Üdvözöljük a

Nem teljesített ajánlások 2017. I. félév | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Nem teljesített ajánlások 2017. I. félév

2018. október 18.

A fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV.törvény36. § (1) bekezdése: Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza.

 • Szombathelyi lakos fogyasztó 2016. november 6.. napjánvásárolt a CCC Hungary Shoes Kft.1123 Budapest Alkotás u. 53.sz. alatti székhelyű vállalkozás  szombathelyi üzletében 1 pár Sprandi márkájú gyermek téli cipőt 9 790 Ft vételáron. A fogyasztó 2016. november 8. napján vitte vissza a cipőt az üzletbe, és bejelentette szavatossági igényét: a lábbeli Sprandi logóját ábrázoló díszítőelem eltört, ezt kívánta kijavíttatni. A vállalkozás az elváltozást javította, a feltűzött feliratot ismételten elhelyezte, valamint ragasztóval kívánta rögzíteni, amely azonban eredményre nem vezetett. A cipő felsőrészén a bőranyag perforációja kitágult és az esztétikai hátrányon túl a vizesedés veszélyét is okozta. A vállalkozás szakértői véleményt készíttetett, amely megalapozatlannak tartotta a fogyasztó igényét. Ennek alapján a vállalkozás is elutasító volt. Ezt követően a fogyasztó a békéltető testülethez fordult. A békéltető testület eljáró tanácsa a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást a fogyasztó kártalanítására. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/2/2017)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó a Vital Risk Plus Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1083 Budapest, Práter utca 59.) vállalkozás telefonos megkeresése alapján 2016. július 22. napján vett részt egy egészségügyinek tűnő, orvosinak mondott felmérésen, valamint az azt követő előadáson, sorsoláson. Ennek alapján a felkínált lehetőséggel élve rossz egészségi állapota miatt még aznap megvásárolt 500.000 Ft-ért egy lágylézeres készüléket. Rájött, hogy becsapták, ezért 2016. augusztus 30. napján írásban jelentette be elállását a szerződéstől. A vállalkozás a bejelentést nem vette tudomásul, a fogyasztó a békéltető testülethez fordult. A békéltető testület megállapította, hogy értékesítés módja, és körülményei alapján un. termékbemutatón történt a szerződés, ezért a fogyasztó elállása jogszerű. Emiatt ajánlásban szólította fel a vállalkozást a termékek visszavételére és a 500 000 Ft visszafizetésére. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/17/2017.)
 • Körmendi lakos fogyasztó telefonon történt megkeresés alapján 2016. augusztus 23. napján rész vett egy egészségügyi felmérésen, Körmenden, melyet két vállalkozás szervezett. A II. rendű vállalkozás a Ferrecept FM Kft. 1077 Budapest, Izabella u. 3/A szám alatti vállalkozás voltAz előadáson elhangzottak hatására a fogyasztó vásárolt az I. rendű vállalkozástól egy segélyhívó berendezést 25.000 Ft. egységáron, a II. rendű vállalkozástól az ehhez kapcsolódó telefonos szolgáltatást 40.000 Ft összegben. A kifizetett összegekről két külön számlát kapott. A fogyasztó a törvényes határidőn belül el kívánt állni a szerződétől, melyet mindkét vállalkozás elutasított, Az ezt követő békéltető testületi eljárás során az eljáró tanács jogosnak tartotta a fogyasztó igényét.  Az I. rendű vállalkozás visszafizette a 25 000 Ft-ot, A II. rendű vállalkozás nem jelent meg, ezért a békéltető testület ajánlásban kötelezte a 40 000 Ft visszafizetésére. Az ajánlást a II. rendű vállalkozás nem teljesítette. (BT/38/2017)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó 2016. június 24. napján telefonos megkeresésre részt vett a Vital Risk Plus Kft. 1083 Budapest, Práter u. 59. szám alatti vállalkozás által szervezett orvosinak álcázott egészség felmérésen, valamint az azt követő előadáson, sorsoláson, illetve ennek alapján a felkínált lehetőséggel élve rossz egészségi állapota miatt megvásárolt 450.000 Ft-ért egy db frekvencia matracot, valamint egy db lágylézer berendezést. A fogyasztó orvossal konzultált, mely után rájött, hogy becsapták, ezért a következő nap írásban jelentette be elállását a szerződéstől, amit a vállalkozás nem fogadott el. A fogyasztó ezután a békéltető testülethez fordult, ahol megállapították a szerződétől való elállás jogosságát. A békéltető testület ajánlásban kötelezte a vállalkozást a 450 000 Ft visszafizetésére. Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/197/2016)

 

