fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV.törvény36. § (1) bekezdése: Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza.

Szombathelyi lakos fogyasztó 2017. április 15. napjánvásárolt a Leder & Schuh Kft. 1074 Budapest, Rákóczi u. 50. szám alatti vállalkozás szombathelyi üzletében 1 pár női cipőt 14.990 Ft vételáron. Három hónapos hordás után a fogyasztó reklamációt jelentett be, ugyanis a cipő orr részén a rugalmas textilanyag a cipő orrától elvált. Kérte a cipő cseréjét vagy a vételár visszatérítését. A vállalkozás szakértői véleményt szerzett be, amely megalapozatlannak ítélte a fogyasztó panaszát és ez alapján a vállalkozás a fogyasztó igényét elutasította. Ezt követően a fogyasztó a békéltető testülethez fordult. A békéltető testület eljáró tanácsa a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást a fogyasztó kártalanítására. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/132/2017)

 

Szombathelyi lakos fogyasztó 2016. február 25. napján 13.08 órakor közlekedett gépkocsijával Szombathely és Győr között. Szombathely felől Szilsárkány községet elhagyva a 86-os főútról M85 és M86 számú utak közös szakaszára kanyarodott, mikor is a díjköteles úthasználatot jelző matrica felirat jól látható módon át volt húzva. A fogyasztó így az úton úgy közlekedett, a tájékoztatást értelmezve, hogy az nem díjköteles útszakasz. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci u. 45/B szám alatti vállalkozás 14.875 Ft pótdíj fizetésére szólította fel a fogyasztót, aki befizette a pótdíjat, de vitatta a vállalkozás eljárásának jogosságát, majd az eredménytelen vita után a békéltető testülethez fordult. A Békéltető Testület eljáró tanácsa megállapította, hogy jelen jogviszonyban a bírság kiszabása jogsértő volt, ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást, hogy a fogyasztó részére fizesse vissza a pótdíjat, és annak törvényes kamatait. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/119/2017)

 

Celldömölki lakos fogyasztó 2016. november 22. napján rendelt meg egy nadrágot 11.989   Ft vételáron az internetes csomagküldő szolgáltatást működtető az Eastern Hard Times Kft.  4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 7. tetőtér 13. szám alatti vállalkozástól.

A csomag átvétele utáni napon a fogyasztó élve elállási jogával, visszaküldte a terméket a vállalkozásnak, aki ezt átvette. A termék vételárának visszatérítése a fogyasztó és a vállalkozás között történt hosszas levelezés után sem történt meg. A Békéltető Testület eljáró tanácsa megállapította, hogy a fogyasztó igénye megalapozott, ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást, hogy a fogyasztó részére fizesse vissza postai úton 11.989 Ft-ot, és annak törvényes kamatait.  A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/65/2017)

 

Merseváti lakos fogyasztó 2015. november 23. napján rendelt meg az info@mindenaneten.hu e-mail címen a Sjáli Consulting  s.r.o. Kft. Tata, Naplókert u. 261/11. szám alatti vállalkozástól egy db Straus motoros láncfűrészt. A termék a jótállási időn belül meghibásodott, ezért azt a 2016. június 16-án visszaküldte javítás céljából a vállalkozásnak. Többszöri sürgetés ellenére a javítás nem történt meg. 2016. év novemberében a vállalkozás közölte a fogyasztóval, hogy a láncfűrész eltűnt a javítás során. Ezután a fogyasztó és a vállalkozás között minden kapcsolat megszakadt.

