Békéltető Testület közleménye - Balogh László

2015. november 2.

Szombathelyi lakosmagánszemély fogyasztó bejelentésére a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testület fogyasztóvédelmi eljárást folytatott le Balogh László 9700 Szombathely, Orbán Balázs u. 40. szám alatti székhelyű egyéni vállalkozóval szemben.

A Békéltető Testület kötelezte a vállalkozást, hogy 8 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 60.000,-Ft-ot, azaz Hatvanezer forintot, valamint ezen összegnek késedelmi kamatait 2015. január 28. napjától.

 

A vállalkozás a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján hozott határozat ajánlásának nem tett eleget, így a Fogyasztóvédelmi törvény alapján a fogyasztó kérte a marasztaló határozat közzétételét.