 • Kőszegi lakos fogyasztó  2016. november 4. napján vette át a korábban rendelt szemüvegét és hozzátartozó speciális lencséket 99.430 Ft-ért a Grandvision Hungary Kft. 1113 Budapest, Bocskai u. 134-146. szám alatti vállalkozástól. A szemüveg használata közben többször merült fel probléma, a rendeltetését nem töltötte Három esetben is reklamált a vállalkozásnál, mindig módosítottak valamit, de eredmény nélkül. Érdekmúlásra hivatkozva kérte a pénze visszafizetését,és költségei megtérítését, melyet a vállalkozás elutasított, ezért a fogyasztó 2016-12-21. napján békéltető testület eljárást kezdeményezett. A felek meghallgatása sem vezetett eredményre. A speciális szakkérdés eldöntése érdekében az eljáró tanács szakvélemény beszerzésére kérte fel a vállalkozást. A Magyar Látszerész Szövetség szakvéleménye tartalmazza, hogy szemüveglencsék elkészítése hibásan történt. A békéltető testület végül ajánlásban szólította fel a vállalkozást,hogy fizessen meg a fogyasztónak 99.430 Ft vállalkozói díjat és 8.000 Ft útiköltséget. A fogyasztó jelezte, hogy a vállalkozás nem teljesített.(BT/199/2016.)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó 2016. december 7. napján vásárolt a a CCC Hungary Shoes Kft.1123 Budapest Alkotás u. 53.sz. alatti székhelyű vállalkozás szombathelyi Savaria Plazaban lévő üzletében egy bőr lábbeliként hirdetett Lasocki márkájú női cipőt, melynek akciós  vételára 9.730 Ft volt. A fogyasztó 2016. december 16. napján vitte vissza a cipőt az üzletbe, és bejelentette szavatossági igényét a cipő orr részének kopása, esztétikai hibája miatt. Kérte cipő vételárának visszatérítését. A vállalkozás szakértői véleményt szerzett be, mely szerint a cipőn sem gyártási, sem anyag hiba nincs. A hibát használati eredetre, fizikai sérülésre vezette vissza.  A vállalkozás emiatt a fogyasztó igényének nem adott helyt.. Ezt követően fordult a fogyasztó a békéltető testülethez A békéltető testület eljáró tanácsa megállapította, hogy a cipő hibáját a nem megfelelő anyagválasztás, és a hibás gyártási technológia okozta. Az eljáró tanács megállapította továbbá, hogy a fogyasztónak átadott tájékoztatóban a nubuk és velúr van megjelölve a cipő anyagaként, mely állítás nem valós. A békéltető testület eljáró tanácsa a fogyasztó igényét megalapozottnak tartotta ezért ajánlásban szólította fel a vállalkozást a cipő cseréjére. A vállalkozás az ajánlást nem teljesítette (BT/202/2016)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte a Qendra Trend SF Kft. 1085 Budapest, József krt. 69. szám alatti vállalkozással szemben. Kérelmében előadta, hogy 2016. június 27. napján telefonos megkeresés útján vett részt - mintegy harminc idős személy társaságában - egy egészség felmérésen, orvosinak minősített vizsgálaton, valamint az azt követő előadáson, sorsoláson, illetve ennek alapján a felkínált lehetőséggel élve összesen 250.000 Ft-ért egy lágylézer berendezést vásárolt, amit készpénzben ki is fizetett. A számlát a Vero-Centrum Kft. bocsátotta ki, amely a cégnyilvántartás adatai alapján 2016. október 1. napjától Qendra Trend SF Kft. néven működik tovább. Rájött, hogy becsapták és időközben a készülék is meghibásodott, ezért szóban bejelentette elállását a szerződéstől, írásban már nem tudta, mert a vállalkozás elérhetetlenné vált. A békéltető testület eljáró tanácsa megállapította a vállalkozás jogsértő és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatát, és ajánlásban kötelezte a vállalkozást a 250.000 Ft visszafizetésére. Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (: BT/10/2017)

 