A fogyasztó ezt követően fordult a Békéltető Testülethez, és kérte a készülék cseréjét, illetve egy másik, új készülék biztosítását, valamint bejelentette a szerződéstől való elállását és igényt tartott a készülék 29.990 Ft-os vételárára, illetve az igényérvényesítéssel kapcsolatos, postai, telefon és feladási költségek együttes összegére, amelyet 5.000 Ft-ban jelölt meg. A Békéltető Testület eljáró tanácsa kötelezte a vállalkozást, hogy fizessen meg a fogyasztónak 29.990,-Ft, valamint ezen összegnek törvényes késedelmi kamatait, valamint 5.000 Ft-ot az igényérvényesítés költségének megtérítése címén. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/93/2017)

 

A fogyasztó a DI-PRO In Job Kft. 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 20. szám alatti vállalkozástól 13.000 Ft-ért vásárolt egy pár munkavédelmi bakancsot, melynek talpa mindkét cipőn 5 hónapos használat után levált. A fogyasztó szavatossági igényt jelentett be a vállalkozásnál, aki a panaszt elutasította

A Békéltető Testület eljáró tanácsa a fogyasztó panaszát megalapozottnak tartotta, és kötelezte a vállalkozást, hogy fizesse vissza a lábbeli vételárát. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/108/2017)

 

Szombathelyi lakos fogyasztó 2017. május 29. napján vásárolt a Zsele Car Bt. 9700 Szombathely, Farkas K. u. 24. szám alatti vállalkozásl egy Fiat Punto típusú használt gépjárművet. A jármű megvásárlását követően rövid idővel a fogyasztó a vállalkozásnál elállási szándékát jelentette be. A fogyasztó szerint a gépjármű nem rendelkezik műszaki vizsgával.  A jármű fékrendszere, valamint a kormány szervóműve hibás. A vállalkozás a kérelmet elutasította. Ezt követően fordult a fogyasztó a békéltető testülethez.

A békéltető testület eljáró tanácsa a felek, és a szakértői testület tagok meghallgatása alapján megállapította, hogy a fogyasztó elállásra vonatkozó igénye nem alapos.

A vállalkozásnak felróható hibák 25 000 Ft költséggel kijavíthatók, ezért a vállalkozást ezen összeg megfizetésére szólította fel. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/124/2017)

 

 

Szombathelyi lakos fogyasztó sajtóhirdetés útján került kapcsolatba a Panelajtók EU Kft. 2900 Komárom, Lovarda tér 7. szám alatti vállalkozással, akinél lakása bejárati ajtajának cseréjét rendelte meg. A vállalkozás helyszíni felmérést tartott, melynek során a felmérés adataiba 90 cm-es ajtó szerepelt. A fogyasztó már ekkor jelezte, hogy a cserélendő régi ajtó mérete 95 cm-es. A kivitelezés során, az eredeti 95 cm méretű ajtó helyett 90 cm-es ajtó került beépítésre. Az ajtó és a fal közötti 8-10 cm-es részt purhabbal és hungarocell darabokkal pótolták. Az ajtó rögzítése nem volt megfelelő, a jelen nem lévő fogyasztó házastársa a munkát kellő szakértelem hiányában átvette. A fogyasztó eredménytelenül kísérelte meg a kapcsolatfelvételt a vállalkozással, ezért jogi képviselő útján jelezte szavatossági, jótállási igényét a megrendelő szerinti 12 hónapos garancia alapján. A vételár 105.200 Ft-os visszafizetését kérte. A vállalkozás nem reagált a megkeresésekre. Az ezt követő békéltető testületi eljárásban a vállalkozás nem működött együtt, ezért az eljáró tanács a fogyasztó által benyújtott bizonyítékok alapján szólította fel a vállalkozást a fogyasztó kártalanítására. Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/90/2017)

 

Sárvári lakos fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte az SZLT Trade Kft. 2890 Tata, Naplókert u. 261/11. szám alatti vállalkozással szemben. Kérelmében előadta, hogy 2017. február 1. napján vásárolt a vállalkozástól internetes kereskedelem útján egy tisztítócsomagot a szállítási költséget már magában foglaló 10.999 Ft vételáron. Ennek részét képezte egy  Clean mini tisztítórobot, amely már  az első bekapcsoláskor sem működött. A fogyasztó a hiba észlelését követően haladéktalanul visszaküldte a terméket a vállalkozáshoz és kérte annak cseréjét. A vállalkozás a terméket nem vette át, így azt újabb kiadás, 3.610 Ft kifizetése mellett kényszerült a fogyasztó visszavenni. A békéltető testület eljáró tanácsa a fogyasztó panaszát alaposnak tartotta és kötelezte a vállalkozást, hogy saját költségén cserélje ki a fogyasztó által 2017. február 1. napján vásárolt tisztítócsomag ajánlatból, a tartalmát képező Clean robotot, valamint fizessen meg a fogyasztó részére igényérvényesítés költsége címén 3.610 Ft összeget. Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/89/2017)

