Üdvözöljük a

A Békéltető Testület tevékenysége | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A Békéltető Testület tevékenysége

Szerző: Szabó Tímea | 2014. február 6.

A 1997. évi CLV törvény alapján a békéltető testületek 1999. január elsejétől kezdhették meg működésüket.

A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

2012. július 29. napjától kezdődően fogyasztónak minősül és ezáltal a testületekhez fordulhat az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 

Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - köteles a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozni.

 

A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely az ügy érdemére felszólítás ellenére nem tett semmilyen nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását.

 

 

2011. július 1. napjától a pénzügyi fogyasztói jogviták a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartoznak. Ilyenek a bankok, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, pénztárak, befektetési szolgáltatók által a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése. Amennyiben panasza ilyen szolgáltató tevékenységére vonatkozik, kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testülethez nyújthatja be. http://www.pszaf.hu/pbt