 • Kőszegi fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte az Olcsó Elecktro Kft. 1119 Budapest, Fehérvári u. 83. szám alatti vállalkozás ellen. Előadta, hogy 2016. október 19. napján vásárolt a vállalkozás web áruházában, online felületen keresztül egy mosogatógépet 60.000 Ft vételárért. A kiszállításét 8.890 Ft fuvardíjat fizetett. A készülék a jótállási időn belül elromlott. A fogyasztó ezt szóban jelezte a vállalkozásnak, ígéretet kapott a javításra, ami hosszas várakozás után elmaradt. A vállalkozás a fogyasztó írásbeli felszólítására sem válaszolt. A fogyasztó kérelmében kártalanítását kérte. A békéltető testület a fogyasztó kérelmét megalapozottnak tartotta, és ajánlásban kötelezte a vállalkozást a mosogatógép vételárának és a szállítási költség megfizetésére, a hibás készülék elszállítására. Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/11/2017)
 • Szombathelyi fogyasztó békéltető testületi eljárás lefolytatását kérte az E-ON Ügyfélszolgálati Kft. 7626 Pécs, Malomvölgyi u. 2. szám alatti vállalkozás ellen. Előadta, hogy társasházban lakik, ahol lakótársaival együtt többször kisebb áramkimaradásokban, illetve túlfeszültség jelentkezésében mutatkozó üzemzavart tapasztaltak, melyet számos esetben kifogásoltak a vállalkozás ügyfélszolgálatán, de érdemi intézkedés nem történt. 2016. december 2. napján fellépett üzemzavar során a lakóház melegvíz és fűtés ellátását biztosító kazánja meghibásodott, amely 75.000 Ft Ft-os vezérlőlap cseréjével volt orvosolható. A fogyasztó ennek, megtérítését kérte a vállalkozástól, melyet az elutasított, arra való hivatkozással, hogy az ÁSZF, valamint az Üzletszabályzat szerint hasonló kazán esetében az egyéni túlfeszültség elleni védelmet a fogyasztónak kell biztosítania. Ezután fordult a fogyasztó a békéltető testülethez. A testület eljáró tanácsának álláspontja, hogy a 100-150 ezer forintos szünetmentes táp biztosítása egy normális működtetésű kazán esetében a fogyasztótól nem várható el ezért a vállalkozást ajánlásban kártérítésre kötelezte. Figyelembe vette, hogy kazán 9 éve működik, ezért kártérítési arányos összegként 42.500 Ft öt állapított meg. Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/28/2017)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó 2016 szeptemberében vásárolt a N1 Consulting Kft. 9700 Szombathely, Árpád u. 83. szám alatti vállalkozástól egy használt személygépkocsit. A km óra állása szerint 82.500 km futásteljesítmény volt az autóban. Két-háromezer km megtételét követően, a vásárlás után mintegy három hónappal jelezte a fogyasztó a vállalkozásnak, hogy a sebességváltó rossz. A fogyasztó a márkaszerviztől 150 000 Ft árajánlatot kapott a javítási költségre, és ennek megtérítését kérte a vállalkozástól, aki ezt elutasította, ezért a fogyasztó a békéltető testülethez fordult. Az eljáró tanács megállapította, hogy fogyasztó követelése alapos, a vállalkozás köteles javítási költséget megtéríteni. Az eljárás során a kárigény módosult 162.112 Ft.-ra. Figyelemmel a gépjármű korára,  a testület ajánlásban kötelezte a vállalkozást 81.055 Ft. megfizetésére. Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/30/2017)
 • Celldömölki lakos fogyasztó 48.650 Ft összegű kártérítési igényt nyújtott be az E-ON Ügyfélszolgálati Kft. 7602 Pécs, Pf. 197. szám alatti vállalkozáshoz. Az igényét arra alapozta,  hogy  a két évvel korábban beépített kapunyitó berendezése 2016. november 13.án elromlott. A hiba forrását az áramszolgáltató vezetékének meghibásodásában jelölte meg. A kihívott szakember a berendezést megvizsgálta és égési nyomokat vett észre rajta, a vezérlőpanel és a fotócella sérült. Erről szakvélemény készült, amely kétséget kizáróan igazolja a hiba eredetét, tartalmazva az árajánlatot is. A fogyasztó kártérítési igényét a vállalkozás elutasította. Álláspontja szerint túlfeszültség történt és az ez ellen való megelőzést a fogyasztónak kell biztosítani. Ezután fordult a fogyasztó a békéltető testülethez. A testület eljáró tanácsának álláspontja, hogy a 100-150 ezer forintos szünetmentes táp biztosítása egy normális működtetésű kapunyitó esetében a fogyasztótól nem várható el ezért a vállalkozást ajánlásban kártérítésre kötelezte. Figyelembe vette, hogy berendezés két éve működik, ezért kártérítés arányos összegként 42.020 Ft-ot Ft-öt állapított meg. Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/35/2017)
 • Szombathelyi lakos fogyasztó 2017. február 24. napján vásárolt az A-Car Kft. 1098 Budapest, Börzsöny u. 2/C szám alatti vállalkozástól egy használt személygépkocsit 176.000 km futásteljesítménnyel A gépjármű átvételét követően a fogyasztó a motor rendellenes hangját, a vezérműlánc zörgését észlelte, emiatt bevitte az autót egy szakszervizébe, ahol megállapították, hogy a vezérműlánc hibája miatt az kicserélésre szorul. Javításra tettek árajánlatot 342.682 Ft összegben. A fogyasztó szavatossági igénnyel fordult a vállalkozáshoz, és kérte a javítási kölltség átvállalását. A vállalkozás a kérelmet elutasította, ezért a fogyasztó a békéltető testülethez fordult. Az eljáró tanács megállapította, hogy fogyasztó igénye megalapozott. Figyelemmel a gépjármű korára,  a testület ajánlásban kötelezte a vállalkozást a javítási költség 50 %-ának, összegszerűen 171.260 Ft megfizetésére. Az ajánlást a vállalkozás nem teljesítette. (BT/66/2017)