 

Jáki lakos fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte a TMX Mobil Solution Szerviz Kft. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 2/B szám alatti  vállalkozással szemben. Kérelmében előadta, hogy az Apple IPhone 6 16GB típusú, 356953061446407 IMEI számú mobiltelefon készüléke 2017. nyarán meghibásodott és emiatt javításra volt szüksége. A telefont a vállalkozás, mint szervizcég útján kívánta megjavíttatni, 2017. június 21. napján érkezett meg a telefonja a vállalkozáshoz. A készüléket 2017. július 3. napján küldte vissza a fogyasztó részére a vállalkozás. A biztosító részben kifizette a biztosítási költséget. A vállalkozás a gyártó részére továbbította az eljárása során a készüléket, aki egy másik, új IMEI számú készüléket küldött vissza. Ezt a készüléket küldte vissza a vállalkozás a fogyasztónak, aki észlelte, hogy a készülék nem működik megfelelően. Ekkor a fogyasztó ismételten, 2017. július 17. napján eljuttatta a vállalkozás részére a készüléket. A vállalkozás ekkor megállapította, hogy a készülékbe nem gyári alkatrészek kerültek beépítésre, emiatt a vállalkozás a további garanciális javítástól elzárkózott.

 

Szombathelyi lakos fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte a családi házának az áramellátását biztosító az E-ON Energiaszolgáltató Kft. 1137 Budapest, Váci u. 17. szám alatti vállalkozás elleni vállalkozással szemben. Kérelmében előadta, hogy 2017. év tavaszán több alkalommal áramkimaradás volt a lakóházában, emiatt a 8 éves kazán gyújtószerkezete meghibásodott. Kárigényét összesen 51.000 Ft-ban jelölte meg. Kérte ennek megtérítését. A Békéltető Testület előtti eljárásban a vállalkozás a felelősségét mind jogalapjában, mind összegszerűségében vitatta. A Békéltető Testület eljáró tanácsa megállapította, hogy a fogyasztó kérelme jogalapjában alapos, összegszerűségében azonban eltúlzott Megállapította, hogy a bekövetkezett áramkimaradás egy viharos időszak eredménye, mely azonban nem éri el a vis maior szintjét, hiszen a rendszer nem ment tönkre, hanem csak kisebb meghibásodások jelentkeztek. A meghibásodott kazán 8 éves volt, a kártérítés mértékének megállapításánál az eljáró tanács erre figyelemmel volt, ezért kötelezte a vállalkozást, hogyfizessen meg a fogyasztónak 18.200 Ft-ot, Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/126/2017)

 

 

Szombathelyi lakos fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte az  A-Klassze Kft. 9700 Szombathely, Zanati u. 36. szám alatti vállalkozás elleni vállalkozással szemben. Kérelmében előadta, hogy 2016. március 12. napján a vállalkozástól vásárolt egy Indesit típusú mosó- és szárítógépet, 85.000 Ft vételáron. Az egyéves jótállási időn belül a készülék elektronikája meghibásodott, ezért a fogyasztó a készüléket átadta a szervizként megjelölt, vállalkozásnak. A fogyasztó várta a készülék javítását, ami azonban a mai napig nem történt meg. Ezért mintegy két hónap eltelte után egy másik mosógépet volt kénytelen vásárolni. Erre való tekintettel bejelentette a vásárlástól való elállását és kérte a készülék vételárának a visszatérítését. A fogyasztó több alkalommal felszólította a vállalkozást a teljesítésre, azonban a küldeményei visszaérkeztek a Szombathely, Thököly utcai címről. A vállalkozás székhelye időközben a Thököly u. 27. szám alatti címről Zanati u. 36. szám alatti címre módosult. Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/68/2017.